ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Řečník Kuchciński na summitu V4: Obnova Evropské unie závisí na obnově jejích struktur

Ve Varšavě skončil summit předsedů parlamentů Visegrádské skupiny. Po parlamentních summitech v Krynici a Przemyślu se jedná o třetí setkání během polského předsednictví V4.

Diskuse se zaměřila na budoucnost Evropské unie tváří v tvář krizi, posílení role národních parlamentů v EU, pravomoci institucí EU a výměnu informací v rámci parlamentů V4.

Předseda Sejmu Marek Kuchciński odkázal na nedávno zveřejněnou knihu Bílá kniha. Uvedl, že k dokumentu přistupuje s opatrností.

- Zaprvé se domníváme, že o budoucnosti Evropské unie by měly rozhodovat suverénní členské státy. Evropská komise by v tomto procesu neměla hrát vedoucí úlohu.

- Za druhé, situace v EU je mnohem složitější než hodnocení v EU. Bílá kniha. Je důležité si uvědomit, že Evropská unie není totéž co Evropa. Jedná se o důležitou otázku, jejíž význam po brexitu vzrostl, a to i v důsledku přílivu migrantů z jihu a situace ve východní Evropě.

- Za třetí se domnívám, že je třeba nejprve dosáhnout shody mezi státy o zásadách a cílech, které Evropská unie sleduje, a teprve po přijetí těchto rozhodnutí uvažovat o žádoucí podobě institucí Společenství," uvedl předseda Sejmu.

Předseda Kuchciński uvedl, že je velmi skeptický k jakémukoli projektu, který by zahrnoval budování evropské federace nebo "vícerychlostní" Evropy. To by vedlo k prohloubení krize v Evropské unii a hlavní sociální, hospodářské a finanční problémy by nebyly vyřešeny. Tvrdil, že navrhované změny nesmějí oslabit členské státy, ale měly by posílit jejich potenciál. - Místo hesla "více Unie" důsledně navrhujeme heslo "Evropa solidárních států"," řekl Marek Kuchciński.

Podle předsedy Sejmu by Evropská unie měla být založena na hodnotách, jako je důstojnost lidské osoby, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a lidská práva. Úcta k tradicím národa, jeho kultuře a jazyku, rovnost členských států - s ohledem na realizaci a ochranu jejich zájmů - by měly být uznány jako základní hodnoty. Státy v EU by měly hrát větší roli než dosud, měly by mít skutečný vliv na tvorbu práva a rozhodovací procesy v EU a účinnou kontrolu nad jejími institucemi. V zájmu řešení krize v Unii se předseda Kuchciński vyslovil pro velmi přesné vymezení úlohy všech orgánů EU, vyjasnění podmínek a kritérií pro uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality a posílení účasti národních parlamentů v rozhodovacím procesu EU.

Předsedové během schůzky diskutovali o lepší koordinaci mezi tiskovými agenturami V4 a o šíření informací o skupině prostřednictvím internetových stránek národních parlamentů. Byla vznesena myšlenka "visegrádské police" v knihovnách, která by propagovala literaturu o České republice, Slovensku a Maďarsku a o střední Evropě v širším měřítku.

Předseda Sejmu zmínil, že probíhají práce na vědeckém a vzdělávacím projektu Collegium Carpathiae, a požádal o podporu iniciativy na ochranu opevněné krajiny; opevnění od Itálie, Rakouska přes Chorvatsko, země V4 až po Ukrajinu a Przemyśl zápisem na seznam UNESCO.

Foto: Paweł Kula

KU113908 (1) KU115572 KU114864 (1) KU114714 KU114337 KU114318 KU114152 KU114014 KU113890 KU113876 KU113858 KU113851

 

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah