ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

21. října 2012 předčasně zemřel Andrzej Buczek, člověk Solidarity, který se zasloužil o lidi a region.

- V jeho přístupu ke všem činnostem, které vykonával, jsem viděl především starost o obecné blaho a postoj služby veřejnosti, i když Andrzej Buczek taková slova nepoužíval," vzpomíná zesnulý místopředseda polského Sejmu Marek Kuchciński.

- Když řekl, že musíte jít za prezidentem, guvernérem nebo majitelem pracoviště, protože se zasazujete o dobrou věc, mohli jste se spolehnout na jeho slovo. Za to jsem si ho velmi vážil.

Kuchciński, rodák z Przemyślu, pozoroval v posledních měsících příznaky Buczkovy těžké nemoci. O to více si však vážil ochoty pomoci druhým, kterou vůdce přemyšlské Solidarity stále projevoval. - Stále z něj vyzařovala stejná síla, jakou jsem si pamatoval před mnoha lety, když jsme se setkali," říká.

Andrzej Buczek, narozený v roce 1959 v Cieszanowě, patřil k druhé generaci odborářů, jen o půl generace mladší než zakladatelé odborového svazu Solidarita. Ve svazu působí od roku 1989 a ve volebním období 1992-95 se stal členem představenstva Přemyšlského zemského svazu.

V dalším tříletém funkčním období byl již jejím viceprezidentem a od roku 1998 až do své předčasné smrti zastával funkci prezidenta "S". A udělal dobře, protože tento region, ač malý, má svá specifika, která vedoucímu odborové struktury rozhodně neusnadňují život.

Zmenšující se trh práce, někdy nelehké vztahy s ukrajinskou menšinou, konkurence mezi hlavním městem regionu Przemyślem a dalšími většími centry s Jaroslawií, Przeworskem a Lubaczówem - to jsou typické výzvy, kterým musí čelit vedoucí odborů v této oblasti. Úcta a dobré vzpomínky, které po sobě zanechal předseda Buczek, který zemřel ve věku pouhých 53 let, dokazují, že to dokázal.

Les praporů se s ním loučil

Měl velmi dobré kontakty se sousedními regiony Unie, a to se všemi bez výjimky, což nemusí být nutně pravda. - Přihlásil jsem se jako vlajkonoš, protože jsem chtěl být Andrzejovi co nejblíže," říká jmenovec zesnulého Andrzej Filipczyk, místopředseda rzeszowské odborové organizace "S". - A skutečně nejblíže k rakvi byly posty domácího regionu, našeho regionu a národního výboru.

Bylo však mnohem více těch, kteří stejně jako Filipczyk chtěli projevit náklonnost a úctu svému zesnulému kolegovi. Vždyť odboráři z celé země přivezli své transparenty.

- Andrzej na to vždy velmi dbal, při obřadech, které organizoval, bylo vždy hodně praporů a uniformovaných stanovišť," vzpomíná Tadeusz Majchrowicz, místopředseda KS a hejtman Podkarpatské Rusi, který se se zesnulým velmi přátelil.

- Kolegové napočítali, že na pohřbu bylo nejméně 60 transparentů, což znamená, že čestné stráže se účastnily téměř dvě stovky odborářů.

Předseda Majchrowicz se domnívá, že od pohřbu Grzegorze Kolosy nebo Jana Frączka se pravděpodobně nekonalo tak slavnostní rozloučení s odborovým předákem.

- Les praporů ze Słupska, Koszalinu, Štětína, Zieloné Góry a Vratislavi. O našich sousedech se ani nebudu zmiňovat. Jak během obřadu řekl Piotr Duda, v cieszanowském kostele bylo tehdy přítomno celé polské hnutí Solidarita," říká Majchrowicz.

Andrew, bratře!

- Odborář do morku kostí, člověk citlivý na lidskou nespravedlnost, oddaný věci Solidarity a Polska," vzpomíná na zesnulého Teresa Kroczykowska, členka předsednictva Zemského odborového svazu v Przemyslu, která byla s předsedou v každodenním kontaktu od roku 2010. Koneckonců v kanceláři regionu sedávali u sousedních stolů.

- Vždy byl připraven bojovat o pracovní místa. Nepočítal hodiny, nechoval se jako úředník, záležitosti zaměstnanců s ním bylo možné v případě potřeby řešit nepřetržitě. Teresa Kroczykowská hovoří o úsilí o udržení pozice dispečera lékařské služby v Przemyślu. Rozhodnutí již zřejmě padlo, ale předseda Buczek zorganizoval před maršálkovským úřadem pikety, které se ukázaly jako účinné, protože vojvodkyně své rozhodnutí změnila. A pozice dispečera zůstala.

- Není divu, že se sanitky při ukládání rakve do hrobu loučily s Andrzejem hlasitým signálem, protože koneckonců spor o zdravotníky v Przemyślu měl právě jeho tvář, dodává Filipczyk.

Nekompromisnost zesnulého odboráře při obraně pracovních míst potvrzuje Tadeusz Majchrowicz. - Obdivoval jsem ho pro jeho tvrdohlavost a efektivitu. Někdy jsem mu dokonce radil, ať jde, vždyť se to nedá zachránit. Andrzej se však nikdy nevzdal. Byl přesvědčen o správnosti věci, postavil se do čela protestu a šel do kanceláře, dokonce i do té, kterou vedl jeho kolega. Naše nebo ne naše funkce, nejdůležitější je příčina.

Majchrowicz, který měl o něco více odborářských zkušeností, a Andrzej Buczek se stali šéfy sousedních regionů ve volebním období 1998-2001. Pak dlouhá léta jezdili na celostátní setkání do Gdaňsku jedním autem, aby ušetřili. Měli spoustu času na povídání, takže se lépe poznali a spřátelili.

- Občas jsme se rozcházeli v názorech na vztahy, na Polsko, na rodinné záležitosti, protože já mám syny a Andrzej dcery, ale nikdy nedošlo k hádce. Často jsem mu říkal: "Andreji, bratře! - Majchrowicz připomíná.

Mohl to být pouze odborář

Veselý. Laskavý k lidem. Srdečné. Užitečné. Byl naprosto oddaný tomu, co dělal. A zajímal se o všechno; v regionu se vlastně ujal celé práce. Analyzoval zdroje problémů a hledal účinná řešení. Kdosi o něm řekl, že může být pouze odborářem, v žádném případě ne zaměstnavatelem. Protože by byl pro dělníky příliš dobrý. A tak tomu bylo až do samého konce, do posledních chvil, kdy ho jeho tělo, vyčerpané těžkou nemocí, odmítlo poslouchat.

- V listopadu 2011 se stal podruhé radním vojvodského zastupitelstva a okamžitě podal interpelaci týkající se lázní Horyniec, které měly být privatizovány," vzpomíná Wojciech Buczak, hejtman regionu Rzeszów "S", rovněž radní.

- Na posledním zasedání měl Andrzej již problémy s elektronickým hlasovacím tlačítkem, ale přesto si vzal slovo, ještě se k věci vyjádřil pro Rzeszów TV. Je to důležitá věc, protože pouze komunalizace lázní by umožnila zachovat slušná pracovní místa.

Předseda rzeszowského "S" připomíná, že charkovským a záporožským ordinářem je biskup Marian Buczek, Andrzejův blízký bratranec. Není divu, že se zesnulý angažoval v pomoci církvi na Východě, že se snažil pomáhat i lidem na Ukrajině, nejen tamním Polákům.

- Dobrý kolega, upřímný, čestný člověk. Přestože Andrzej působí ve funkci radního krátce, získal si respekt a uznání, a to i mezi radními z vládnoucí koalice, dodává Wojciech Buczak.

- Andrzej se nikdy nepřetvařoval, chápal život přímo, byl vždycky sám sebou," říká o svém příteli Majchrowicz. - A zemřel příliš mladý. Bude mi velmi chybět.

Zdroj: http://waldemar-zyszkiewicz.pl/.

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah