DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

MENIUL

Vor fi mai multe creșe și cluburi pentru copii mici - a început programul "Toddler Plus" 2019

Programul "Maluch Plus" prevede crearea a aproximativ 12 000 de noi creșe și cluburi pentru copii cu vârsta de până la trei ani în întreaga Polonie și subvenționarea a peste 40 000 de creșe și cluburi care funcționează deja. În 2017, guvernul va aloca o jumătate de miliard de zloți în acest scop. 

MALUCH+ 2019

 CERERE DESCHISĂ DE PROPUNERI PENTRU SUSȚINEREA FINANCIARĂ A SARCINILOR LEGATE DE DEZVOLTAREA INSTITUȚIILOR DE ÎNGRIJIRE A COPIILOR CU VÂRSTA DE PÂNĂ LA 3 ANI "MALUCH+" 2019

Ministerul Familiei, Muncii și Politicii Sociale invită pe cei care administrează instituții de îngrijire a copiilor sub 3 ani și pe cei care intenționează să administreze astfel de instituții să participe la următoarea ediție a programului "MALUCH+". Pentru ediția din 2019 au fost alocate 450 de milioane de zloți.

Ministerul Familiei, Muncii și Politicii Sociale, în temeiul art. 62 din Legea din 4 februarie 2011 privind îngrijirea copiilor cu vârsta de până la 3 ani (Monitorul Oficial 2018, pct. 603, cu modificările ulterioare), anunță concursul "MALUCH+" 2019 în cadrul Programului de resort "MALUCH+" pentru dezvoltarea instituțiilor de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la 3 ani, denumit în continuare "Programul". Finanțarea va fi alocată pentru crearea și menținerea locurilor de îngrijire în creșe, cluburi pentru copii și centre de zi.

  1. Pentru programul din 2019 au fost alocate 450 de milioane PLN.
  2. Unitățile administrației publice locale, persoanele fizice, persoanele juridice și unitățile organizaționale fără personalitate juridică (inclusiv universitățile și entitățile care cooperează cu acestea), menționate la articolul 8 alineatul (1) din Legea din 4 februarie 2011 privind îngrijirea copiilor cu vârsta de până la 3 ani (Monitorul Oficial 2018, poziția 603, cu modificările ulterioare), pot solicita cofinanțare, sub forma unei subvenții specifice de la bugetul de stat și a unor fonduri din Fondul pentru muncă.
  3. Programul "MALUCH+" 2019 este format din 4 module, în cadrul cărora sunt subvenționate măsurile de creare și menținere a locurilor în instituțiile de îngrijire a copiilor sub 3 ani, respectiv creșe, cluburi pentru copii și centre de zi.

Modulul 1a (pentru municipalități) - cofinanțarea va fi asigurată pentru crearea de locuri de îngrijire și funcționarea acestora, precum și pentru crearea de locuri de îngrijire în acele comune în care, la data depunerii ofertei de concurs, nu funcționează nicio creșă sau club pentru copii înființat de unitățile administrației locale, iar sarcina se referă la crearea de locuri de îngrijire pentru cel mult 20% copii în primul și al doilea an de viață din comună, iar suma solicitată pentru cofinanțarea sarcinii constând în crearea de noi locuri de îngrijire în comună nu depășește 3 milioane PLN (condițiile menționate mai sus trebuie îndeplinite împreună);

Modulul 1b (pentru statele membre) - Crearea de locuri și funcționarea acestora, precum și crearea de locuri în sine vor fi cofinanțate în municipalitățile în care, la data depunerii cererii de propuneri:

1) există creșe sau cluburi pentru copii în funcțiune, iar valoarea cofinanțării solicitate pentru o sarcină care implică crearea de noi locuri de îngrijire în municipalitate nu depășește 5 milioane PLN sau,

2) nu existau creșe sau cluburi pentru copii în funcțiune, dar sarcina se referă la crearea de locuri pentru mai mult de 20% copii în anii 1-2 în municipalitate, sau valoarea cofinanțării solicitate pentru o sarcină care implică crearea de noi locuri de îngrijire în municipalitate depășește 3 milioane PLN;

O municipalitate care realizează investiții în domeniul locuințelor în cadrul programului "Mieszkanie+" poate solicita, de asemenea, o subvenție pentru crearea de locuri de îngrijire în modulele 1a și 1b. Fondurile din cadrul programului "MALUCH+" pot sprijini crearea de instituții de îngrijire pentru copiii cu vârsta sub 3 ani pe teritoriul investițiilor create în cadrul programului "Mieszkanie+".

Modulul 2 (pentru statele membre) - finanțarea va fi asigurată pentru a asigura funcționarea locurilor de îngrijire create de către jsts cu participarea Programului (adică edițiile anterioare),

- Modulul 3 (pentru alte entități decât municipalitățile) - Crearea de noi locuri de îngrijire și funcționarea acestora, precum și crearea de locuri de îngrijire vor fi subvenționate.

Modulul 4 (pentru alte entități decât municipalitățile) - Furnizarea de locuri de îngrijire în instituțiile de îngrijire va fi subvenționată.

Se va acorda prioritate unităților administrației locale (modulele 1a, 1b și 2). Fondurile rămase vor fi acordate altor entități decât administrațiile locale.

  1. Finanțarea se aplică pentru sarcinile desfășurate în 2019.
  2. Termenul limită pentru depunerea ofertelor:

- Pentru modulele 1a și 1b - 28 decembrie 2018.

- pentru modulul 2 - 28 decembrie 2018.

- pentru modulul 3 - 28 decembrie 2018.

- pentru modulul 4 - 28 decembrie 2018.

  1. Ofertele pot fi depuse în scris la biroul provincial competent pentru localitatea în care se află municipalitatea în care se administrează sau se intenționează înființarea instituției de îngrijire, sau în format electronic prin intermediul platformei ePUAP în contul biroului provincial competent.
  2. După colectarea de informații de la voievozi cu privire la ofertele calificate pentru program, ministrul va lua o decizie cu privire la domeniul de aplicare (selectarea modulului sau modulelor), la modul (criteriile și ponderile criteriilor) de distribuire a fondurilor pentru program și la sumele de cofinanțare pentru beneficiari.
  3. Rezultatele concursului vor fi publicate pe site-ul web. www.gov.pl/rodzinapână la 28 februarie 2019.
  4. Entitățile care primesc finanțare pentru crearea de locuri de creșă pentru copii sub 3 ani din ediția 2019 (modulul 1 și 3) au obligația de a menține locurile pentru o perioadă de 5 ani, adică până la 31 decembrie 2024.
  5. Regulile detaliate ale concursului sunt cuprinse în programul "MALUCH+" 2019 al ministerului pentru dezvoltarea instituțiilor de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la 3 ani.

NOTĂ: În cazul ofertei competitive a modulului 1a și 1b (tabelul 1), datele privind numărul de copii din anii 1-2 din municipiu conform OSC (la 30.06.2018) sunt prezentate pe baza tabelului 12 din publicația OSC "Populația. Starea și structura și mișcarea naturală în secțiunea teritorială în 2018. (la 30 iunie)"

mai mult: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2019

47380405_2213570868859130_7806777658108280832_n

Facebook
Stare de nervozitate

Evenimente

Comisiile parlamentare

Drept și Justiție

Căutare

Arhive

Arhive
Sari la conținut