DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

8. zasadnutie Sejmu Poľskej republiky, ktoré sa uskutoční 26. a 27. marca 2020 (štvrtok - piatok)

Približný čas na prerokovanie bodov programu 8. schôdze Sejmu 26. marca 2020 (štvrtok)

hod. 14:00 - 14:05 Otvorenie zasadnutia  
hod. 14:05 - 14:35 K. Sobolewski Prvé čítanie predloženého návrhu uznesenia predsedníctva Sejmu o návrhu uznesenia o zmenách a doplneniach rokovacieho poriadku Sejmu Poľskej republiky (otázky 286 a 286-A) (3 minúty) vyhlásenia v mene klubov a kruhu) (bod )  
hod. 14:35 - 14:40 II čítanie návrhu novely rokovacieho poriadku Sejmu  
hod. 14:40 - 14:50 Prestávka na doručenie akýchkoľvek zmien a doplnení  
hod. 14:50 - 15:20 III čítanie návrhu zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku Sejmu - HLASOVANIE  
hod. 15:20   Odročenie zasadnutia stretnutie
Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah