DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Slávnostné oslavy Dňa poľskej vlajky za účasti predsedu Sejmu

Deň vlajky Poľskej republiky pripomína najdôležitejšie okamihy v histórii krajiny, podnecuje k zamysleniu sa nad dejinami našej vlasti. Biela a červená farba oslovujú vlastenecké a občianske cítenie, pripomínajú nám, že môžeme byť hrdí na to, že sme Poliaci, a inšpirujú nás, aby sme konali pre spoločné dobro, ktorým je Poľská republika.

Pripomínajú nám mnohé okamihy slávy štátu a národa, ako napríklad Ústavu 3. mája - dielo občianskej múdrosti poslancov zúčastnených na Veľkom Sejme a celého národa podporujúceho jej tvorcov.

Ústava prinavrátila Poliakom nádej a pocit zodpovednosti za svoju krajinu a dodnes zostáva symbolom odvážneho a inovatívneho myslenia o podobe republiky. Jeho odkaz je pre nás veľkým záväzkom a výzvou.

Dnes je na nás súčasníkoch, aby sme sa starali o historickú pamäť a odovzdávali ju budúcim generáciám. Poznanie vlastnej histórie a národných symbolov totiž poskytuje pocit spolupatričnosti k spoločnosti a štátu a buduje národnú identitu. Osobitný význam nadobúdajú slová maršala Józefa Piłsudského "Kto si neváži a nehodnotí svoju minulosť, nie je hoden úcty ani prítomnosti, ani práva na budúcnosť" - úryvok z listu maršala Sejmu Mareka Kuchcińského organizátorom a účastníkom slávnostných osláv Dňa vlajky Poľskej republiky a štátneho sviatku Tretieho mája.

Predseda Sejmu sa 2. mája zúčastnil na slávnostnom vztýčení štátnej vlajky na Hodinovej veži Kráľovského hradu, ktorým sa začali oslavy v hlavnom meste. Všetkým zhromaždeným na Hradnom námestí boli rozdané biele a červené vlajky. Marek Kuchciński sa predtým zúčastnil na slávnostnom ceremoniáli v prezidentskom paláci, na ktorom prezident Andrzej Duda odovzdával všeobecné nominácie. Na poludnie sa zasa na nádvorí Belvederu predseda Sejmu zúčastnil na ceremónii, počas ktorej prezident odovzdal štátne vyznamenania a vlajky významným organizáciám a inštitúciám. Rád Polonia Restituta a Rad za zásluhy Poľskej republiky boli udelené osobám, ktoré sa zaslúžili o činnosť v prospech poľskej komunity. Štátne vlajky boli odovzdané aj zástupcom rôznych organizácií a inštitúcií, ktoré pôsobia v Poľsku a v zahraničí. Okrem predsedu Sejmu sa na slávnosti v Belvederi zúčastnili okrem iných aj predseda Senátu Stanisław Karczewski, vedúci kancelárie predsedu vlády Michał Dworczyk a minister zahraničných vecí Jacek Czaputowicz. Parlament zastupovala Agnieszka Kaczmarska, vedúca kancelárie Sejmu.

Sejm ustanovil Deň vlajky Poľskej republiky pred 15 rokmi. Historicky sú poľské národné farby odvodené od farieb erbu Poľského kráľovstva a erbu Litovského veľkokniežatstva. V symbolike poľskej vlajky je biela farba odvodená od bielej farby orla, ktorý je znakom Poľska, a bielej farby Pahonia - rytiera cválajúceho na koni - znaku Litvy. Oba emblémy sú umiestnené na červenom pozadí štítu. Na našej vlajke je biela farba hore, pretože v poľskej heraldike je farba znaku dôležitejšia ako pozadie.

foto: Łukasz Błasikiewicz/ KS

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah