ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Setkání s předsedou francouzského parlamentu

Předseda Sejmu Marek Kuchciński zdůraznil potřebu zintenzivnit spolupráci mezi polským a francouzským parlamentem a vytvořit fórum pro spolupráci mezi parlamenty, skupinami přátelství nebo experty.

Vzhledem ke zrychlujícímu se přenosu informací v kybernetickém prostoru a k nedorozuměním v oblasti informací jsou nutné častější kontakty. Podle předsedy Sejmu se problematika dezinformací týká zejména celé oblasti právního státu a vlády práva v Polsku - jako porušování práva v Polsku jsou nastolovány otázky vnitrostátních vztahů souvisejících se soudnictvím. - Většina, která se v Polsku před dvěma lety ujala moci, rozhodla, že pravidla pro volbu soudců, jako je NSS a Ústavní soud, by měla být uvedena do souladu se západoevropskými standardy. Toto právo je nám upíráno a naše snahy vyvolávají v některých evropských zemích pobouření. Mohl by vzniknout dojem, že EU akceptuje názor opozice, a nikoliv většiny, která je v Polsku u moci - argumentoval Marek Kuchciński. Tím spíše, že objasnění těchto otázek ze strany polských státních orgánů na mezinárodní scéně je obtížné. Příkladem může být dvojí návštěva Evropské komise, která věc posoudila povrchně a pod vlivem chybných předpokladů vyvodila nesprávné závěry. Podle předsedy Sejmu bychom měli usilovat o změnu uspořádání EU, abychom ji posílili a zabránili dalším brexitům. - Od počátku členství Polska v EU jsme svědky postupného zasahování orgánů EU do pravomocí členských států a nízká účast ve volbách do Evropského parlamentu ukazuje, že důvěra v orgány EU je malá," řekl.

Předseda se rovněž zmínil o zákonu o IPN. Poznamenal, že tváří v tvář polským obviněním ze spoluúčasti na holocaustu jsme museli reagovat. - Po dobu 70 let k žádné takové reakci nedošlo. Myslím, že Polsko se stalo obětí vnitropolitické situace v Izraeli. Proto tak bouřlivá reakce izraelských představitelů na tento návrh zákona (před dvěma lety byl návrh zákona předložen Sejmu, práce na něm byly zahájeny a před půl rokem byly ukončeny. Půl roku nikdo nevznesl proti ustanovením zákona žádné námitky).

Předseda francouzského Senátu Gerard Lacher podpořil myšlenku fóra, na němž by se diskutovalo o citlivých otázkách, ať už v rámci polsko-francouzského dialogu nebo Výmarského trojúhelníku. Souhlasil s tím, že by se mělo jednat o rychlou iniciativu, kterou by okamžitě předložil francouzskému Senátu. Upozornil, že by bylo dobré pochopit rozsah pravomocí parlamentů nikoliv prostřednictvím mediální interpretace, ale přímých kontaktů.

Gerard Larcher také zdůraznil zvláštní historický moment ve vztazích mezi našimi národy. - Odchod Velké Británie z EU se stává skutečností, a proto je možná právě teď čas na upevnění základů EU - řekl. Poukázal také na optimistický postoj francouzských podnikatelů, podle nichž polská politika nemá vliv na stabilizaci firem v Polsku.

Fr flagi 2 RZ__2752senat frDSCF8779

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah