DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

33. zasadnutie poľského Sejmu

Poľský Sejm na svojom 33. zasadnutí prijal rozpočet na rok 2017PLN, v ktorom sa príjmy odhadujú na 325,4 miliardy PLN a výdavky na maximálne 384,8 miliardy PLN. To znamená, že rozpočtový deficit neprekročí 59,3 mld. Príjmy rozpočtu európskych fondov dosiahnu 60,2 miliardy PLN a výdavky 69,8 miliardy PLN. Záporný výsledok bude na úrovni 9,6 mld. Základné makroekonomické údaje: hospodársky rast dosiahne 3,6 %, priemerná ročná inflácia 1,3 %, rast nominálnych miezd 5,0 %, zamestnanosť sa zvýši o 0,7 % a súkromná spotreba (t. j. v sektore domácností a nekomerčných inštitúcií) o 5,5 %. Deficit sektora verejných financií je plánovaný na úrovni približne 2,9 % HDP.

Sejm prijal zákon o výsluhových príspevkoch príslušníkov Policajného zboru, Úradu pre vnútornú bezpečnosť, Zahraničnej spravodajskej služby, Vojenskej kontrarozviedky, Vojenskej spravodajskej služby, Ústredného protikorupčného úradu, Pohraničnej stráže, Úradu na ochranu vlády, Štátneho požiarneho dozoru a Zboru väzenskej a justičnej stráže a ich rodinných príslušníkov, t. j. Takzvaný zákon o "debyrokracii", ktorý stanovuje zníženie dôchodkov a invalidných dávok pre dôstojníkov, ktorí slúžili v rokoch 1944-1990, okrem iného v bezpečnostných službách.

Poslanci sa dohodli na konečnom znení zákona, ktorý obsahuje uľahčenia pre podnikateľov v rámci balíka "100 zmien pre firmy". Cieľom zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov s cieľom zlepšiť právne prostredie pre podnikateľov je zjednodušiť a zlepšiť právne podmienky na vykonávanie podnikateľskej činnosti a zvýšiť konkurencieschopnosť hospodárstva.

Sejm zvážil stanovisko Senátu o zmenách a doplneniach zákonov o produkcii osív a ochrane rastlín, ktorými sa poľské právne predpisy prispôsobujú smerniciam EÚ týkajúcim sa produkcie osív a ovocných drevín. Zákon tiež umožňuje zapísať do národného registra odrody druhov, na ktoré sa nevzťahujú právne predpisy EÚ, ale ktoré sa v Poľsku tradične pestujú, a preto sú dôležité z hospodárskeho hľadiska alebo z dôvodu potreby zachovania biodiverzity rastlín.

Novela zákona o výskumných inštitúciách posilňuje dohľad ministra nad ústavmi. Minister, ktorý vykonáva dohľad nad ústavom, vymenúva a odvoláva riaditeľa a jeho zástupcu na dobu neurčitú.

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah