DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Vilnius. Otvorenie výstavy pri príležitosti 550. výročia parlamentarizmu republiky. "Spája nás strategické spojenectvo s pocitom spoločných výziev."

Päť a pol storočia od prvého dvojkomorového Sejmu v Piotrkówe – rok 2018 znamenal pre poľský spoločenský a politický život jedno z najdôležitejších výročí. Zároveň sa 550. výročie spája aj s naším stáročným spojencom, s ktorým sme niekoľko stoviek rokov tvorili jeden štát. Stredajšia návšteva maršala Sejmu Mareka Kuchcińského vo Vilniuse sa niesla v znamení spoločnej histórie, tradícií a väzieb, ktoré oba národy spájajú, a výstava „Poľsko. Tradície parlamentarizmu do roku 1791“, ktorý bol otvorený v Seimase, je toho najlepším dôkazom.

- Rád by som pripomenul dátum 1. júl 1569, deň uzavretia Lublinskej únie. Vytvoril medzinárodný a vnútorný poriadok, ktorý nemal obdobu a predbehol moderný model integrácie o celé stáročia. Prelomový moment vo vývoji európskej demokracie. Organizmy vtedajšieho zjednoteného štátu dali vzniknúť novému parlamentnému systému v Európe. Zákon o Lublinskej únii bol v roku 2018 zapísaný do programu UNESCO Pamäť sveta. Bol to výsledok nášho spoločného úsilia, keďže Poľsko, Litva, ako aj Lotyšsko, Bielorusko a Ukrajina sa spoločne usilovali o to, aby bol dokument zapísaný," povedal maršal Kuchciński počas otvorenia výstavy.

Výstava približuje kľúčové udalosti vo vývoji parlamentarizmu v období od 14. do 18. storočia. Pôvodnú koncepciu výstavy vypracovala poslankyňa Ewa Tomaszewska.

V roku 2019 oslávime 450. výročie Lublinskej únie. Pred stáročiami tvorila základ poľsko-litovských bratských vzťahov. Táto sila a moc dnes prináša ovocie vo forme vzájomnej podpory, ktorú si prejavujeme spoluprácou v regióne, v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii. Pre dobro našich národov nás spája strategické spojenectvo s vedomím spoločných výziev a hrozieb, ktoré sa opäť vznášajú nad európskym kontinentom," zhodnotil Marek Kuchciński.

Predseda litovského Seimasu profesor Viktoras Pranckietis zasa zdôraznil, že Varšava a Vilnius majú veľa spoločného, dokonca aj rovnaký názov národnej reprezentácie. - V práve končiacom sa roku sme oslavovali sté výročie znovuzrodenia našich krajín a oslavovali sme ich spoločne. Poľsko je naším strategickým partnerom v regióne, s ktorým máme mimoriadne úzke vzťahy.

Počas tlačovej konferencie oboch politikov sa predsedu Seimasu opýtali na ohlásené Parlamentné zhromaždenie Poľska a Litvy. - Je ťažké obnoviť vzťahy medzi ľuďmi - vrátane medziparlamentných vzťahov - ak boli rozvrátené a zničené v priebehu niekoľkých generácií. Robíme však veľmi rýchle pokroky. Rýchlo sa meniace politické a spoločenské pomery na celom svete a tiež v Európe nás nútia tieto vzťahy urýchliť. Sme pripravení začať činnosť Parlamentného zhromaždenia," uviedol Marek Kuchciński.

Návšteva Vilniusu sa začala položením venca k mauzóleu Matky a Srdca syna na Rosse. Mária Piłsudska je tam pochovaná a vedľa nej je v krištáľovej urne uložené srdce jej syna Jozefa.
Delegácia navštívila aj výstavu v Národnom múzeu - Paláci litovských veľkovojvodov venovanú Adamovi Mickiewiczovi.

Poľskú stranu počas návštevy okrem maršálka Sejmu zastupovali vedúca kancelárie Agnieszka Kaczmarska a poslanci Ewa Tomaszewska, Grzegorz Janik, Tadeusz Aziewicz a Bartosz Józwiak.

Text CIS/ sejm.gov.pl

RZ__7074 RZ__7101 RZ__7166 RZ__7289 RZ__7397 RZ__7413 RZ__7441 RZ__7488 RZ__7582 RZ__7600

Foto: Rafał Zambrzycki/ Sejm

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah