DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Budapešť: V4 a Francúzsko o spojenectve pre bezpečnosť EÚ

18. februára V Budapešti sa uskutočnilo stretnutie predsedov výborov pre zahraničné veci krajín V4 a Francúzska. Diskutovalo sa o vzťahoch medzi EÚ, Bieloruskom, Ruskom, západným Balkánom a Tureckom, ako aj o transatlantických vzťahoch, vzťahoch medzi EÚ a Afrikou, EÚ a Čínou.

Rusko a Bielorusko sú diktatúry nepriateľské voči EÚ, pričom Rusko je ochrancom a faktickým nadriadeným EÚ. Politika Kremľa spočíva v destabilizácii a vojenskej agresii voči jeho susedom, od Moldavska a Gruzínska až po Ukrajinu. Rusko tiež hrozí vojenskou agresiou susediacim členským štátom EÚ - od Dánska, Fínska a Švédska, ktorých časti územia (ostrovy v Baltskom mori) sú predmetom štábnych hier a rozsiahlych vojenských manévrov založených na scenári ich dobytia, ktoré sa konajú každé dva roky v posledných desiatich rokoch), cez pobaltské štáty až po Poľsko, Rumunsko a Bulharsko, ktoré sú považované za prirodzenú sféru vplyvu Ruska, v ktorej chce Kremeľ obnoviť svoju dominanciu.

NIČ O NÁS BEZ NÁS

Snaha dosiahnuť dohodu s Ruskom uspokojením niektorých jeho požiadaviek na úkor strednej Európy a za cenu opustenia hodnôt, na ktorých je Severoatlantická aliancia postavená, vrátane práva každého národa slobodne si zvoliť spojenectvo a vlastný politický systém, je príčinou hlbokého sklamania na východnom krídle EÚ a na Ukrajine. Prax, keď veľmoci rozhodujú o osude iných suverénnych národov bez nich a nad ich hlavami, t. j. opakujú postupy známe z Mníchova 1938, je z pochopiteľných dôvodov neprijateľná.Pokiaľ ide o západný Balkán, zbavenie ho perspektívy členstva v EÚ vytvára politické vákuum, ktoré na základe rozčarovania jeho obyvateľov vyplnia sily nepriateľské voči EÚ vrátane Ruska. To hrozí destabilizáciou regiónu a Kremeľ bude podnecovať staré konflikty, aby ich neskôr využil vo vzťahoch s EÚ a NATO.

Vojenská a politická prítomnosť USA v Európe bola základom, na ktorom sa po storočiach vojen vybudovala dôvera medzi Francúzskom a Nemeckom. Tézy o pripravenosti EÚ konkurovať USA, Rusku a Číne, ktoré sme v tejto súvislosti počuli, sú mimo reality a súčasná ukrajinská kríza to jasne ukázala.

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah