ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Shrnutí 81. zasedání Sejmu

Poslanci ve čtvrtek schválili společensky důležitý zákon, který mění trestní zákoník a zajišťuje větší ochranu nezletilých před sexuálními trestnými činy. Sněmovna rovněž přijala rezoluci ke 40. výročí první pouti Jana Pavla II. do Polska a 30. výročí obnovení polského Senátu.

Důležitá rozhodnutí Sejmu

Sejm schválil vládní návrh zákona, který zvyšuje ochranu nezletilých před sexuálními delikty. Podle přijaté novely trestního zákoníku nebude znásilnění dítěte promlčeno. Znásilnění nezletilé osoby mladší 15 let se doposud promlčuje po 20 letech nebo po 30 letech, pokud bylo v této době zahájeno řízení. Věk pro trestněprávní ochranu dětí byl zvýšen z 15 na 16 let. Současně byla zavedena možnost, aby soud upustil od potrestání, pokud je věkový rozdíl malý. Novela rovněž zpřísnila tresty za pedofilii.Násilníkovi hrozí pět až 30 let vězení. Pokud však byla nezletilá osoba v péči pachatele, zvýší se spodní hranice trestu na 8 let. Pokud by znásilnění mělo za následek smrt dítěte, byl by trest doživotí. V současné době je trestní sazba za znásilnění dítěte 3 až 15 let, a pokud pachatel jednal zvlášť krutě, 5 až 15 let. Ustanovení přijatého zákona rovněž zpřísňují tresty za sexuální zneužívání dětí. Dosud se pohybovaly v rozmezí od 2 do 12 let vězení, nyní od 2 do 15 let. Kromě toho, pachatelé násilných pedofilních trestných činů nebudou moci opustit vězení po předčasném propuštění.. V nejzávažnějších případech bude moci soud vyloučit možnost předčasného podmíněného propuštění.

Podle přijaté novely se rozšiřuje okruh informací zveřejňovaných v tzv. rejstříku pedofilů, který bude doplněn o profesi, kterou pachatel vykonával v době spáchání trestného činu. Další změny v reformě trestního zákoníku se týkají mimo jiné pružných trestů. Soudy tak mají možnost ukládat tresty v souladu se smyslem pro spravedlnost a přiměřeně závažnosti viny. Dosud měli soudci k dispozici omezenou škálu trestů za nejzávažnější trestné činy: až 15 let odnětí svobody, samostatný trest 25 let odnětí svobody a doživotí. Nemohly by tedy uložit například trest odnětí svobody v délce 18 nebo 27 let, i kdyby byl přiměřený. Proto byl podle novely zrušen samostatný trest odnětí svobody v délce 25 let a byly zavedeny pružné tresty: od 15 dnů do 30 let odnětí svobody a doživotí. Návrh zákona nyní poputuje do Senátu.

Přijaté vládní návrhy zákonů

Na pořadu jednání Sněmovny byly tyto body 10 vládních návrhů zákonů týkající se: novely zákona o rodinném a opatrovnickém zákoníku a zákona o občanském soudním řádu; novely zákona o právech pacientů a ombudsmanovi pro práva pacientů; návrhu zákona o hospodářské činnosti v oblasti výroby a obchodu s výbušninami, zbraněmi, střelivem, jakož i s výrobky a technologiemi vojenského nebo policejního použití; novely zákona o zaměstnaneckých kapitálových plánech; novely zákona o Polské kosmické agentuře a zákona o odděleních státní správy; Návrh zákona o fondu pro rozvoj autobusové dopravy veřejné službyNovela zákona - trestní zákoník a některé další zákony; novela zákona o národním majetku a některé další zákony; návrh zákona, kterým se mění zákon o zdravotních službách hrazených z veřejných prostředků a některé další zákony; Změny zákona o úhradách léčivých přípravků, potravin pro zvláštní výživu a potravin pro zvláštní lékařské účelya zdravotnické prostředky a některé další zákony. Všechny návrhy zákonů byly přijaty. Nyní se jimi bude zabývat Senát.

Sejm rovněž projednal a přijal dva senátní návrhy zákonů: Správní řád a zákon o družstvech, který bude dále postoupen Senátu.

Na zasedání složil přísahu také předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Jan Nowak, který tak oficiálně zahájil své funkční období.

V tento den si poslanci také vyslechli informace náměstka ministra vnitra a správy Jarosława Zielińského o realizaci Programu modernizace policie, pohraniční stráže, státní požární služby a státní ochranné služby v letech 2017-2020 v roce 2017 a stanovisko Výboru pro správu a vnitřní věci. Strategickým cílem programu bylo vytvořit optimální podmínky pro služby odpovědné za bezpečnost a veřejný pořádek, aby mohly plnit své zákonné úkoly. Program je založen na třech pilířích: výměna a modernizace vybavení, investice do infrastruktury a zvýšení platů důstojníků a civilních zaměstnanců těchto služeb. Sejm informaci přijal.

Poslanci rovněž projednali dva návrhy: Policejní ředitel o souhlas Sejmu se stíháním poslankyně Joanny Schmidtové pro přestupek a soukromý žalobce o souhlas Sejmu se stíháním poslance Sławomira Nitrase. Sejm je přijal. Nyní budou předloženy Senátu k projednání.

I Čtení

Následující návrh byl přikázán Výboru pro veřejné finance Novela zákona o dani dědické a darovací. Předpokládá osvobození od daně z nabytí majetku nebo majetkových práv děděním nebo darováním osobami, které pobývají nebo pobývaly v pěstounské rodině nebo v rodinném dětském domově.za předpokladu, že dárce nebo zůstavitel byl osobou, která vytvořila pěstounskou rodinu nebo vedla rodinný dětský domov, v němž dárce nebo zůstavitel pobýval.

Dokončení parlamentní práce

Kromě toho Sejm přijal senátní pozměňovací návrhy k pěti novelám zákonů o: Poštovní zákon, o policii a některé další zákony, o kartě Poláka, o silniční dopravě a některé další zákony a o zákoníku práce a některé další zákony. Tyto akty budou nyní zaslány prezidentovi k podpisu.

CIS

Foto: Rafał Zambrzycki

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah