DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Bezpečnosť, budúcnosť EÚ a bilaterálne vzťahy - oficiálna návšteva predsedu Seimasu v Lotyšsku

Posilnenie bezpečnosti, reforma Európskej únie v duchu Európy suverénnych štátov a rozvoj bilaterálnych vzťahov - to boli niektoré z tém oficiálnej návštevy predsedu Sejmu Mareka Kuchcińského v Rige, ktorá sa skončila vo štvrtok. Poľská delegácia, ktorej členmi boli aj predseda poľsko-lotyšskej parlamentnej skupiny, poslanec Wojciech Skurkiewicz, a poslanci skupiny Barbara Bartuś a senátor Kazimierz Kleina, počas početných stretnutí s predstaviteľmi najvyšších lotyšských orgánov diskutovala okrem iného o spoločných cieľoch, aktivitách a výzvach, ktorým čelia obe krajiny v rámci EÚ a NATO.

Počas návštevy sa uskutočnili rozhovory o prehĺbení poľsko-lotyšských vzťahov vrátane vzťahov medzi parlamentmi oboch krajín. Táto otázka bola jednou z tém rozhovorov, okrem iných, s predsedníčkou Saeimy Inârà Műrniece, podpredsedom lotyšskej komory Gundarsom Daudze a zástupcami Skupiny lotyšsko-poľského priateľstva. Predseda Sejmu upozornil na dlhoročnú veľmi dobre sa rozvíjajúcu spoluprácu s Lotyšskom v tejto oblasti. Dôležitou témou boli plány Poľska zorganizovať v máji široký parlamentný samit krajín strednej a východnej Európy. - Posledné roky ukázali, že je naliehavo potrebné posilniť parlamentné vzťahy," zdôraznil Marek Kuchcinski.

Návšteva bola predovšetkým príležitosťou na diskusiu o bezpečnostnej spolupráci, najmä o posilnení východného krídla NATO. Politici zdôraznili prelomový význam rozhodnutí samitu Severoatlantickej aliancie vo Varšave, najmä príchod vojsk NATO do našej časti Európy. Vďačnosť Poľsku za jeho angažovanosť v oblasti bezpečnosti, vrátane napríklad účasti na misii Baltic Air Policing, vyjadril okrem iného aj prezident Saeima. Diskutujúci zhodne poukázali na potrebu zvýšiť výdavky na obranu, podporiť rozvoj obranného priemyslu, čeliť hrozbám v kybernetickom priestore a ďalším prejavom hybridnej vojny. Výmena skúseností s posilňovaním vnútornej bezpečnosti prostredníctvom Síl územnej obrany (v Poľsku) a Národnej gardy (v Lotyšsku) bola tiež jednou z tém stretnutia delegácie s predsedom Sejmu na čele s predsedom Výboru pre obranu, vnútorné veci a prevenciu korupcie Ainarsom Latkovskisom. Diskutovalo sa aj o perspektívach užšej spolupráce medzi výbormi Sejmu a Saeimy, ktoré sa okrem iného zaoberajú práve otázkami obrany alebo boja proti korupcii.

Počas návštevy Lotyšska sa diskutovalo aj o budúcnosti Európskej únie. Spoločný pohľad Poľska a Lotyšska na EÚ, vrátane jej obnovy na základe vízie Európy suverénnych, nezávislých štátov, bol zdôraznený počas stretnutí predsedu Sejmu s predsedníčkou parlamentu Inârà Műrniece, premiérom Mârisom Kučinskisom a šéfom lotyšského ministerstva zahraničných vecí Edgarsom Rinkçvičsom. - Takéto zmeny v EÚ môžu zastaviť dezintegráciu Európy, ktorej príkladom je brexit, vysvetlil Marek Kuchcinski. Na potrebu posilniť národné parlamenty poukázal okrem iných aj predseda Saeima. Zdôraznená bola aj potreba návratu Európy ku kresťanským koreňom, o ktorej predseda Sejmu diskutoval s arcibiskupom Zbigniewom Stankiewiczom, metropolitom rižským.

Témou bolo aj posilnenie bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce v oblasti cestnej a železničnej infraštruktúry a komunikácií prostredníctvom realizácie projektov, ako sú okrem iného Via Baltica a Rail Baltica. Ako povedal predseda Sejmu, projekty tohto druhu nepriamo prispievajú aj k zvýšeniu bezpečnosti.

Počas návštevy sa diskutovalo aj o významnom prínose poľskej menšiny pre rozvoj vzťahov medzi Varšavou a Rigou. Prezident Saeima pripomenul osobnosť Ity Kozakiewiczovej, zaslúžilej aktivistky poľského pôvodu pre Lotyšsko. - Je symbolom Lotyšska a Poľska," povedala Inâra Műrniece. Predseda Sejmu Marek Kuchcinski diskutoval so zástupcami Zväzu Poliakov v Lotyšsku aj o dôležitej úlohe poľskej menšiny a jej aktuálnych otázkach vrátane fungovania školstva. Počas stretnutia bolo zdôraznené, že naši krajania v Lotyšsku patria medzi najlepšie integrovaných a najvernejších lotyšskému štátu. - Svojím pozitívnym prístupom k úradom ste jedným zo základov, vďaka ktorým sa rozvíja poľsko-lotyšská spolupráca," uviedol predseda Sejmu.

Návšteva Lotyšska bola príležitosťou hovoriť nielen o súčasných a budúcich problémoch, ale aj o tragických momentoch v dejinách našej časti Európy, ako zdôraznil predseda Sejmu počas slávnostného otvorenia výstavy venovanej katyňskému zločinu spolu s predsedom Saeimy. Podľa Mareka Kuchcinského má otvorenie výstavy práve v Rige symbolický význam pre budúce vzťahy medzi Poľskom a Lotyšskom. - Spoločne musíme brániť pravdu, spoločne musíme stáť na strane slobody a spoločne musíme solidárne myslieť na dobrú spoluprácu," uviedol. Výstava s názvom. "Boli postrelení zozadu do hlavy. Výstava "Katyňský masaker" bola pripravená v spolupráci Múzea Katyň vo Varšave, Lotyšského vojnového múzea v Rige, Inštitútu národnej pamäti a poľského veľvyslanectva v Rige.

V lotyšskom hlavnom meste predseda Sejmu Marek Kuchcinski spolu s poslancami, ktorí ho sprevádzali, navštívil aj miesta spojené s Poľskom vrátane Domu Čiernohlavcov, kde bola v roku 1921 podpísaná Rižská zmluva ukončujúca poľsko-boľševickú vojnu. Delegácia navštívila aj Lotyšskú univerzitu, bývalú Technickú univerzitu v Rige, kde sú tiež stopy poľskej prítomnosti. Medzi absolventmi tejto univerzity, ktorá je považovaná za kováreň poľskej elity, sú také osobnosti ako prezident Ignacy Moscicki a generál Władysław Anders.

foto: Paweł Kula

text: Kancelária Sejmu

KU090910S predsedníčkou lotyšského parlamentu Ināra Mūrniece

KU099289Saeima

KU090046Položenie kvetov pred Pamätník slobody, symbol nezávislosti lotyšského štátu

KU090176KU091152S lotyšským premiérom Mārisom Kučinskisom

KU091271-2KU091405So šéfom lotyšského ministerstva zahraničných vecí Edgarsom Rinkēvičsom

KU090540KU092374Dom Čiernohlavého bratstva - v roku 1921 tu bola podpísaná Rížska zmluva.

KU092782 (1) Lotyšská univerzita, bývalá Technická univerzita v Rige. Študovali tu aj generál Władysław Anders a Ignacy Mościcki  KU092204-Pano KU091939 Staré mesto

KU090690Stretnutie s Poloniou

KU090777 KU090625Veľvyslanectvo PL

KU090463 (1) KU090406 KU090291 Lotyšské národné múzeum

KU092945

S rižským arcibiskupom Zbigniewom Stankiewiczom

KU093331

Na otvorení výstavy v Katyni predseda Sejmu povedal:

Dnes sme hovorili o politike budúcnosti a súčasnosti, ale pripomenuli sme si aj tragické momenty v dejinách národov tejto časti Európy. Katyň je pre Poľsko veľmi dôležitým symbolom. Keď sa dnes pozrieme na mapu Európy, všetky národy majú podobné pamätníky týkajúce sa 21. storočia.
Katyň je naším spoločným symbolickým miestom a jej následkami, ktoré pretrvávajú dodnes. Nie každý uznáva, že sa tento zločin stal, nie každý uznáva, že to bol ludobation. Až do konca nevieme, koľko zástupcov rôznych národov tam leží. Je to miesto, ktoré ukazuje, že totalitarizmus nemožno považovať za zbraň v politickom fungovaní. Žiadny normálny národ nemôže akceptovať, aby sa v súčasnej spolupráci obchádzala pravda. Katyň je miestom, kde ležia ľudia rôznych vierovyznaní, rôznych národností. Ukazujú, čoho by sme sa mali vyvarovať, keď uvažujeme o spolupráci medzi národmi. To, že sa zúčastňujeme na otvorení výstavy Katyň v Rige, je symbolom. Spoločne musíme brániť pravdu, stáť na strane slobody a solidárne myslieť na dobrú, slušnú a pracovitú spoluprácu v jednej veľkej Európe, pričom nesmieme zabúdať, že najdôležitejší je v tomto všetkom človek.

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah