ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

41. zasedání Sejmu

Hlavním bodem druhého dne 41. zasedání byl blok hlasování, v němž poslanci rozhodovali mimo jiné o zařazení celníků do systému důchodového zabezpečení. Další podrobnosti o dnešním jednání Sněmovny jsou uvedeny níže. Další, 42. zasedání je naplánováno na 24. května.

Sejm dnes zahájil práci na vládním návrhu novely zákona o podpoře zaměstnanosti a institucích trhu práce a některých dalších zákonech (tisk č. 1494). Stanoví nová pravidla pro přijímání cizinců k výkonu sezónních a krátkodobých prací v Polsku. Vytváří také základ pro výměnu údajů mezi úřady o výkonu práce cizinců. Návrh odůvodnil státní tajemník ministerstva pro rodinu, práci a sociální politiku Stanisław Szwed. V průběhu diskuse byl vznesen požadavek na postoupení návrhu k dalšímu projednání Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. Poslanci Evropského parlamentu o této záležitosti rozhodnou v hlasování.

Sejm přijal dvě usnesení

Poslanci Evropského parlamentu aklamací schválili usnesení ke čtyřicátému výročí založení Výboru studentské solidarity v Krakově.

Poslanci rovněž přijali usnesení, v němž prohlásili návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění) za neslučitelný se zásadou subsidiarity.

Zákony přijaté Sejmem

Sejm schválil novely zákona o Národní škole soudnictví a prokuratury, zákona o soustavě obecných soudů a některých dalších zákonů. Nová ustanovení stanoví, že přijímání do veřejné služby v soudnictví se provádí na základě objektivizovaného kritéria, a to zkoušky. Vrací národní škole plnou pravomoc organizovat průběh justičního vzdělávání, včetně organizace stáží. Základní cestou k povolání soudce bude stáž na Národní škole soudnictví a státního zastupitelství. Absolventi s nejlepším hodnocením budou mít přednost při podávání žádostí o místa hodnotitelů a soudců. Zákonem se nyní bude zabývat Senát.

Poslanci rovněž rozhodli o zařazení celníků do systému důchodového zabezpečení. To je hlavním cílem dnes přijaté novely zákona o důchodovém zabezpečení příslušníků Policie ČR, Agentury vnitřní bezpečnosti, Zpravodajské služby, Vojenské kontrarozvědky, Vojenského zpravodajství, Ústředního protikorupčního úřadu, Pohraniční stráže, Úřadu pro ochranu vlády, Státního požárního dozoru, Vězeňské služby a jejich rodinných příslušníků a některých dalších zákonů. Nová právní úprava provádí rozsudek Ústavního soudu K39/13 ze dne 3. března 2015, který prohlásil za protiústavní rozdílné zacházení s příslušníky VS ve srovnání s ostatními uniformovanými složkami. Zákon bude nyní předmětem práce Senátu.

Zákony zaslané prezidentovi k podpisu

Novela zákona o sociálním pojištění a zákoníku práce stanoví, že každý plátce bude mít individuální příspěvkový účet, na který bude odvádět veškeré poplatky ZUS. To znamená, že místo předchozích tří nebo čtyř splátek zaplatí pouze jednu. Očekává se, že změna se dotkne téměř sedmi milionů plátců pojistného. Jedna platba do ZUŠ nahradí stávající příspěvky na: Sociální pojištění, zdravotní pojištění, Fond práce a Fond zaručených zaměstnaneckých výhod, jakož i překlenovací důchodový fond.

Novela zákona o ochraně přírody zavádí ustanovení, která umožní ověřit, zda bylo kácení stromů a keřů provedeno k nepodnikatelským účelům. Podle novely bude kácení podléhat ohlášení a samotný pozemek nebude moci být využíván k podnikatelským účelům po dobu pěti let od ohlášení.

Zákon o statutárních auditorech, auditorských společnostech a veřejném dohledu, který uvádí polský právní systém do souladu s předpisy EU o auditu a účetních závěrkách.

Aktuální informace a otázky k aktuálním tématům

Poslední den zasedání si poslanci na žádost klubu PO vyslechli informaci vlády o novém návrhu nařízení ministerstva školství, které se týká zrušení možnosti individuální výuky ve školkách a školách. Přednesla ji státní tajemnice ministerstva školství Marzena Machałek. Poslanci také kladli ministrům otázky týkající se aktuálních záležitostí. Jednalo se například o výstavbu dálnice A2 ve východním Polsku a změny právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Příští zasedání 42. Sejmu je naplánováno na 24.-26. května tohoto roku.

RZ__2008

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah