ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Konference PTK: Przemysl jako město mnoha kultur a místo vyšehradské paměti

19. listopadu se v Przemyślu konala konference pořádaná Přemyšlskou kulturní společností "Události a lidé 19. a 20. století - Przemyśl, Przemyśl Land, Podkarpacie v Evropě Karpat" věnovaný polsko-maďarským vztahům v regionu Přemyšl a vzdělávání a školství mezi Lvovem a Krakovem.

Iniciátor schůzek, vedoucí kanceláře předsedy vlády Marek Kuchciński, poznamenal, že toto je sedmá a poslední konference v řadě. - Zveme vynikající lidi, kteří mají vliv na dnešní veřejný život v naší zemi, a v širším měřítku saháme do minulosti, ale s myšlenkou čerpat moudrost pro budoucnost - řekl Kuchciński. - Při pohledu z perspektivy staletí je Przemyśl sentimentálním centrem mnoha národů a kultur střední Evropy, rozhodli jsme se, že tento cyklus ukončíme za účasti našich maďarských přátel - dodal bývalý maršál. Oznámil také, že ve vládě, po vzoru Maďarů, kteří se vzdělávali v polském jazyce, bylo rozhodnuto vzdělávat několik desítek státních úředníků v maďarském jazyce. Během druhé části jednání, která se konala v novém sídle PTK, Marek Kuchciński připomněl, že je to také bývalé sídlo Společnosti a první sídlo občanského výboru Přemyšlu, stejně jako místnost, která byla poskytnuta po průlomu po klubu Empik. – Právě zde Jarosław Kaczyński vedl ustavující schůzi. Historie se uzavřela, ale my si nechceme jen připomínat, chceme se z ní také poučit. Vede nás starost o naše kořeny, a to nejen rodinné, ale i dějiny, dějiny Polska a našich vlastních vlastí, a tyto dějiny jsou velmi pohnuté a těžké, ale zároveň ukazují velké postavy hrdinů hrdinské skutky celých skupin lidí, protože jsme tady mluvili o vojenských jednotkách - řekl šéf kancléřství předsedy vlády.

Během prvního panelu: „Účast Maďarů na společenském, politickém a kulturním životě země Přemyšl (19. - 20. století). Przemyśl – město mnoha kultur. Každodenní život ve starém Přemyšlu“ za účasti řečníků: prof. István Kovács, prof. Csaby Gyorgy Kissa, dr. Imre Molnár, prof. Dr. hab. Jan Draus, Dr. Lucjan Fac a dr. Tomáš Pomykacz bylo zdůrazněno, že Přemyšl můžeme považovat za společné visegrádské místo paměti. To je místo, kde odpočívají maďarští vojáci – 60 procent. Pevnost Přemyšl se skládala z maďarských jednotek, zde kypěl společný život, vycházela literatura a noviny v němčině, maďarštině a polštině, kde kromě aktuálních informací vycházely historické články, zprávy ze zahraničí a básně vč. Gézy Gyóni, který byl zajat a zemřel v Rusku. V posádkovém kostele se konaly bohoslužby za Maďary, rozvíjel se kulturní život, hrál orchestr, křížily se důležité železniční tratě. Przemyśl v maďarském povědomí stále existuje, stále se pořádají výlety po stezkách po hřbitovech z 1. světové války za účelem výchovy nejmladších generací a uchování památky jejich předků, tím spíše, že za komunistické éry byla tradice první světové války zapomenuta.

Polsko-maďarské vztahy velmi podrobně přibližuje maďarský historik prof. Lajos Szádeczky Kardoss, jehož profil nám představil prof. Imre Molnár. Popisuje fakta ničení, devastace a drancování, pustošení Rusy, což je zdůrazněno konkrétními příklady, např. to, že z 24 000 obyvatel Jarosławi zůstaly během 8 měsíců „ruské okupace“ pouze 2–3 tisíce lidí. ".

Zároveň se při prezentaci daných situací nevyhýbá konfrontaci s otázkami o osudu Polska: „Nyní může Polák o sobě říci to, co kdysi řekl voják Kuruc: Vlast je orána krví... Ale co bude budoucnost přinést po této obrovské hekatombě? Polák zatím oprávněně truchlí nad stavem své země. Válečná bouře zpustošila jeho vlast, nepřítel neušetřil jeho vesnice, jeho domy. Dojde zde ke vzkříšení, a pokud ano, jaké to bude?“ A pokračuje: „Pokud budou bývalé polské země znovu získány od Rusů, nebude možné se vyhnout odpovědi na tuto otázku: Jaký bude osud Polska v budoucnu? Protože historická práva Poláků musí být zahrnuta do konečného poválečného vyrovnání.

Szádeczky-Kardos správně píše, že současná světová válka musela přijít, aby polský národ mohl znovu dát znamení života na jevišti světových dějin. Nejzuřivější bitvy se vedou na polské půdě a zoufalí polští válečníci bojují o budoucnost své země v řadách našich světově uznávaných obránců. Bojují se smrtící odvahou, jejich rty zpívají národní píseň z napoleonských válek: "Polsko ještě nezahynulo..."

S uznáním této odvahy a toho, že po jaru národů spolu Poláci a Maďaři opět bojují za svobodu, se v něm rodí přesvědčení a vyznání: Doufejme, že konec války přinese polskému národu nový život , polského království, a to tak, že jejich státní hymna prosí: „Pane, vrať nám naši svobodnou vlast...

Svou knihu končí následujícím povzdechem: „Dej Bůh, aby nadcházející den míru po vítězných bitvách zazářil na nebi nového, slavného Maďarska a svobodného Polska. Jak aktuální je toto přání a zároveň úkol pro každou generaci Poláků a Maďarů“.

Profesor Jan Draus připomněl, že část Polské republiky se Lvovem a Přemyšlem byla pod vládou rakouské monarchie, která se v roce 1867 přeměnila v Rakousko-Uhersko pod nadvládou Habsburků. Od okamžiku získání autonomie zahájil Przemyśl bouřlivý vývoj. Bylo to město, kde převládalo povolání úředníka a učitele. Ze škol v období haličské autonomie vyšla řada významných osobností, které by podle profesora měly být zachráněny před zapomněním, jako prof. Henryk Jordan, Władysław Tarnawski, Kazimierz Kolbuszewski, Tymon Terlecki, Kazimierz Klink, Mojżesz Shorr, Marian Zimmermann, Marian Stroński, Herman Lieberman, Jaroslaw Rodnicki, Adam Sapieha.

Druhý panel za účasti místopředsedy Sejmu prof. Dr. hab. Ryszard Terlecki a Dr. Jan Musiał se jmenoval: „Mezi Lvovem a Krakovem. Vzdělávání a školní docházka v Przemyślu - od jezuitské koleje po PWSW v Przemyślu. Pojednává o dějinách školství, které za svůj rozvoj z velké části vděčí církvi - jezuitským a piaristickým řádům - a později, včetně dramatických osudů profesorů univerzit v Krakově a Lvově, smrti vynikajících vědců z rukou Němců v r. Lvovští nebo krakovští profesoři chyceni za druhé světové války do pasti, jejímž důsledkem byl koncentrační tábor, ale i další perzekuce ze strany stalinských úřadů, zatýkání a kariéra podřízená systému.

Během posledního bodu setkání – propagace knihy Dr. Jana Musiała „Prokleté století – nádherné století. O kompenzačních aspektech polské literatury devatenáctého století“ – autor upozornil na problém polopravd a narativů zakrývajících pravdu přítomnou ve veřejném prostoru. Zdůraznil, že se v knize chce vrátit k tezi, že stojí za to posilovat ducha, že stojí za to budovat svou i komunitní identitu na posílené duchovnosti. Poznamenal, že kniha sleduje tři stopy: historicko-literární, odkazující na typy literárních žánrů, a psychoanalytickou.

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah