ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Náměstek maršála Kuchciński usiluje o velké finanční prostředky EU pro Karpaty

V sobotu 25. června v sídle Euroregionu Tatry v Novém Targu zahájil místopředseda Sejmu Marek Kuchciński konferenci s názvem "Evropa bohatá v Karpatech". V sobotu 25. června v sídle Euroregionu Tatry v Novém Targu zahájil místopředseda polského Sejmu Marek Kuchciński konferenci "Evropa bohatá na Karpaty". Byla to další letošní konference věnovaná Karpatům. Pořádala ji Karpatská parlamentní skupina, Nowotarski starosta, starosta města Nowy Targ a Euroregion Tatry.

Během zahajovacího projevu konference, Maršál Kuchciński vzpomínáEvropský parlament uvedl, že "po Maďarsku přebírá 1. července předsednictví Rady Evropské unie Polská republika, a proto je třeba urychlit a obohatit diskusi a úvahy o současném stavu a budoucím vývoji v Karpatech, zeměpisné oblasti tohoto pohoří od Rakouska po Srbsko". Je pravda, že spolupráce mezi několika - velmi různorodými - karpatskými zeměmi se rozvíjí dobře, ale k urychlení rozvoje Karpat je zapotřebí další intenzivní společné činnosti. - Stanovili jsme si ambiciózní plán, jak během polského předsednictví Evropské unie pozvednout problematiku Karpat na celoevropskou úroveň, a to nejen z hlediska zlepšení spolupráce, ale také v oblasti financí. Rádi bychom v druhé polovině roku otevřeli otázku projektu rozpočtu EU na období 2014-2020, který by zohlednil otázku finanční podpory rozvoje Karpat, nebo alespoň zlepšil koordinaci spolupráce v rámci karpatského regionu - oznámil maršál Kuchciński. 

Poznamenal, že "kromě Rady Evropské unie, Evropského parlamentu a Evropské komise, V Evropě nabývají na významu tzv. makroregiony a jim odpovídající strategie, tedy spolupráce mezi několika zeměmi v dané zeměpisné oblasti. Tak například máme Baltskou strategii, v jejímž rámci spolupracují země severní Evropy, které leží v povodí, respektive v povodí Baltského moře, neboť zahrnuje mimo jiné i Ukrajinu.. Máme Podunajský makroregion a Podunajská strategie a Alpský makroregion a Alpská strategie. Přestože diskuse o Karpatské strategii začala v roce 2001, tedy v podobné době jako o Dunajské strategii, první z nich zatím nevedla k finanční podpoře EU. Maršálek navrhl, že by bylo dobré, aby takový balíček obsahoval i návrh týkající se organizační budoucnosti fungování Karpatské úmluvy a jejího sekretariátu. V úvahu by mohly být vzaty i důležité postuláty z karpatské konference v Przemyślu (únor letošního roku), z nichž jeden navrhoval, aby myšlenka a problémy rozvoje Karpat byly v širší podobě představeny na celoevropské konferenci 8. září v Krynici. Dalším návrhem bylo požádat vlády karpatských zemí, aby projednaly a zahrnuly karpatský projekt do svých plánů pro jednání o finanční perspektivě Evropské unie. Dalším návrhem bylo požádat vládu, aby se karpatská otázka stala jednou z priorit polského předsednictví. Bylo také navrženo, aby Východní partnerství bylo součástí celého karpatského programu. Jedním z postulátů byl návrh na pořádání cyklických setkání o Karpatech za účasti poslanců, vládních a samosprávných orgánů, nevládních organizací, euroregionů a dalších institucí. Zazněl také návrh na zapojení vysokých škol do procesu integrace Karpat a aktivit souvisejících s přípravou Karpatského programu a návrh na zřízení karpatských týmů ve všech karpatských zemích na úrovni zákonodárných orgánů, tj. v parlamentech Polska, Ukrajiny, Slovenska, Maďarska, Rumunska a dalších zemí. Tyto parlamentní týmy by přispěly ke snadnějšímu zavádění podobných právních předpisů a jako kontrolní orgány vůči výkonným orgánům by podpořily urychlení spolupráce mezi vládami a samosprávami. A právě to se nyní děje - uzavřel maršál Kuchciński a vyzval další řečníky, aby přednesli své projevy v rámci prvního panelu. A tak mimo jiné Janusz Zaleski, státní podsekretář, ministerstvo životního prostředí, hovořil o nejdůležitějších problémech Karpat, na které se odvolávají iniciativy přijaté v rámci Karpatské úmluvy. Marek Lisansky, konzul Generální ředitel Slovenské republiky v KrakověZaměřil se na problematiku Tater na obou stranách hranice, včetně nedostatečně rozvinuté infrastruktury, a velmi důrazně zdůraznil potřebu zacházet s těmito horami jako s jedním celkem, nerozdělovat je na slovenské a polské Tatry. Antoni Nowak, ředitel kanceláře Euroregionu "Tatry" v Novém TarguUvedl řadu příkladů přeshraniční spolupráce v rámci euroregionu. Ve druhém panelu, kterému předsedal senátor Władysław Ortyl, o zemědělství ve slovenských Karpatech hovořil Bývalý ministr zemědělství Slovenské republiky Marián Radošovský. Rektor Podhalanské státní odborné školy Prof. Dr. Stanisław Hodorowicz představil psychologický a sociologický portrét horalů z Podhalí. Andrzej Walawski, zástupce ředitele společnosti Rabka S.A. spa, hovořil o možnostech a problémech karpatských lázní. Wojciech Wartak, vedoucí důlního závodu "Geotermia Podhalańska" představil environmentální přínosy využívání geotermální energie k vytápění budov. Waldemar Rataj, prezident Nadace Pro Publico Bono", hovořil o přínosech kulturní turistiky a úloze občanské společnosti. Ve třetím panelu, kterému předsedal europoslanec Edward Siarka, představil Pavol Macala Slovenský historický ústav "Slovenská matice", který řídí. Jan Janczy, předseda místního svazu chovatelů ovcí a koz, představil historii pastevectví v Karpatech a perspektivy rozvoje horského chovu ovcí. Jadwiga Pilch, kurátorka Muzea Oravského národopisného parku v Zubrzyci. Górna, hovořil o dřevěné architektuře, životním stylu a zvycích horalů a regionálních produktech Karpat. Starosta města Żywiec, Antoni Szlagor, hovořil o značkách Mountain Brands jako o příležitosti pro rozvoj horských regionů. Stanisław Trebunia-Staszel představil roli Mezinárodního festivalu horských zemí, který pořádá v Zakopaném. při propagaci kultury regionu. Konečně Maciej Motor Grelok představil roli v propagaci karpatského regionu na příkladu polského horalského spolku, který vede..Na obrázku vlevo: Hovoří vicemaršálek Marek Kuchciński. Vlevo generální konzul Slovenské republiky v Krakově Marek Lisansky, vpravo státní podsekretář polského ministerstva životního prostředí Janusz Zaleski.
Na obrázku vpravo: Místopředseda parlamentu Kuchciński při vedení prvního panelu.

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah