ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

20. výročí založení Polské východoevropské univerzity v Przemyślu

U příležitosti jubilea PWSW v Przemyślu se konaly oslavy, během nichž byl vyznamenán poslanec Marek Kuchciński, jeden z iniciátorů založení univerzity.

Maršál během svého projevu připomněl počátky vzniku univerzity: "Myšlenka vznikla před 30 lety v prostředí lidí, kteří tehdy tvořili občanský výbor Solidarita a nezávislou kulturu, později nazvanou Kulturní Strych. Tehdy na nás zapůsobily informace o fungování společností ve svobodném západním světě, které nám poskytovali různí vědci, politici a intelektuálové z okruhu Rogera Scrutona a univerzit jako Oxford, Nottingham, Harvard a Kansas, kteří často navštěvovali naši část Evropy a Przemyśl. Proto byly plány také středoevropské.

          První myšlenky na založení univerzity souvisely s převzetím majetku po PZPR. V Przemyślu se jednalo o sídlo Ústředního výboru PZPR na ulici Kościuszki. V té době se prostřednictvím přátel Kulturní půdy ve Varšavě dostala do Przemyślu myšlenka vytvořit v této budově Vysokou školu cizích jazyků, což jsme považovali za první etapu vzniku vysokoškolské instituce. V té době byla založena vysoká škola, ale chybělo odhodlání v této cestě pokračovat. Teprve o několik let později, v letech 1996/7, kdy AWS a pozdější premiér Jerzy Buzek pracovali na novém administrativním členění země, vypracovala stejná Przemyšlská kulturní půda, nyní působící jako právně registrovaný Przemyšlský kulturní spolek, koncepci umístění různých nadregionálních a provinčních institucí, které by nadále působily v Przemyślu, městě, které ztratilo status provinčního města. Původní politické plány počítaly s přesunem všech zemských institucí do Rzeszowa.

          Z mnoha institucí, které byly v té době pro Przemyśl navrženy, bylo možné získat sídlo vojvodského konzervátora památek, Celní komory a Pohraniční stráže. Mezi novými školami bylo schváleno zřízení Státní vyšší odborné školy. Ambiciózní snahy o založení Przemyšlské akademie musely být bohužel odloženy.

          Věřím však, že budoucnost Akademie není uzavřena. Jako příklad uveďme Národní muzeum Přemyšlska, které jsme před 25 lety také předložili k zařazení do seznamu státních institucí. Tehdy se to nepodařilo, ale již několik let ji spoluřídí ministr kultury. A to je nedokončená cesta.

foto. Kamil Krukiewicz 

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah