ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Karpatská Evropa - zpráva z konference

Dámy a pánové "Evropa Karpat" funguje již dvě desetiletí jako stálá série konferencí, na nichž se diskutuje o nejdůležitějších problémech Polska, střední Evropy, Evropy a světa. V čem spočívá fenomén "Karpatské Evropy" a skutečnost, že se na ní podařilo shromáždit lidi a osobnosti z tolika různých zemí, reprezentující tolik různých oblastí vzdělávání a odborné činnosti - jak nás o tom neustále přesvědčují jména panelistů po sobě jdoucích ročníků této konference?

Z důvodů, které jsou zcela nezávislé, ale iniciátoři a organizátoři konference si jich všimli, si obyvatelé střední Evropy, kteří byli - často velmi brutálně - tísněni velkými říšemi z Východu i Západu, v reakci na násilí a rafinované intriky agresora vypěstovali specifické vlastnosti: jakousi genialitu. Moudrost, která je cítit jak na takzvané lidové úrovni, tak mezi národními intelektuálními elitami. V politických centrech Evropské unie se s nedůvěrou a dokonce s rostoucí netrpělivostí setkáváme s tím, že tento postoj, který je charakteristický nejen pro Poláky, znamená, že nechceme jen slepě napodobovat a kopírovat. Země a národy karpatské Evropy přistupují k životu bez velkých iluzí, a dokonce s jistou mírou skepse. Máme nadprůměrnou schopnost obrátit neúspěchy v žert. Stále si silně pamatujeme, jaký je život, když nám úřady slibují, že vybudují ráj na zemi. Když se příslib prosperity pro všechny stane peklem pro všechny. To není jen vzpomínka na komunistickou éru. Karpatská Evropa je prostorem malé části lidských dějin. Čas se zde nikdy nezastavil. Otázky po kořenech, zdrojích a identitě byly vždy živé. Stejně jako úcta k vlastní práci a zároveň otevřenost vůči nápadům a vynálezům ostatních. Vzor dobrého hospodáře, "zlaté ručičky", čestný muž, rytířské ctnosti, víra, že jaká je víra, takový je Bůh - nezůstávají charakteristickým rysem této oblasti světa, ale spíše prostorem zhuštěných lidských dějin. A jeho budoucnost.

Ať už čtete o Karpatské Evropě, Trojstřední Evropě, Nové Evropě nebo Visegrádské skupině, všechny analýzy potvrzují, že v posledních dvou desetiletích byla naše část Evropy jednou z nejrychleji ekonomicky rostoucích oblastí světa. Namísto toho, aby se středoevropské národy utápěly v etnických konfliktech, jak kdysi předpovídali zastánci teze, že komunismus je svého druhu "zmrazovač konfliktů", stále účinněji spolupracují. Kdo ví, jestli Karpatská Evropa, která se bohužel v Evropské unii postupně dostává do těžkých krizí, brzy nepřevezme roli Piemontu? Středisko duchovních a racionálních sil a hodnot, na nichž lze budovat evropský řád, mír a spolupráci pro příští generace. Karpatská Evropa", pořádané v rámci jubilejního XXX. ekonomického fóra v Karpaczi, se skládalo z 16 panelových diskusí a četných setkání a diskusí, během nichž byly stanoveny diagnózy a vypracovány recepty na řešení obvykle obtížných problémů. Byl vybudován kapitál znalostí a mezilidských kontaktů. Tato publikace, kterou vám předáváme, je důležitým, i když samozřejmě jen stěží zachycujícím výsledkem proběhlých diskusí a vykonané práce. Osobní účast na konferenci "Evropa Karpat" nelze ničím nahradit, což dokazuje i velmi vysoká účast veřejnosti na XXX. ročníku v Karpaczi. Zprávě o XXX. konferenci předcházejí tři texty, které se zabývají klíčovými otázkami, jimiž se budeme pravděpodobně zabývat ještě mnoho let: budoucností civilizace, významem komunikace a ekologií a bohatstvím plynoucím ze zdravého přírodního prostředí, kterému se obyvatelé střední Evropy těší již po staletí. Proto vás již dnes zvu k osobní a aktivní účasti na příštích konferencích "Karpatské Evropy". Uvidíme se tam!

Marek Kuchciński, předseda Výboru pro zahraniční věci

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah