DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Stretnutie v Ustrzykach Dolnych o vytvorení cezhraničnej funkčnej oblasti Kremenaros

Dňa 7. decembra 2019 sa v Ustrzykach Dolnych rokovalo o vytvorení druhej cezhraničnej funkčnej oblasti Kremenaros (TOF Kremenaros) po "Nízkych Beskydách", ktorá bude fungovať v rámci Karpatského euroregiónu. Bude zahŕňať susedné pohraničné okresy a obce z Poľska, Slovenska a Ukrajiny, ktoré sa nachádzajú v blízkosti stretnutia troch hraníc. Ide o oblasti s mimoriadnou prírodnou a kultúrnou hodnotou, ktoré sú dôležité aj pre vodné zdroje Karpát. Zároveň si vyžadujú podporu štátu a EÚ. Životné podmienky sú tam ťažké a napriek atraktívnosti oblasti počet obyvateľov klesá - odchádzajú do väčších centier.

Hlavné ciele - témy aktivít TOF - súvisia so spoločným rozvojom, vrátane: vzdelávania, komunikačnej dostupnosti, turistickej infraštruktúry, inovácií a ekológie. Počas diskusie bol zdôraznený rastúci význam spoločnej "karpatskej značky", vrátane regionálnych produktov, ktorých má Podkarpatsko najviac v Poľsku. Pozornosť bola venovaná aj jazykovým bariéram. Riešením by mohla byť trojjazyčnosť, t. j. znalosť jazykov susedov, ako je to v Alpách alebo v Beneluxe. V Ustrzykach Dolnych boli oznámené štruktúry cezhraničnej funkčnej oblasti na budúci rok.

Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia prihraničných samospráv, ktoré budú tvoriť cezhraničnú funkčnú oblasť. Na poľskej strane sú to okresy Sanocki, Bieszczadzki a Lesko, na slovenskej strane okresy Medzilaborce, Humenné a Snina a päť okresov z Ukrajiny: Starosambirskyi a Turkivskyi a na Zakarpatskej Ukrajine: Velykobereznianskyi, Perechynskyi a Uzhgorodskyi.

Na stretnutí bolo tiež oznámené vytvorenie tretieho TOF s názvom "Brama Przemyska", ktorý by mal pokrývať okresy Przemysl, Jaroslaw, Przeworski a Lubaczow.

Podľa autora projektu, Riaditeľ Karpatského euroregiónu Dawid Lasek "rozvoj menších oblastí bude ľahšie podporiť prostredníctvom špecifických projektov financovaných napríklad Európskou úniou".

Potvrdila to aj Bogdan Rzonca, poslanec Európskeho parlamentu: "Nebudú chýbať peniaze na cezhraničnú spoluprácu, na euroregióny, na projekty napríklad v Karpatoch. Ak sa v Európskej únii diskutuje o rozpočtových škrtoch, nikto nepochybuje o zmysle financovania cezhraničných oblastí."

Marek Kuchciński, člen strany Právo a spravodlivosť a maršal Sejmu 8. volebného obdobiaVo svojom prejave na konferencii, v ktorom poľská vláda výrazne podporila rozvoj Bieszczadov so špeciálnym programom, zdôraznil otázku dostupnosti, komunikácie ako základnej výzvy a potrebu rozvoja turistickej infraštruktúry. Hovoril o medzištátnych rokovaniach s Ukrajinou o podpore rozvoja železníc, ciest a poľsko-ukrajinských hraničných priechodov.

Marek Andruch, predseda okresu Bieszczady a organizátor konferencie zdôraznil, že cestovný ruch by mal byť "motorom rozvoja, ktorý bude v budúcnosti formovať náš život, a nepredpokladám, že tento cestovný ruch bude uzavretý len v tomto úzkom regióne Vysokých Bieszczad".

Upozornilo sa aj na potrebu zmien v platnej legislatíve, napr. na uľahčenie rozvoja spracovania dreva v Bieszczadoch, alebo na represívny zákon o ochrane prírody, ktorý sťažuje samosprávam a obyvateľom vykonávať primeraný územný manažment týchto území. Podobná situácia nastáva aj v prípade škôd spôsobených voľne žijúcimi zvieratami.

Z hľadiska perspektívy boli na prerokovanie týchto otázok vyžiadané schôdze parlamentných a senátnych výborov.

Význam cezhraničnej spolupráce pre poľské hospodárstvo dokazujú štatistické údaje: 50 kilometrov do vnútra (od východných a južných hraníc) Podkarpatskej Rusi navštívi ročne niekoľko miliónov Ukrajincov a Slovákov. Podľa údajov Ústredného štatistického úradu tam Ukrajinci minuli približne 5,7 miliardy zlotých, Slováci 2,5 miliardy zlotých, čo predstavuje desaťtisíce pracovných miest!

Oblasť široko vymedzeného pohoria Bieszczady, vrátane pohraničných okresov a obcí, má šancu posilniť svoju atraktívnosť aj vďaka plánovaným veľkým investíciám, ako je napríklad gondolová železnica cez priehradu v Soline, Centrálne športové centrum v Ustrzykách Dolných, hraničné priechody, vrátane turistického vo Wołosate, alebo nové plánované lyžiarske trasy vo Wańkowej a Cisnej.

Najbližšia budúcnosť prináša nové výzvy na regionálnej úrovni. Je potrebné hľadať nové smery a formy spolupráce s cieľom optimalizovať využitie potenciálu a odstrániť cezhraničné prekážky regiónov našej krajiny. Riešením sú cezhraničné funkčné oblasti, ktoré sa oplatí podporovať.

Foto: M. Mazurkiewicz, A. Paniw

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah