DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Zákon o zákaze propagácie komunizmu alebo iných totalitných režimov nadobudol účinnosť

Dnes vstupuje do platnosti zákon o zákaze propagácie komunizmu alebo iného totalitného systému prostredníctvom názvov verejných budov, zariadení a vybavenia. Stanovuje, že názvy, okrem iného, ulíc, mostov a námestí, ktoré prideľujú jednotky miestnej samosprávy, nesmú pripomínať osoby, organizácie, udalosti alebo dátumy symbolizujúce komunizmus alebo iný totalitný systém alebo inak propagovať takýto systém. Podľa zákona sa za propagáciu komunizmu považujú aj názvy odkazujúce na osoby, organizácie, udalosti alebo dátumy symbolizujúce represívny, autoritatívny a nesuverénny systém moci v Poľsku v rokoch 1944 - 1989. Zákon zaväzuje samosprávy zmeniť existujúce názvy, ktoré pripomínajú alebo propagujú komunizmus alebo iný totalitný systém, do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti nových predpisov. Rozhodnutie o vyhlásení neplatnosti rozhodnutia o pomenovaní budovy, objektu alebo verejnoprospešného zariadenia, ktoré je v rozpore s novými predpismi, prijme guvernér provincie po povinnej konzultácii s Ústavom národnej pamäti. Podľa nových predpisov zmena názvu vykonaná podľa zákona nemá vplyv na platnosť dokumentov obsahujúcich doterajší názov.

Kancelária Sejmu

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah