A KÖZTÁRSASÁG TAGJA - 22

MENÜ

32. Kárpátok Európája konferencia

BEVEZETÉS

Marek Kuchciński
A parlamenti diplomácia a Szejm és a Szejm által végzett nemzetközi tevékenység
Szenátus, amely túlmutat a szokásos végrehajtói diplomácián.
A 21. században a Szejm egyre inkább részt vesz Lengyelország külpolitikájának alakításában
pontosan a parlamenti diplomácián keresztül. Látható különbségek vannak a kormány és a parlament diplomáciai tevékenységében. Kormánydiplomaták (nagykövetek,
konzul) folyamatosan külföldön dolgoznak. Megállapodásokat kötnek és kötelezettségeket vállalnak
az érintett állam hatóságainak nevében, és esetenként az államok közötti kapcsolatok megromlásának áldozatai. Példa erre a Cseh Köztársaság közötti feszültség
Köztársaság és Oroszország, amely azután történt, hogy bebizonyosodott, hogy az orosz hadsereg ügynökei
a hírszerzés 2014-ben eltereléseket hajtott végre a cseh fegyverkezési üzemekben. Másrészt
viszont a képviselők az állam intézményét – a Szejmet – is képviselik, és nyíltabban járnak el és
az úgynevezett puha diplomáciában, amely tárgyalásokból, meggyőzésből, lobbizásból és teremtésből áll.
pozitív légkör az együttműködéshez. Néha a megbeszélések során mást mutatnak be
parlamenti együttműködésről alkotott véleményét. Példaként szolgál a különböző megközelítések a
különböző frakciók a lengyel parlamentben Lengyelország helyére az EU-ban. képviselői
A baloldaliak és a liberálisok többnyire az EU központi tekintélyének megerősítését támogatják
az Unió úgynevezett föderalizációját, azaz az Unió lényeges csökkenését
a tagországok szerepe. Másrészt a jobboldal az EU fenntartása mellett áll
konföderáció mintájára szerveződő szuverén államok uniójaként, amelyben ott
közélet olyan területei, amelyekért kizárólag a nemzeti hatóság felel. Ebből adódóan,
támogatja a tagállamok nemzeti parlamentjei szerepének megerősítését.
A parlamenti diplomácia közvetlen bevonása az államok külpolitikájába
nőtt az elmúlt években. Íme néhány oka ennek a folyamatnak. Először is a globalizáció,
az emberek közötti gyorsabb információáramlás, a nemzetközi kommunikáció egyre diverzifikáltabbá válása (a hagyományos diplomácia mellett fejlődik a gazdasági, kulturális és parlamenti diplomácia). Másodszor, az elmúlt 30 évben kritikus politikai változások mentek végbe Közép-Európában. A Szovjetunió és Jugoszlávia összeomlása után több mint 20 ország nyerte vissza függetlenségét és szuverén struktúrákat hozott létre, megszilárdítva szabadságát. 2004-ben és 2008-ban ezen országok egy része csatlakozott az európaihoz
unió. Harmadszor, az EU-csatlakozás érdekében a három tenger országai önkéntesen beleegyeztek
elveszítik hatáskörük mintegy 60 százalékát, és ennek következtében ezek parlamentjeit is
az országok csökkentették szuverenitásukat. Emiatt a nemzeti parlamentek arra törekednek
hogy erősítsék szerepüket a szuverén, a nép képviselőjeként. Egy negyedik tényező
Európa ismeretlen jövője és az EU jövőjéről elkezdődött vita,
amelyet a legnagyobb országok (pl. Németország és Franciaország) rákényszerítési vágya váltott ki
mások a „többsebességes Európa” koncepcióját, amely magában foglalja az ún
„tagság”, amellyel számos ország parlamenti képviselői nem értenek egyet. Egy másik
tényező Putyin Oroszországának a közép-európai országokhoz való birodalmi hozzáállása
és az uniós hatóságok határozott válaszának hiánya ezekre a fenyegetésekre. További érv a parlamenti együttműködés fejlesztésére irányuló alulról építkező törekvés
Közép-Európa államai, a Benelux-országok vagy az északi országok mintájára
parlamentközi együttműködési hálózat létrehozására.
A parlamenti diplomácia különösen jelentőssé vált a nyolcadik szejmben,
2015–2019. A parlamentközi tevékenység hagyományos formái, mint a kétoldalú csoportok, csapatok, ill.
a parlamenti közgyűléseket a többoldalú együttműködés keretében megerősítették. Új formátumok, mint például a közép- és kelet-európai parlamenti csúcstalálkozók,
is elindították, és kidolgozták a „Kárpátok Európája” konferenciát.
A parlamenti diplomácia legfontosabb formái a következők:


■ bilaterális (bilaterális) együttműködés, amely két típusra oszlik – önkéntes csoportokra
vagy parlamenti közgyűlések;
■ többoldalú együttműködés, amely jellegében is változó – állandó delegációktól
(parlamenti közgyűlések) olyan képletek, mint az EBESZ, a NATO, a Visegrád
csoport, a Három tenger és a bukaresti kilenc.
A Szejm 2011 óta szervezi a „Kárpátok Európája” konferenciát, amely a különböző intézmények és szervezetek képviselőinek ciklikus találkozója.
a közép-európai országokból 2016-ban.
A nyolcadik parlamenti ciklus (2015–2019) parlamenti diplomácia legfontosabb formái közül a kétoldalú együttműködés különösen fontossá vált.
három országgal:
Az együttműködés formái a parlamenti diplomácia keretében

■ Lengyelország-Magyarország – ez az együttműködés stratégiai együttműködési szintre került,
azaz közösen határozza meg a nemzetközi tevékenységeket Közép-Európában és különösen a
az Európai Unió szintje;
■ Lengyelország–Litvánia – a sikeres parlamenti diplomácia példája volt a lengyel–litván kapcsolatok jelentős javulása;
■ Lengyelország–Grúzia – 2017-ben Varsóban találkozó Grúzia elnökével, ill.
a grúz parlament elnökét egy stratégiai együttműködési megállapodás gyors aláírása követte, melynek eredményeként összehívták az első lengyel-grúz
A Parlamenti Közgyűlés 2019.
A többoldalú együttműködés kapcsán érdemes kiemelni az új formátumokat, ill
már olyan helyen, amelynek szerepe megnövekedett: Visegrádi Csoport, EUROWAW, Three Seas
és a „Kárpátok Európája”.
A Visegrádi Csoport (V4) – Lengyelországot, Magyarországot, Csehországot tömöríti
és Szlovákia. Arra törekszik, hogy fokozza az európai országok közötti együttműködést
politikai, gazdasági, biztonsági és jogalkotási rendszer. Céljai között szerepel a szuverenitás, a demokrácia és a szabadság megerősítése a régióban, a parlamentáris demokrácia és a modern piacgazdaság kiépítése. A V4-országok emellett a politikai,
gazdasági és kulturális együttműködés egész Közép-Európában.
EUROWAW, vagy a közép- és kelet-európai parlamenti csúcstalálkozók – az
Ennek a formátumnak az ötlete abból a meggyőződésből született, hogy a mi Európánkban a parlamenti együttműködés nem korlátozódhat kizárólag az Európai Unióra, azaz a három országra.
Tengerek vagy V4 országok. Végül is vannak európai országok a határainktól keletre
amelyeknek nincs elég kapacitásuk ahhoz, hogy olyan gyorsan fejlődjenek, mint az uniós országok. Ezek
Az országok ki vannak téve Putyin birodalma agressziójának, és támogatni kell őket
a szolidaritás neve és az a meggyőződés, hogy mindannyian egy nagy európai családot alkotunk.
A Three Seas – 12 uniós ország együttműködése az infrastruktúra-fejlesztés, az energiaügyi együttműködés és a digitalizáció terén. Az országok létrehozták a Három Tengert
Alap a közös projektek támogatására. A fő érdeklődési terület a kommunikációfejlesztés, az energia és a digitalizáció. Az együttműködési forma több évre jött létre
ezelőtt Horvátország és Lengyelország elnökének kezdeményezésére a növekvő
Európán belüli együttműködés iránt. Az utóbbi időben arra is törekedtek
három tengeri parlamenti fórum létrehozása.
A „Kárpátok Európája” – nemzetközi konferenciasorozat, amelyet szervez
a lengyel Szejm különböző intézményekkel együttműködve. Ezek a találkozók továbbfejlesztik a Kárpát-országok és több éven át az egész együttműködés gondolatát
Közép-Európa. A konferenciákat különböző helyeken tartják: évente Przemyślben
és Krasiczyn, egészen a közelmúltig Krynica-Zdrójban, most pedig Karpaczban, Regietówban a
Alacsony beszkidek, néha külföldön Ukrajnában Truskavetsben vagy Magyarországon Sárospatakon.
A résztvevők között vannak kormányok és parlamentek, önkormányzatok és tudományos intézmények képviselői, diákok, civil szervezetek, értelmiségiek és művészek, valamint
hétköznapi emberek, akik a Kárpátok és Európa fenntartható fejlődéséért szeretnének dolgozni.
A résztvevők megvitatják a közös örökséget, a politikát, az államok közötti együttműködést, a gazdaságot és a civilizációs elképzeléseket, a társadalmi kérdéseket, valamint a kultúra egyedülálló gazdagságát és
Európa-részünk természete. Érdekes ötletek születnek a megbeszélések során: javaslat Kárpát Egyetem létrehozására, Kárpát-enciklopédia összeállítására, ill.
több egyetem együttműködése a Collegium Carpathicum projekt keretében.
A politikusok és a tudósok találkozói is a Kárpát megteremtésére tett erőfeszítéseket eredményezték
stratégia, amely a Duna-, az alpesi- vagy a balti-tengeri stratégiák mintájára
segítené a Kárpátok fenntartható fejlődését. A 2020-as konferencián több mint 100 diákból álló csoport különböző országokból (Görögországtól Lettországig) ismertette az Észak- és Dél-Európát összekötő Via Carpathia gyorsforgalmi út területhasználati javaslatait, valamint a Bíbor út ötletét, Szalonikiből induló Klaipeda az európai kultúra műemlékei közé tartozik.
2021 tavaszán, az online konferencia során egy nem elhanyagolható esemény volt
az „Üdvözlet a világnak”, amelyet a Kárpátok különböző helyeiről küldtek formában
online terjesztett rövid felvételek közül. Különböző régiókból származó embereket mutattak be:
művészek, hegymászók, sportolók, hegyimentők, regionális zenekarok, népművészek, környezetvédők és politikusok. Megszületett az a gondolat is, hogy az egész Kárpátokat felvegyék az UNESCO listájára, és elindult a „Kárpátok műanyag nélkül” ökológiai szlogen népszerűsítése. A „Kárpátok Európája” a parlamenti tevékenység népszerű formája lett minden együttműködni akaró kör számára.
A vitalapok leírását tartalmazó kiadványt adunk át
a 2022 februárjában Krasiczynban megrendezett „Kárpátok Európája” konferenciáról,
bevezető szövegekkel gazdagítva az üléseket gazdagító kérdésekről
sok éven át, és amelyekkel a konferencia jövőbeli kiadásai során fogunk foglalkozni.

Facebook
Twitter

Események

parlamenti bizottságok

Jog és Igazságosság

Keresés

Levéltár

Levéltár
Ugrás a tartalomra