ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Protikrizový štít: balíček řešení

Odhadovaný Celková hodnota podpory v rámci protikrizového štítu je 212 miliard PLN (téměř 1,5 miliardy Kč). 10% HRUBÉHO DOMÁCÍHO PRODUKTU). Z čeho se tato částka skládá?

 • Peněžní vládní složka ve výši přibližně 67 miliard (2,9% HDP), která zajišťuje výdaje státního rozpočtu, sociálního zabezpečení a účelových fondů.
 • Vládní likvidní složka ve výši přibližně 75,5 miliardy PLN (3,31 % 1T HDP). Skládá se z úvěrových prázdnin a odložených daní, jakož i z financování likvidity ve formě úvěrů a vlastního kapitálu, zejména s využitím finančních nástrojů skupiny Polského rozvojového fondu (PFR, BGK, KUKE, ARP).
 • Balíček likvidity NBP ve výši přibližně 70 miliard PLN, který zajistí potřebnou likviditu a úvěrové podmínky.

Štít je balíček řešení připravený vládou, chránit polský stát a jeho občany před krizí způsobenou pandemií. koronavirus. Je založen na pěti pilířích:

 • Ochrana Pracoviště a bezpečnost pracovníků,
 • Financování podnikatelé,
 • Ochrana Zdraví,
 • Posílení finanční systém,
 • Veřejné investice

Protikrizový štít mimo jiné stanoví:

 • osvobození mikropodniků, které k 29. únoru letošního roku zaměstnávaly do 9 osob, od odvodů na ZUS na 3 měsíce (březen-květen) - osvobození se týká odvodů za podnikatele a osoby pro něj pracující; využít mohou i OSVČ s příjmem do trojnásobku průměrné mzdy, které platí odvody pouze za sebe;
 • příspěvek na parkování až do výše cca 2 000 PLN - pro pověřené zaměstnance (mandátní smlouva, smlouva o zprostředkování, smlouva o dílo) a osoby samostatně výdělečně činné s příjmem nižším než trojnásobek průměrné mzdy;
 • Pro osoby samostatně výdělečně činné na daňový průkaz bude dávka činit 1 300 PLN, zatímco pro podnikatele, jejichž celkový příjem z občanskoprávních smluv je nižší než 1 300 PLN, bude činit částku ušlého příjmu;
 • dotování mezd zaměstnanců - až do výše 40% průměrné měsíční mzdy a pružnější pracovní doba - pro podniky v problémech;  
 • ochranu spotřebitele před nadměrným zvyšováním cen a jinými nekalými praktikami;
 • dočasné zrušení poplatku za odklad nebo zaplacení daně a pojistného na sociální zabezpečení (ZUS) ve splátkách;
 • Povolení odečíst od příjmů (výnosů) dary poskytnuté proti COVID-19;
 • příznivější pravidla pro úlevu na ztrátách;
 • podpora dopravních společností ze strany ARP při refinancování leasingových smluv;
 • usnadnění cestovního ruchu;
 • umožnit obchodům přijímat, vykládat a ukládat zboží do regálů i v neděli, kdy platí zákaz prodeje;
 • prodloužení legálního pobytu a pracovních povolení pro cizince;
 • upuštění od smluvních pokut za zpoždění při realizaci nabídek v souvislosti s epidemií;
 • umožnit radě příslušné obce, aby po část roku 2020 upustila od výběru daně z nemovitostí od společností, které ztratily likviditu v důsledku epidemie koronaviru;
 • prodloužení bankovních úvěrů na provozní kapitál na základě finančních údajů ke konci roku 2019;
 • záruky de minimis od BGK;
 • Úrokové dotace BGK;
 • fondy likvidity BGK, PFR a KUKE, včetně možnosti středních a velkých podniků získat - z investičního fondu PFR - navýšení kapitálu nebo financování formou dluhopisů - dohromady v hodnotě 6 mld. zlotých.

Podrobné informace o jednotlivých řešeních naleznete na adrese https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa. Kromě znalostí o této problematice jsou k dispozici formuláře žádostí, z nichž naprostou většinu lze podat prostřednictvím portálu důvěryhodný profil být e-důkazy. Díky tomuto řešení lze vše vyřídit rychle a bezpečně, aniž byste museli opustit domov.

Zdroj: www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah