DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

MENIUL

Rezumatul celei de-a 62-a ședințe a Sejm-ului

Adoptarea legii privind Portului Central de Transport și a legii privind susținerea noilor investiții, precum și modificarea legii privind reabilitarea profesională și socială și angajarea persoanelor cu dizabilități au fost cele mai importante puncte ale celei de-a treia și ultime zile a celei de-a 62-a sesiuni a Sejm-ului. De asemenea, Sejm a modificat legea privind exercitarea mandatului de deputat și senator, reducând salariile deputaților și senatorilor cu 20%. Următoarea sesiune este programată pentru perioada 5-8 iunie 2018.

Legi adoptate de Sejm. Acestea vor fi examinate acum de Senat

Legea privind protecția datelor cu caracter personal va asigura o mai bună protecție a datelor cu caracter personal. Reglementările propuse rezultă din necesitatea de a asigura aplicarea efectivă în Polonia a Regulamentului UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (așa-numitul RODO). Toate entitățile care colectează și prelucrează date cu caracter personal vor trebui să se conformeze noilor reglementări.

Un amendament la Legea privind Curtea Supremă modifică dispozițiile privind plângerea extraordinară și procedura de numire a evaluatorilor. O plângere extraordinară împotriva hotărârilor judecătorești definitive ale instanțelor poloneze poate fi depusă numai de către procurorul general sau de către Ombudsman. În prezent, aceasta poate fi depusă de opt entități, printre care se numără OPC, Ombudsmanul pentru drepturile copilului, Ombudsmanul financiar și președintele Oficiului pentru concurență și protecția consumatorilor. De asemenea, amendamentul introduce modificări în Legea privind sistemul judiciar comun în ceea ce privește numirea consilierilor de justiție. Conform propunerii, acest lucru ar fi făcut nu de către ministrul justiției, ca în prezent, ci de către președinte. Conform modificării propuse, Consiliul Național al Magistraturii își va putea exprima opoziția față de un candidat la funcția de evaluator în etapa procedurii care precede numirea unui evaluator de către președinte.
Datorită modificărilor aduse Legii privind vehiculele de conducere, o persoană care solicită un permis de conducere și un permis de conducere a unui tramvai se va confrunta cu consecințe juridice reale în cazul în care face o declarație neadevărată. Potrivit hotărârii Curții Supreme, dispozițiile actuale ale Legii privind permisele de conducere nu autorizează un organ administrativ să colecteze declarații de la persoanele care solicită un permis de conducere sub sancțiunea răspunderii penale pentru furnizarea de date false privind o interdicție de conducere.

Modificarea Legii privind prestațiile în numerar din cadrul asigurărilor sociale în caz de boală și maternitate și a altor acte normative prelungește până la 30 noiembrie 2018 posibilitatea de a emite atât certificate de incapacitate temporară de muncă în format electronic (e-exemptări), cât și pe suport de hârtie (formularul ZUS ZLA). Legislația actuală prevede introducerea obligației de a emite toate concediile medicale în format electronic (renunțând la cele pe hârtie) începând cu 1 iulie 2018. Certificatele medicale electronice de incapacitate temporară de muncă din cauza unei boli, a unei spitalizări sau a necesității de a îngriji un membru bolnav al familiei, care constituie dovezi la stabilirea dreptului la prestații și a cuantumului acestora, pot fi eliberate începând cu 1 ianuarie 2016. De asemenea, i s-a permis să utilizeze simultan două forme de certificate medicale: pe hârtie și în format electronic.

Modificări la Legea din 14 decembrie 2016. - Legea educației clarifică reglementările privind participarea reprezentanților sindicatelor în comisia de concurs pentru postul de director de școală și secretul votului consiliului pedagogic în situația în care votul se referă la chestiuni legate de persoanele care dețin funcții de conducere în școală.

Modificarea legii privind sistemele de pensii ocupaționale pune în aplicare o directivă UE care vizează facilitarea exercitării dreptului la libera circulație a lucrătorilor între țările UE prin reducerea obstacolelor care decurg din anumite norme privind sistemele de pensii suplimentare legate de raportul de muncă. Printre acestea se numără stabilirea unei perioade maxime de așteptare pentru dobândirea dreptului de a adera la un sistem de pensii suplimentare și extinderea obligațiilor de informare a angajatorilor care gestionează sisteme de pensii ocupaționale față de membrii lor. Aceasta include furnizarea de informații de către administratorii de sisteme de pensii ocupaționale către angajatorii care le administrează. Proiectul stabilește perioada maximă de așteptare permisă pentru dobândirea drepturilor de pensie. Perioada de intrare în drepturi sau perioada de așteptare sau ambele nu ar trebui să depășească trei ani pentru angajații al căror raport de muncă încetează din alte motive decât dobândirea drepturilor de pensie.

Modificarea Legii privind sistemul de evaluare a conformității și a Legii privind sistemele de evaluare a conformității și de supraveghere a pieței are ca scop adaptarea reglementărilor naționale la reglementările Uniunii Europene în domeniul corecțiilor sistemului de supraveghere a pieței. Polonia a fost obligată să stabilească norme de sancționare în cazul încălcării dispozițiilor acestor norme de către entitățile economice.

Modificările aduse la Legea privind impozitul pe profit și la Legea privind impozitul pe profit au ca scop relaxarea soluțiilor privind principiile de impozitare a activelor fixe și a activelor necorporale dobândite prin moștenire sau donație. În ceea ce privește activele corporale și necorporale dobândite prin moștenire, se are în vedere o revenire la normele în vigoare înainte de 1 ianuarie 2018. Cu toate acestea, în cazul activelor corporale și necorporale dobândite prin donație, proiectul introduce posibilitatea de a continua amortizarea.
Modificarea legii privind însemnele forțelor armate poloneze introduce pentru forțele de apărare teritoriale (WOT) simbolistica forțelor armate poloneze - vulturul militar și steagul tipului de forțe armate. Simbolistica WOT va include simbolul Poloniei luptătoare, care va sublinia faptul că apărarea patriei este o problemă și o datorie a tuturor cetățenilor Republicii Polone. Acest simbol al luptei națiunii poloneze împotriva ocupanților se referă la moștenirea la care se referă soldații contemporani ai Forțelor de Apărare Teritorială - la eroii Statului clandestin polonez și ai Armatei Naționale, precum și la Soldații Vârstnici.

Modificările aduse Legii privind reabilitarea profesională și socială și încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități se referă la implementarea celei de-a doua etape a Programului de sprijin global pentru familii „Pentru viață”, adoptat de guvern în decembrie 2016, a cărui sarcină principală este sprijinirea familiilor. cu persoane cu handicap, în special cu cei care cresc copii cu dizabilități. Legea introduce crearea unor mecanisme de sprijin pentru familii în domeniul serviciilor de sprijin și reabilitare prin desfășurarea de cursuri de club în ateliere de terapie ocupațională, dreptul persoanelor asigurate de boală la indemnizație de îngrijire în cazul îmbolnăvirii unui copil cu handicap sub vârsta de 18 ani. , folosind forme flexibile de organizare a timpului de lucru, inclusiv munca la distanță.

Legea privind sprijinirea noilor investiții introduce un mecanism de acordare de sprijin pentru antreprenori în vederea realizării de noi investiții în Polonia. Acesta va înlocui sistemul actual care funcționează în zonele economice speciale (SEZ - în prezent există 14 astfel de zone). În noul concept, stimulentele fiscale vor fi disponibile pe întregul teritoriu al Poloniei, în zonele în care se poate desfășura o activitate comercială.

Modificarea legii privind exercitarea mandatului deputaților și senatorilor îndeplinește o proclamație publică a președintelui PiS, Jarosław Kaczyński, de a reduce cu 20% remunerația parlamentarilor. După intrarea în vigoare a modificării, acesta va fi egal cu 80 la sută din salariul respectiv. Indemnizația parlamentară pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de exercitarea mandatului pe teritoriul țării este egală cu 25% din remunerația subsecretarului de stat. Soluțiile propuse urmează să intre în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni după luna în care modificarea a fost publicată în Dziennik Ustaw.
Legea privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe reglementează în mod cuprinzător gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe în Polonia. Acesta definește noi reguli de funcționare a organizațiilor de gestiune colectivă pentru a asigura transparența și responsabilitatea acestora față de membrii lor.

Legea privind portul central de comunicații se referă la crearea unui cadru juridic și organizatoric pentru punerea în aplicare a investiției CPK și a investițiilor de însoțire, în sens larg, care creează un sistem de transport bazat pe locația centrală a portului, precum și alte sarcini. Conform unei rezoluții a Consiliului de Miniștri din noiembrie 2017, CPK urmează să fie construit la Stanisławów, în municipalitatea Baranów, lângă Grodzisk Mazowiecki. Construcția noii instalații este necesară pentru a înlocui Aeroportul Chopin din Varșovia, care nu poate servi ca port de transfer de mari dimensiuni. Capacitatea aeroportului din Varșovia se epuizează din cauza creșterii rapide a traficului aerian din regiune (15,72 milioane de pasageri au folosit aeroportul în 2017, cu 22% mai mult decât în 2016). Noul aeroport, situat între Łódź și Varșovia, se așteaptă să fie unul dintre cele mai mari aeroporturi de transfer din Europa. După prima etapă a construcției, acesta va deservi până la 45 de milioane de pasageri pe an, iar în cele din urmă chiar și aproximativ 1,5 milioane de pasageri. 100 de milioane de euro. Aeroportul urmează să fie construit pe o suprafață de aproximativ 3.000 de hectare de teren. Până la sfârșitul anului 2019, urmează să fie efectuate lucrări pregătitoare, iar aeroportul propriu-zis urmează să fie construit pentru încă 8 ani, adică până la sfârșitul anului 2027.

II Lecturi

În proiectul său de rezoluție privind viitoarea formă a politicii de coeziune în Uniunea Europeană, Sejm subliniază că politica de coeziune este principala politică de investiții a UE. Acesta ar trebui să constituie o parte semnificativă a bugetului UE, acoperind toate regiunile cu domeniul său de aplicare geografic. Regiunile cu cel mai scăzut nivel de dezvoltare ar trebui să beneficieze de un sprijin adecvat, iar PIB-ul pe cap de locuitor ar trebui să rămână indicatorul de bază pentru distribuirea resurselor politicii de coeziune.

Sejm-ul și-a încheiat lucrările parlamentare și a dispus semnarea de către președinte a următoarelor legi

Modificarea Legii privind serviciile de plată și a altor acte normative transpune directiva UE privind serviciile de plată (așa-numita directivă PSD2) în ordinea juridică poloneză. Noile norme au ca scop asigurarea unei mai mari transparențe și coerențe legislative în domeniul serviciilor de plată. De asemenea, acestea vor constitui baza pentru crearea unei piețe unice de plăți în UE.
Principalul obiectiv al modificării Legii privind sistemul de monitorizare a transportului rutier de mărfuri și a altor acte este de a extinde sistemul de monitorizare la transportul feroviar al așa-numitelor mărfuri sensibile (carburanți pentru motoare și derivații acestora, inclusiv biodiesel; aditivi pentru carburanți; uleiuri lubrifiante; agenți de degivrare pe bază de alcool etilic; diluanți și solvenți; alcool etilic parțial și complet denaturat și tutun uscat).

Modificarea Legii telecomunicațiilor și a altor acte legislative vizează îmbunătățirea funcționării pieței de telecomunicații și clarifică dispozițiile referitoare la participanții la aceasta. Noile dispoziții au ca scop asigurarea unei mai bune protecții a consumatorilor împotriva practicilor neloiale și a abuzurilor care implică, printre altele, mesajele text premium.
Modificarea Legii privind serviciile medicale de salvare de stat prevede, printre altele, preluarea de către ministrul sănătății a sarcinilor de întreținere și de deservire tehnică a Sistemului de sprijinire a comenzii (SWD) al serviciilor medicale de salvare de stat (PRM), îndeplinite până în prezent de către ministrul responsabil cu administrația publică.

Informații actuale și întrebări pe teme de actualitate

Sejm a luat act de Informarea privind problemele semnificative care decurg din activitatea și jurisprudența Tribunalului Constituțional în 2016, împreună cu poziția Comisiei. Informațiile au fost prezentate de președintele Tribunalului Constituțional, Julia Przyłębska.

Alte decizii ale Camerei

Sejm-ul a trimis proiectul de lege privind biocomponentele și biocombustibilii lichizi și alte câteva acte la Comisia pentru energie și trezorerie. Proiectul de modificare a acestui act normativ se referă la înființarea Fondului pentru transporturi cu emisii reduse, al cărui scop este, printre altele, de a finanța dezvoltarea infrastructurii care să permită utilizarea în transporturi a combustibililor alternativi, și anume a biocomponenților, a biocombustibililor lichizi, a altor combustibili regenerabili, a energiei electrice, a hidrogenului, a gazului natural comprimat (GNC) și a gazului natural lichefiat (GNL), influențând în același timp reducerea utilizării motorinei și a benzinei pentru motoare. Sejm a trimis proiectul de lege la Comisia pentru energie și trezorerie.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=6A6D072420284C57C1258289007AA6B2

RZ__2634 — kopia KU317855 — kopia KU317901 — kopia RZ__2304 — kopia

Facebook
Stare de nervozitate

Evenimente

Comisiile parlamentare

Drept și Justiție

Căutare

Arhive

Arhive
Sari la conținut