DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

EUROPA KARPAT - Otázka spolupráce Vydavateľstvo Sejmowe

Úvod:

V horách necítite žiadne hranice. V horách hľadáš slobodu. V horách je samozrejme rivalita, ale ide o cieľ, nie o súpera. Týmto cieľom je pre človeka predovšetkým hľadanie harmónie, rovnováhy a dôstojného života v našom pomerne komplikovanom geopolitickom priestore strednej Európy. Ak sa teda človek prirodzene usiluje o trvalo udržateľný rozvoj a hľadá rovnováhu medzi ekonomikou a ekológiou, ktorá by ho inšpirovala k tvorivej činnosti, posilňuje svoju schopnosť myslieť v horizonte mnohých generácií. A celé komunity, ktoré "zachovávajú" dedičstvo svojich predkov, budujú pocit národného povedomia založeného skôr na etickom rozmere než na ekonomickom raste alebo uspokojovaní základných potrieb. Takýto postoj úzko súvisí so záujmom o zachovanie multikultúrnej a biodiverzity Karpát, čistoty ovzdušia či najstrategickejších
surovina, ktorá bude v budúcnosti pitnou vodou. Búranie je jednoduché a rýchle, budovanie je pomalé a vyžaduje si spoluprácu. Práve z hľadiska budúcich generácií sa každý z nás musí orientovať na spoluprácu s ostatnými ľuďmi. Potrebujeme čas a priestor na vybudovanie vzájomnej dôvery. Ako rovný s rovným a slobodný so slobodným.


Myšlienka "karpatskej Európy" vychádza práve z tohto druhu myslenia. Čerpá z
potenciálu tohto jedinečného priestoru, ktorý sa rozprestiera na tisíc
kilometrov v oblúku, ktorý sa dotýka úpätia Álp vo východnom Rakúsku, a
7 Balkán v južnej časti Európy. Je to oblúk, ktorý po stáročia umožňoval spoluprácu národov a štátov, ktoré boli niekedy veľmocami. Je tiež rodným mestom mnohých výnimočných ľudí, ktorí mali obrovský vplyv na podobu našej civilizácie, ako napríklad Henri Coandă z Bukurešti alebo Sergej Korolov zo Žitomíra, ktorého prúdové lietadlo prekonalo hranice zvuku a zemskej príťažlivosti; Ignacy Łukasiewicz z Podkarpatskej Rusi alebo Jan Szczepanik z Mościan, známy ako poľský Edison - priekopníci ropného priemyslu a farebnej fotografie, resp. tkáčstva a tkáčstva: priekopníci ropného priemyslu a farebnej fotografie, tkania a televízie; ako Nikola Tesla, geniálny chorvátsky Srb - muž, ktorý skrotil elektrinu skonštruovaním elektromotora a solárnej batérie; ako Otto Wichterle, český chemik z Prostějova, bez ktorého plastov by sme si ťažko predstavili dnešné oblečenie; alebo Albert Szent-Györgyi z Budapešti, objaviteľ vitamínov C a P.


Nemali by sme slávnu Rubikovu kocku, keby ju nevynašiel Maďar
architekt Rubik Ernő, ani by sme nemali Pulitzerovu cenu, keby nebolo
V USA ho založil Maďar Joseph Pulitzer. Nemali by sme písací stroj pre nevidiacich, keby ho nevytvoril Kempelen Farkaš z Bratislavy. A potom sú tu veľkí umelci, ktorých diela obohacujú duchovný život ľudí na celom svete. Medzi nimi sú geniálni skladatelia Fryderyk Chopin, Béla Bartók, Ferenc Liszt, Antonín Dvořák, Gustav Mahler narodený na Morave, Zoltán Kodály a súčasní skladatelia Henryk Mikołaj Górecki a Krzysztof Penderecki. Svetový význam dosiahli aj výtvarní umelci: Kazimir Malevič, Andy Warhol, Constantin Brâncuși. Spisovatelia a myslitelia z karpatského regiónu - Martin Buber, Paul Celan, Mircea Eliade, Zbigniew Herbert, Eugène Ionesco, Stanislav Lem, Sándor Márai, Bruno Schulz a mnohí ďalší, ako napríklad Česi Franz Kafka, Jaroslav Hašek, Bohumil Hrabal a Milan Kundera - sa natrvalo zapísali do svetovej literatúry. Máme hrdinov nedávnej histórie ako József Antall a Henryk Sławik alebo mučeníkov ako Ryszard Siwiec, Jan Palach, Sándor Bauer či posledný politický väzeň gulagu Vasilij Stus, pre ktorého bola najväčšou hodnotou ľudská sloboda. Predovšetkým si pripomeňme, že svätý Ján Pavol II. pochádzal z Wadovíc, mesta na úpätí Karpát, tvorcu koncepcie a propagátora civilizácie lásky, neoceniteľného projektu, ktorý by mohol prekonať mnohé konflikty otriasajúce ľudstvom v 21. storočí, projektu odvodeného od hodnôt, ktoré usmerňujú život ľudí v karpatskom regióne.

Intelektuálny potenciál nášho regiónu je veľký, len pripomeňme
nasledujúca skutočnosť - národy existujúce od Baltu po Jadran,
dali svetu 56 nositeľov Nobelovej ceny.


Konferencia "Európa Karpát" je už roky miestom, kde sa ľudia stretávajú a diskutujú,
ktorí chcú slobodne hovoriť tak o zachovaní jedinečného bohatstva kultúry, prírody a spôsobov hospodárenia, ako aj o práci na ďalších iniciatívach slúžiacich rozvoju krajín nášho regiónu vo svete globálnej konkurencie, o iniciatíve Trojmoria, o NATO a bezpečnosti, o Európskej únii v kontexte problémov, výziev a príležitostí, ktorým v súčasnosti čelí v mnohých oblastiach svojej činnosti, o axiologických otázkach našej civilizácie, stratégiách a hospodárskom rozvoji, nových perspektívach vedeckej spolupráce karpatských krajín - to sú len niektoré z tém, o ktorých sa diskutuje na našich konferenciách.

Konferencia Európa Karpát dosiahla svoj 25. ročník. Mnohí z jeho účastníkov, vrátane zástupcov európskych parlamentov, spoznali krajiny nášho regiónu cez jeho prizmu - otvorenú agoru, miesto stretnutí a diskusií, stanovovania cieľov a hľadania dohôd. Karpatská Európa vzbudzuje zvedavosť o svojich susedov a táto zvedavosť je uspokojená počas ďalších stretnutí v Krasiczyne, Regietówe a Krynici.

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah