ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Setkání s otcem Stanislavem Bartminským, opozičním specialistou na nemožné záležitosti

- Díky jeho laskavosti a otevřenosti, rozhodnosti a odvaze, osobnímu nasazení a nesčetným iniciativám a především díky jeho dobrému srdci nebyly časy Polské lidové republiky pro zemědělce a demokratickou opozici tak chmurné. Osobně mohu dosvědčit, že v Krasiczyně, na faře, se tato opozice výborně rozvinula - vzpomíná reverend Marek Kuchciński.

Pastor, který slaví 80. narozeniny, se v sobotu setkal s předsedou Sejmu. Jak napsal ve své pozvánce: "Písmo říká, že míra lidského života je sedmdesát let. A když jsme silní, tak i osmdesátiletí. Protože jsem již dosáhl limitu, který mi Písmo svaté udělilo, rozhodl jsem se setkat s lidmi, kterým za svůj - podle mnohých - dlouhý život vděčím za mnohé, díky nimž bylo možné - také podle mnohých - uskutečnit některé z mých pastoračních a sociálních záměrů.

- Není snadné najít ta správná slova k uctění jubilanta, který udělal tolik dobrého pro ostatní lidi a Podkarpatskou Rus - myslí si předseda Sejmu Marek Kuchciński. - Není možné vyjmenovat všechny zásluhy ctihodného kněze. Rád bych však připomněl temné časy stanného práva a mimořádnou aktivitu kněze při organizování pomoci horníkům a dělníkům ze Slezska a Nové Huti, obětem pacifikace v dole Wujek, internovaným a těm, kteří byli potlačováni za odpor proti režimu. Dnes, z pohledu mnoha let, se tato pomoc zdá přirozená, ale musíme si uvědomit, že po 13. prosinci byl nedostatek léků, potravin a základních potřeb a průměrný Polák žil velmi skromně ze svého měsíčního platu. Pan farář dokázal velké věci - úspěšně organizoval sbírky peněz pro rodiny horníků a potravin pro obyvatele Slezska. Tím dokázal, že v každé, i beznadějné situaci je třeba něco změnit a že nelze zůstat pasivní tváří v tvář lidskému neštěstí a totalitní moci. Boj proti komunismu nebyl jen o stávkách a vydávání publikací, ale také o požadavku úcty k člověku a důstojného života. Bezpečnostní službě se rozsáhlá pomoc nelíbila, nicméně neustálé výtky a vysoké školy otce Stanislava neodradily. Naopak - ještě energičtěji pracoval ve prospěch potlačených. Propuštěným z práce poskytoval zaměstnání a na faře nacházeli azyl ti, které vyhledávaly režimní služby. Myslím, že v té době pochopil lépe než mnozí z nás, že nejlepší způsob boje proti komunismu je solidarita přesahující sociální rozdíly a aktivní práce pro dobro druhých," dodává maršál.

Násilí, zastrašování občanů a atmosféra nejistoty, kterou služby neustále podněcovaly, vyvolávaly na jedné straně nedůvěru, na druhé straně potřebu společenství. Díky své mimořádné schopnosti pozorně naslouchat lidem viděl kněz potřebu budovat duchovní jednotu. Na výsledky činnosti otce Stanislava jsme nemuseli dlouho čekat a rekolekce pořádané pro zemědělce z celého Polska přispěly k vytvoření celonárodní pastorační služby zemědělcům působící ve farnosti sv. Martina. Tato výjezdní zasedání měla výjimečný charakter - zprostředkovávala nezkreslenou historii Polska a jeho bohatou kulturu, navracela důstojnost a úctu k tvrdé práci na půdě a učila náležitým právům. Umožnili také vytvořit struktury Celopolského výboru zemědělského odporu.

Foto: krasiczynskaplebania.parafia.info.pl

1-img154

1-ded-001

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah