DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Conservative Political Action Conference 2024

Moje dzisiejsze przemówienie w Budapeszcie na Conservative Political Action Conference 2024:

Szanowne Panie, Szanowni Panowie!

Bardzo dziękuję za zaproszenie na konferencję poświęconą obronie praw podstawowych.

Na kongres, będący największym spotkaniem konserwatystów w Europie, gromadzący ludzi, którzy ponad wszystko CHCĄ z innymi narodami żyć w myśl naczelnej dewizy I Rzeczpospolitej Polskiej: „JAK WOLNI Z WOLNYMI, RÓWNI Z RÓWNYMI

Przyjechałem z Polski, ojczyzny Jana Pawła II,  z kraju, który dał światu takich bojowników o wolność, jak generałowie: Józef Bem, Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski… z Polski, w której powstał wielki ruch SOLIDARNOŚCI…

Dlatego dla nas, Polaków WOLNOŚĆ I SUWERENNOŚĆ należą do wartości podstawowych, podobnie jak tolerancja religijna i demokracja parlamentarna, której 556 rocznicę obchodzimy w tym roku.

Chciałbym mówić o Europie, o naszym miejscu w Europie. W ostatnich latach doświadczyliśmy wielu trudnych zjawisk i sytuacji: pandemia, agresja Rosji na Ukrainę, kryzys energetyczny i wysoka inflacja.

Stawiliśmy czoła tym problemom z powodzeniem. Jednak ciągle przed nami jest ZNALEZIENIE POZYTYWNEGO ROZWIĄZANIA KRYZYSU WARTOŚCI, demokracji i praworządności. Ten kryzys powoduje,  że w wielu państwach naszej Europy – Europy Środkowej,  prawa podstawowe są niszczone.

Europa Środkowa wolnych i suwerennych narodów jest dzisiaj pod pręgierzem sił zewnętrznych sprzeciwiających się samodzielnej polityce naszych państw. Pospieszne dążenie do utworzenia scentralizowanej Europy skutkuje codzienną już praktyką ograniczania kompetencji państw i narodów. Ograniczania naszej wolności, NAS – OBYWATELI!

Wszystko to sprawia, że musimy się bronić, a najbardziej skuteczną w tej sytuacji bronią jest otwarty dialog i współpraca. Ścisła współpraca transatlantycka, w NATO, UE i w Europie Środkowej.

WSPÓŁPRACA  A  NIE  WSPÓŁUZALEŻNIENIE!

Taka współpraca z powodzeniem miała miejsce już w latach poprzednich i owocowała skuteczną obroną naszych interesów na forum Unii Europejskiej. Przykładem jest Grupa Wyszehradzka, która przed kilkoma laty obroniła nas przed zalewem nielegalnych imigrantów.

Ale zawsze, gdy byliśmy razem, byliśmy silni i liczył się z nami świat. Tak było 700 lat temu, za Ludwika Węgierskiego i dynastii Jagiellonów, tak było 500 lat temu, za czasów Unii Lubelskiej, tak było 350 lat temu, za czasów Jana III Sobieskiego, kiedy broniliśmy całej chrześcijańskiej Europy przed nawałą turecką. I tak może być, gdyż będziemy razem.

Dlatego współpraca wszystkich państw naszego regionu jest szansą na zbudowanie EUROPY SOLIDARNYCH NARODÓW. Państwa Europy Środkowej tworzą makroregion, który łączy sąsiedztwo geograficzne i wspólne doświadczenie komunizmu. I razem działając łatwiej będzie nam obronić się przed zagrożeniami, łatwiej będzie zachować bogactwo kultur i narodów naszego regionu.

Chcemy praw i wolności, w tym prawa do życia w unii wolnych i suwerennych państw. Unia Europejska musi być Unią wszystkich, a nie jedynie wybranych państw. Powinna być przyjaznym domem dla rodzin i  obywateli, dumnych z tych blisko 100 laureatów nagrody Nobla, którzy urodzili się między Dnieprem i Dunajem. Którzy przyjeżdżając do Wiednia, Budapesztu, Warszawy czy Zagrzebia, czują się jak u siebie w domu.

Niech rok 2024 będzie czasem naszej współpracy – wolnych z wolnymi, równych z równymi!

Niech SOLIDARNOŚĆ prowadzi nas do zwycięstwa!

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah