MAREK KUCHCIŃSKI

ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Zpráva o oslavách 10. srpna v Brzozowě

Ve středu 10. srpna navštívil místopředseda polského Sejmu Marek Kuchciński Brzozów, kde se zúčastnil mše svaté za vlast a za oběti tragické havárie u Smolenska. Po bohoslužbě maršál a poslanci, kteří ho doprovázeli (senátorka Alicja Zając, poslanec Adam Śnieżek a senátor Stanisław Piotrowicz), stejně jako místní obyvatelé a představitelé samosprávy (mj. Tadeusz Pióro, radní Zemského sněmu, a Henryk Kozik, předseda Okresní rady Brzozów) položili věnce a květiny ke katyňskému kříži a k pamětní desce obětem této nejtragičtější letecké katastrofy v dějinách Polska. Maršál Kuchciński a poslanci se poté setkali s obyvateli města.

 

Během mše svaté v historickém kostele Proměnění Páně, kterou koncelebroval Mons. Eugeniusz Nycz, pronesl mimořádně vlasteneckou homilii P. Paweł Pelc. Apeloval na to, aby náš občanský postoj a naše láska k vlasti byly autentické: "aby vyplývaly z potřeby srdce, a ne z nějakého kalkulu - aby to nebylo jen nějaké heslo nebo věta vytržená z kontextu. Kněz upozornil, že "strážcem a soudcem našich srdcí je Kristus, který zná lidské úmysly, zná hodnotu našich srdcí a někdy v budoucnu bude tato srdce soudit".

 

Poslední věty této krásné homilie byly slovy básníka: "Modlím se za tebe, Polsko, v noci, promrzlý, třesoucí se strachy. Buď mi otcem a matkou. Buďte laskaví, spravedliví a starostliví. Buď mi voňavým chlebem a solí. Buď pro mě jen láskou, jako je první přijatá eucharistie." Později přišly desítky obyvatel Brzozowa do místní kanceláře Práva a spravedlnosti na otevřené setkání s maršálem Kuchcińským a poslanci.

{galerie}Brzozow{/gallery}

Foto 1 zleva: Maršál Kuchciński s poslanci strany Právo a spravedlnost během modlitby vedené prelátem E. Nyczem u katyňského kříže a smolenské pamětní desky.

 

Foto 2: Na stěně kostela, vedle katyňského kříže, byla umístěna pamětní deska obětem smolenské katastrofy.

 

Foto třetí: Maršál Kuchciński během svého projevu na setkání s obyvateli Brzozowa. 

 

Hlavním tématem setkání bylo shrnutí současného stavu objasňování smolenské katastrofy. Marek Kuchciński ve svém projevu zdůraznil, že "všechny informace z tzv. vládních zpráv i fakta shromážděná Parlamentní skupinou pro objasnění smolenské katastrofy ukazují na to, že příčiny této tragédie se měly hledat mnohem dříve, než došlo ke katastrofě. Fakta totiž dokazují, že tento let na oslavy výročí v Katyni, tato cesta polského prezidenta Lecha Kaczyńského a doprovodné početné skupiny významných představitelů státních orgánů, polské armády a společenských organizací - byla zcela nepřipravena odpovědnými vládními činiteli a speciálními službami. Proto zde můžeme hovořit o politické a morální odpovědnosti současného premiéra polské vlády, a to možná ještě více než o odpovědnosti samotných ruských orgánů. Z historie známe několik set let polsko-ruských vztahů.

 

Je docela pravděpodobné, že Rusové využili premiéra polské vlády a jeho nejbližšího okolí k tomu, aby v Polsku vyvolali jakousi vnitřní válku, bezprecedentním způsobem podkopali autoritu prezidenta Lecha Kaczyńského a podkopali autoritu a důvěryhodnost Polska na evropské a mezinárodní scéně a zároveň podkopali činnost nejdůležitějších institucí, jejichž úkolem je pečovat o bezpečnost polského státu." - údajný mluvčí Kuchciński.

 

Podle jeho názoru je takové podkopávání základů polského státu, které je patrné od voleb v roce 2007, pro mnoho současných generací Poláků důvodem k obavám o naši budoucnost. Donald Tusk neplní své předvolební sliby, a proto se Poláci obávají o svá pracovní místa a životní podmínky svých rodin. Na druhou stranu katastrofální zanedbání bezpečnosti letu polského vládního letadla a nevysvětlitelné ústupky Rusku při vedení vyšetřování po havárii vyvolávají obavy o bezpečnost Polska.

 

V následných projevech se senátorka Alicja Zając podělila s obyvateli Brzozowa o své zážitky spojené s dramatem ztráty manžela, senátora Stanisława Zając, který zahynul při katastrofě u Smolenska. Senátor Stanisław Piotrowicz, dlouholetý prokurátor, hovořil o četných a přímo skandálních pochybeních vlády a jejích tajných služeb jak při přípravě odjezdu polského prezidenta, vrchních velitelů polských ozbrojených sil a mnoha představitelů polské státní elity na oslavy výročí v Katyni, tak při vedení vyšetřování po havárii vládního letadla.

Sdílet na facebook
Facebook
Sdílet na twitter
Cvrlikání
Sdílet na linkedin
LinkedIn

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah