A KÖZTÁRSASÁG TAGJA - 22

MENÜ

A Központ Szövetség létrehozásának 32. évfordulója

32 évvel ezelőtt Jaroslaw Kaczynski felkiáltott: "Itt az ideje a változásnak". Ekkor jött létre a Központ Szövetsége. Újabb két évtizedbe telt, mire a követelések egy része megvalósult.

  • Amikor 1989-ben elkezdtük a független állam, a demokrácia és a szabad gazdaság újjáépítésének folyamatát, a legtöbben meg voltak győződve arról, hogy álmaink valóra váltak, hogy szuverén államunk van, és hogy szabadok vagyunk. A demokráciának az a formája azonban, amelyet a kezdetektől fogva felépítettek, sokunkat nem elégített ki. A gazdasági szféra tele volt patológiákkal, a bűnözés növekedett, és az emberek egyre bizonytalanabbnak érezték magukat a munkahelyük elvesztése miatt. A rendetlenséget, az újonnan kiváltságosok egyre növekvő csoportját tetézte az állami hatóságok tehetetlensége. Az őszinteség vesztésre állt, a patológiák győztek. A törvény vesztésre állt - emlékeztet Marek Kuchciński a nagy fordulópont idejére, nemcsak az évtizedek, hanem a lengyel történelem és identitás nagy fordulatára is.

Ma már nehéz egyértelműen értékelni azokat az időket. Ha az évek során összegyűjtött tapasztalatok szemszögéből nézzük őket, akkor látjuk a gonoszság mértékét. Igen, a gonoszság, amely az országot sújtotta, amely látszólag megszabadult a felszámolt PZPR kommunista csápjaitól. Őszinte lelkesedés volt a párt legyőzése iránt, amely minden politikai, gazdasági és kulturális zsinórt a kezében tartott. Sokan azt álmodták, hogy a dolgok csak jobbra fordulhatnak. Sajnos nem mindenkinek volt jobb. Ahogyan nem mindenki tartotta be a szavát, aki változást ígért.

Ezt jól illusztrálja többek között az is, ha őszintén megvizsgáljuk a Központ megállapodásának keletkezését. Főépítésze Jarosław Kaczyński volt. Már akkor is pontosan diagnosztizálta a politikai valóságot. A széttöredezett, pártokra, frakciókra és koalíciós csoportokra tagolódó Szolidaritás-oldal nagy hitelt kapott a lengyelek bizalmáért. Ez már a szerződéses szejmválasztások, azaz az 1989-es koncessziós választások során is látható volt. A PZPR reszketett a nemzet haragja előtt, de belső szétesésre számított. Csakhogy a kommunista hatalomtól való idegenkedés sokkal fontosabb volt, mint annak valós tudatosítása, hogy a szabadságpárt milyen értékeket visz magával a Szejmbe. Jarosław Kaczyńskit, aki az értékekről beszélt és írt, nem hallgatták meg figyelmesen. Tudta azonban, hogy Lengyelország valódi megváltoztatásához valódi hatalomra van szükség. Ez az egyik oka annak, hogy részt vett a Lech Wałęsát támogató kampányban az elnökválasztáson. Mai szemmel nézve ez a lépés Kaczyńskinak szemrehányás, az akkori szemszögből nézve: Wałęsa volt az egyetlen széles körben elfogadott jelölt a Szolidaritás oldalán. Minden hibájával, a vádakkal teli poggyászával együtt is elfoglalhatta volna a helyet Wojciech Jaruzelski után. Jarosław és Lech Kaczyński megértették ezt, és vállalták a kihívást, amely személyesen nagyon nehéz volt számukra. Ahhoz azonban, hogy ezt teljesebb színben láthassuk, pontosan meg kell értenünk, mi is volt a Porozumienie Centrum. Az intézményt 1990. május 12-én hozták létre. Kaczyński a Nagyszínház épületében tartott rendkívüli sajtótájékoztatón, aktivisták egy csoportjával együtt bejelentette a Központ megállapodásának kihirdetését. "Azon a napon minden megváltozott". - írta könyvében a Jog és Igazságosság párt jelenlegi vezetője, és az a tény, hogy a PC-ből Jog és Igazságosság párt lett, Jarosław Kaczyński hatalmas következetességéről tanúskodik.

A PC-t abban a reményben alapították, hogy a Wałęsa által ígért változások garanciája lesz. A megállapodás két pillérre épült, a politikai és szervezeti hatékonyságra és az értékekre. Jarosław és Lech Kaczyński szerint csak egy erős erkölcsi gerinccel rendelkező, hatékony párt lehet az állam újjáépítésének garanciája.

  • A mozgalmat megváltoztathatatlan, hierarchikusan rendezett alapelvek alapján hoztuk létre. Úgy véltük, hogy csak ők tudják a legteljesebben kifejezni mindazok elvárásait, akik büszkék arra, hogy Európa latin kultúrájához tartoznak. A Porozumienie Centrumban tehát nem volt helye annak, hogy a polgárt a gazdaságnak, a kizárólag az észérveken alapuló liberalizmusnak rendeljék alá, mert akkor minden a változó nézeteken múlhatna, relativizálódhatna: ma az ész egy nézetet adna, holnap egy teljesen másikat. És a kollektív gondolkodáshoz való ragaszkodás, valamiféle kozmopolita, személytelen látásmód, az államot a cselekvés céljának tekintve veszélyezteti azt, amit az elmúlt ötven évben tapasztaltunk - emlékszik Marek Kuchciński.

Érdemes ezen a ponton kiemelni, hogy ez egy olyan párt volt, amely valójában a helyi struktúrákra épült, tehát olyan programot hozott létre, amely a kisebb városokban élő emberek igényei alapján változott, nem csak Varsóban. 1990. július 23-án, azaz két hónappal a nyilatkozat után, Przemyślben megalakult a Porozumienie Centrum Regionális Irodája. Az elnökség tagjai: Jacek Borzecki, Bogusław Dawnis, Zygmunt Grzesiak, Wojciech Kalinowski, Marek Kuchciński, Wojciech Mikula, Paweł Niemkiewicz, Robert Rybotycki, Andrzej Wyczawski.

  • A Porozumienie Centrumnak modern párttá kell átalakulnia, amely demokratikus, népi és liberális-konzervatív jellegű apolitikus áramlatokat egyesít, amelyeket a keresztény értékrend egyesít. Ennek tükröződnie kell a Központ Kereszténydemokrata Szövetség elnevezésében - írták az aláírók a programhatározat bevezetőjében.

Lenyűgöző olvasni ezt a dokumentumot. Különösen a jelenlegi változásokat figyelembe véve. A 15 pont között egy ilyen is megjelent: "Átfogó módon építsük újjá a biztosítási rendszert. Ellenőrizze a korábban a kommunista hatalom apparátusában dolgozó személyek számára kiadott kitüntetési határozatokat. E "nyugdíjasok" közül sokan kiváló egészségnek örvendenek, a magánszektorban vagy a kereskedelemben dolgoznak, megsokszorozva pénzforrásaikat, vagy egyszerűen csak élősködnek".

Csak amikor a Jog és Igazságosság párt önállóan került hatalomra, és Marek Kuchciński lett a Szejm elnöke, sikerült hasonló határozatot elfogadni a kommunista rezsim apparátusának funkcionáriusaitól kiváltságaik megvonásáról.

Miért volt ez korábban irreális? Ezt a folyamatot jól szemlélteti a PC korai története, amelyet a podkarpatszka helyi struktúrák prizmáján keresztül mutathatunk be. 1991 februárjában a Központ Megállapodás Przemyśli Regionális Irodája létrehozta a Szabad Választásokért Polgári Bizottságot. Felhívást intézett a polgári bizottságokhoz és a Przemyśl Szolidaritás mozgalomhoz, hogy támogassák ezt a kezdeményezést. Zygmunt Grzesiak és Bogusław Dawnis a regionális PC-iroda nevében írták alá. A Jarosławi és Przemyśli Polgári Bizottságok Koalícióját Marek Kuchciński és Bronisław Niemkiewicz képviselte. Mint korábban olvashattuk, a PC-nek világos programja volt. Helyet kapott a gazdaság, az ökológia, a mezőgazdaság, az egészségügy, a kulturális intézmények törvénymódosítása és az átvilágítás iránti igény. Az 1991-es első teljesen szabad választásokon a Porozumienie Centrum 44 parlamenti helyet szerzett. Később Jan Olszewski kormányát támogatta. 1992 májusában a Przemysl PC a Lengyel Köztársaság Szejmjének az SB és az UB ügynökök nyilvánosságra hozataláról szóló határozatának kiterjesztése érdekében fellebbez. Nyilvánosságra akarja hozni "az oktatási intézményekben, állami intézményekben, munkahelyeken, vezető politikai, társadalmi és kulturális szervezetekben, valamint a tömegtájékoztatási eszközökben felelős pozíciókat betöltő informátorok teljes listáját".

Valódi ellenőrzésre azonban nem került sor. Olszewski kormánya összeomlott. Wałęsa azon felek oldalára állt, akik nem akartak teljes elszámolást. A posztkommunista erők kezdtek visszatérni a hatalomba.

A Porozumienie Centrum évekig valódi ellenzék volt a baloldali-liberális változásokkal szemben, amelyek elterelték a hatóságok figyelmét az ország valódi problémáiról. A PC-politikusok hűek maradtak elveikhez. A szövetségek azonban, amelyek lehetővé tették a PC-politikusok visszatérését a hatalomba az AWS által vezetett táboron belül, nem garantáltak valódi politikai változásokat az országban.

  • Az eddigi legjobb receptet a lengyel közép és jobboldal erőinek egyesítésére Jaroslaw és Lech Kaczynski mutatta be a 21. század elején. A Lengyelországban tapasztalható elviselhetetlen igazságtalanságra és rendetlenségre egy nagy párt tervével válaszoltak, amelynek a neve szó szerint arra a kérdésre kellett volna választ adnia, hogy mire van szüksége a lengyeleknek. A Jog és Igazságosság párt 2001 elején alakult a Lech Kaczyński által szerzett népszerűséghullámon. A Szolidaritás választási akció kormányában igazságügyi miniszter és főügyész volt. A kezdetben Lech Kaczyński által vezetett Jog és Igazságosság párt az AWS, a Porozumienie Centrum, a Konzervatív Néppárt, a Keresztény Nemzeti Unió, a KPN, a parasztszervezetek és a Lengyel Újjáépítési Mozgalom köréből vonzott embereket. Ami fontos: gyorsan nőtt azoknak a száma, akik korábban nem tartoztak egyetlen politikai párthoz sem. A kereszténydemokraták és a nemzeti demokraták együtt a Piłsudski-ita áramlatban, konzervatív identitással. Programunkat nem eklektikus értelemben hoztuk létre, hanem elemeket használtunk fel egy új minőség kialakításához. 2003 óta Jarosław Kaczyński a párt elnöke. A 2006 júniusában Łódźban tartott 2. Jog és Igazságosság kongresszuson újra megválasztották a párt elnökévé" - emlékszik vissza Marek Kuchciński azokra az időkre.

A történet tehát bezárja a kört. Csak most valósulnak meg azok a követelések, amelyek az 1990-es években annyira felbuzdították az embereket, és most az olyan régiók, mint Podkarpacie, a Jog és Igazságosság pártban és a parlamentben lévő képviselőiken keresztül befolyásolhatják az ország politikai változásait. A Központ megállapodása a strukturális kezdete volt a...

M. Olejnik

A PC tagjainak találkozója a párt 30. évfordulóján
A PC első találkozója Przemyslben Jaroslaw Kaczynski és Przemyslaw Hniedziewicz részvételével 1990 júniusában Az Empikben, az akkori PC irodában.
Jarosław Kaczyński elnöknek a PC megalapításának 30. évfordulója alkalmából

Facebook
Twitter

Események

parlamenti bizottságok

Jog és Igazságosság

Keresés

Levéltár

Levéltár
Ugrás a tartalomra