MAREK KUCHCIŃSKI

ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Počátky Via Carpatia - Lancutská deklarace

          Dnes, 18. dubna 2020, si připomínáme jednu z iniciativ prezidenta Lecha Kaczyńského - výstavbu silnice Via Carpatia.

          27. října 2006. Prezident Lech Kaczyński se v Łańcutu zúčastnil mezinárodní konference "Jedna cesta - čtyři země"Během této akce podepsali Lancetskou deklaraci ministři dopravy Polska, Litvy, Slovenska a Maďarska.

          V projevu k účastníkům konference prezident mimo jiné řekl: 

          V Polsku jsou místa, kde je hlavní město Slovenska mnohem blíž než Varšava. V Polsku jsou místa, kde je hlavní město Litvy Vilnius mnohem blíž než Varšava. Totéž platí navzdory zdání i pro Budapešť. Ano, i v Polsku jsou místa, kde je Budapešť blíž než Varšava. Přesto je komunikace obtížná, protože zde neexistuje odpovídající silniční síť. To, o čem dnes hovoříme, jsou problémy spojené s nápravou této situace, s návratem k něčemu, co je svým způsobem přirozené (...) Jedná se o velmi rozsáhlé procesy, které je třeba realizovat v průběhu příštích zhruba deseti let.

          Dne 3. března 2016 podepsali zástupci 10 zemí včetně Polska 2. lancutskou deklaraci. Předseda Sejmu Marek Kuchciński během setkání ve Varšavě řekl, že se nacházíme uprostřed velkého historického procesu, který může změnit naši část Evropy. Připomněl, že změny v Evropě po roce 1989 začaly také v Polsku, Československu a Maďarsku, a to ještě před pádem Berlínské zdi. Komunikaci označil za základ rozvoje. Podle Kuchcińského bude Via Carptia sloužit všem oblastem života podél hranice EU. Přispěje k rozvoji kulturní a regionální spolupráce..

          Dne 17. dubna 2019 v Lancutu podepsali zástupci Polska, Bulharska, Chorvatska, Litvy, Rumunska, Slovenska, Turecka, Ukrajiny, Maďarska a Evropské komise během konference "Výhody pro regiony" 3. deklaraci. Předpokládá podporu rozvoje trasy Via Carpatia a její zařazení mezi priority v rámci vnitrostátních dopravních politik. Rovněž prohlásila, že podporuje návrh Evropské komisi na zařazení koridoru Via Carpatia do hlavní sítě TEN-T.

          Dámy a pánové,

          zveřejňujeme níže uvedený obsah I Lancutské deklarace z roku 2006 v polštině a angličtině. V nejbližší době plánujeme zveřejnit další prohlášení a dokumenty věnované spolupráci střední a východní Evropy, jako např.: Evropa solidarity, Karpatský konvent, Visegrádská deklarace.

Lancutská deklarace

ministrů dopravy Litevské republiky, Polské republiky, Slovenské republiky a Maďarské republiky

o rozvoji transevropské dopravní sítě vytvořením nejkratší trasy podél severojižní osy spojující Litvu, Polsko, Slovensko a Maďarsko.

Ministři dopravy Litevské republiky, Polské republiky, Slovenské republiky a Maďarské republiky

Uvědomuje si potřebu plynulé a nepřerušované dopravy mezi regiony,

S ohledem na potřebu zajistit interoperabilitu vnitrostátních dopravních sítí a přístup do všech regionů Evropské unie, zejména do odlehlých a okrajových regionů,

S cílem vytvořit nejkratší severojižní silniční trasu pro plynulý tranzit osob a zboží mezi severní a jižní Evropou,

Vzhledem k tomu, že rozvoj dopravní infrastruktury je jednou z nejdůležitějších podmínek udržitelného rozvoje,

Chci využít potenciál a urychlit růst nejméně rozvinutých regionů Evropské unie,

S ohledem na potřebu optimalizovat podobu transevropské dopravní sítě a odstranit problémy v podobě chybějících spojů a dopravních překážek v současné síti s přihlédnutím ke všem ekonomickým, sociálním a environmentálním faktorům,

s ohledem na plánovanou revizi hlavních směrů Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě v roce 2010,

Zavazují se:

-          převzít všechna možná opatření k vytvoření silniční trasy Kaunas - Bialystok - Lublin - Rzeszow - Prešov - Košice - Miskolc - Debrecen,

-          Úvahy výše uvedenou silniční trasu mezi priority státní dopravní politiky,

-          převzít veškerá možná opatření k zařazení celé výše uvedené silniční trasy do transevropské dopravní sítě v rámci revize hlavních směrů Společenství plánované na rok 2010,

-          intenzivní spolupráce odstranit stávající překážky plynulé mezinárodní dopravy na této trase,

-          usilovat o to, aby vytvořit takové dopravní podmínky, aby tranzitní přeprava zboží a osob po trase byla účinná a ekonomicky životaschopná,

- Bude zřízena pracovní skupina na úrovni odborníků, které bude předsedat Polsko, aby podrobně analyzovala všechny aspekty výstavby této silniční trasy.

Podepsáno v Łańcutu dne 27. října 2006, vyhotoveno ve čtyřech exemplářích v anglickém jazyce.

Sdílet na facebook
Facebook
Sdílet na twitter
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah