ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Předseda Sejmu k devátému výročí smolenské katastrofy: Zajistěme dnes a zítra, aby oběť jejich života nebyla zbytečná. Aby se naše paměť nezměnila v lhostejnost.

Slavnostní akce u příležitosti 9. výročí smolenské tragédie začaly brzy ráno položením věnců předsedou Sejmu Markem Kuchcińským a předsedou Senátu Stanisławem Karczewským před pamětními deskami v budově parlamentu. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili také členové předsednictev obou komor parlamentu, zástupce maršálka Sejmu Ryszard Terlecki a zástupkyně maršálka Senátu Maria Koc, jakož i vedoucí Kanceláře Sejmu Agnieszka Kaczmarska. Slavnostní ceremoniál byl zahájen před pamětní deskou zesnulého prezidenta Lecha Kaczyńského, jejíž odhalení proběhlo 9. dubna 2018 v rámci loňských oslav výročí. Poté se zástupci Sejmu a Senátu odebrali k pamětní desce věnované bývalému předsedovi Sejmu třetího funkčního období Macieji Płażyńskému, která se nachází u vchodu do jednacího sálu Sejmu.

Závěrečným bodem dopoledních obřadů bylo uctění památky všech poslanců a senátorů, kteří zahynuli 10. dubna 2010 na cestě do Katyně. Jejich památce byla věnována pamětní deska umístěná v hlavním sále budovy Sejmu v prvním patře. Její odhalení se uskutečnilo 20. října 2010. Deska obsahuje znak s vyobrazením bílého orla, který byl v salonu letadla TU-154M, jež se zřítilo u Smolenska. Na bílém mramoru bylo vyryto osmnáct jmen poslanců. Byly to: Místopředsedové Sejmu Krzysztof Putra a Jerzy Szmajdziński, místopředsedkyně Senátu Krystyna Bochenek, poslanci Sejmu - Leszek Deptuła, Grzegorz Dolniak, Grażyna Gęsicka, Przemysław Gosiewski, Izabela Jaruga-Nowacka, Sebastian Karpiniuk, Aleksandra Natalli-Świat, Maciej Płażyński, Arkadiusz Rybicki, Jolanta Szymanek-Deresz, Zbigniew Wassermann, Wiesław Woda a Edward Wojtas a senátoři Janina Fetlińska a Stanisław Zając.

Předseda Sejmu také položil květiny na hroby obětí v Panteonu velkých Poláků v Chrámu Boží prozřetelnosti, kde je pohřben poslední prezident Polské republiky v exilu Ryszard Kaczorowski a duchovní, kteří zahynuli 10. dubna 2010, a v Prezidentském paláci byla přečtena jména obětí.

Marek Kuchciński a Stanisław Karczewski se zúčastnili ranní slavnostní mše svaté na úmysl obětí smolenské katastrofy v kostele Nanebevzetí Panny Marie a svatého Josefa Ženicha v Krakovském Předměstí. Bohoslužby se zúčastnili mimo jiné místopředsedové Sejmu a Senátu, premiér Mateusz Morawiecki se svými ministry a předseda strany Právo a spravedlnost Jarosław Kaczyński. Parlament zastupuje také Agnieszka Kaczmarská, vedoucí Kanceláře Sejmu.

Po mši se účastníci slavnosti odebrali před Prezidentský palác, kde se tradičně v 8:41 uskutečnil vzpomínkový apel. Začalo státní hymnou, po níž byla přečtena jména 96 obětí smolenské tragédie. Věnec s květinami položil Jarosław Kaczyński, bratr zesnulého prezidenta Lecha Kaczyńského.

Každoročním významným pietním aktem je návštěva míst odpočinku obětí smolenské katastrofy, která se nacházejí na několika nekropolích ve Varšavě a jejím okolí. Ani dnes jich nebylo málo. Zdzisław Król - bývalý kaplan varšavské katyňské rodiny, zesnulý páter Andrzej Kwaśniak - bývalý kaplan Federace katyňských rodin a zesnulý páter Józef Jońc - zakladatel sdružení "Parafiada".

Tehdy na hřbitově Bródnowski delegace státních orgánů položila kytice na hroby zaměstnanců Kanceláře prezidenta Lecha Kaczyńského: zesnulé Katarzyny Doraczyńské a zesnulého Pawła Wypycha, dále na hřbitově v Grabówě, kde je pohřben Tomasz Merta - náměstek ministra kultury a národního dědictví v letech 2005-2010, a na hřbitově v Pyrech u hrobu rektora Univerzity kardinála Stefana Wyszyńského, rektora Ryszarda Rumianka. 

Dalším bodem dopolední vzpomínkové akce k 9. výročí smolenské tragédie bylo položení květin a zapálení svíček maršálem Kuchcińským na hrobech obětí katastrofy a u památníku na vojenském hřbitově Powązki.

Zde se také dopoledne konaly oslavy. Sejm během nich zastupovala místopředsedkyně Małgorzata Kidawa-Błońska. Zúčastnily se jí rodiny obětí a zástupci místních úřadů. Byla přečtena jména obětí katastrofy, proběhla společná ekumenická modlitba a položení věnců.

Marek Kuchcinski, který vzpomíná na 10. dubna 2010, napsal:

Na stránkách našich dějin je jen málo dat, jejichž vzpomínka nás dodnes tak bolestně zasahuje. Smolenská tragédie hluboce zasáhla srdce a duši naší vlasti. Připravila nás o prezidenta Lecha Kaczyńského a jeho manželku Marii, stejně jako o desítky nejvýznamnějších představitelů národa. Byli mezi nimi: poslední prezident Polské republiky v exilu Ryszard Kaczorowski, místopředsedové Sejmu a Senátu, poslanci, šéfové státních institucí, velitelé druhů polských ozbrojených sil, duchovní, zástupci veteránských a společenských organizací, jakož i členové posádky a důstojníci Úřadu pro ochranu vlády.

Katyňský les - němý svědek genocidy spáchané před 70 lety na polských důstojnících - se opět stal symbolem utrpení a národní tragédie.

10. duben změnil Polsko a změnil i Poláky. Díky této tragédii jsme si znovu uvědomili, že ve službách vlastního státu může jít o lidský život a smrt. Státní smutek spojil miliony lidí v modlitbách a pochodech, čímž projevili národní a občanskou sounáležitost a solidaritu s tragicky zesnulými představiteli svého státu.

Rodiny obětí si v takových chvílích kladou přirozenou otázku: Proč? Všichni jsme se také ptali na příčiny katastrofy. A přestože nás - bohužel - dané odpovědi znovu rozdělily, postupně - navzdory překážkám - se vytrvale přibližujme k pravdě. "My křesťané to dobře víme: pravda, i ta nejbolestivější, osvobozuje. Sjednocuje. Přináší spravedlnost. Ukazuje cestu k usmíření" - tato slova měla zaznít v projevu prezidenta Lecha Kaczyńského připraveném na 10. dubna 2010.

O falešném navedení letadla na přistání řídícími již víme, známe technickou zprávu expertní subkomise. Pravda se ukáže.

Oběti smolenské katastrofy: , úředníci, vojáci, sociální aktivisté stáli v dubnu před devíti lety - nad rozdělením - vedle demokraticky zvoleného prezidenta, ve službách vlasti. Jejich tragická smrt dokázala sjednotit celý národ, všechny občany republiky, v mimořádné společenství bránící důstojnost své země.

Zajistěme dnes a zítra, aby oběť jejich života nebyla zbytečná. Aby se naše paměť nezměnila v lhostejnost. Když jim vzdáváme hold u jejich hrobů, nahlédněme do svých srdcí: společně obnovme své vlastní závazky sloužit Polsku. Stejně jako jí sloužili.

Foto: Marta Marchlewska, Rafał Zambrzycki, Łukasz Błasikiewicz/ Sejm.

V 19 hodin se prezident, předseda Sejmu, předseda Senátu, místopředsedové Senátu, poslanci a ministři zúčastnili mše v bazilice svatého Jana Křtitele ve Varšavě na úmysl obětí smolenské katastrofy. Po mši se vzpomínkový průvod přesunul k Prezidentskému paláci, kde promluvil bratr Lecha Kaczyńského Jarosław, Magdalena Merta a prezident Andrzej Duda. - Odkázali nám povinnost pokračovat v polských záležitostech, jak nejlépe dovedeme. Z této tragédie, z této strašné bolesti, ať plyne také síla, nutnost ji uskutečnit (...) Naší povinností je pokračovat ve vedení polských záležitostí tím nejlepším možným způsobem. Tady mezi vámi je mnoho členů vlády, poslanců, senátorů, dívám se na známé tváře. (...) To je naše odpovědnost: před Bohem, národem, vlastí, ale také před nimi. Vzhlížejí k nám! - řekl prezident.

Předseda strany Právo a spravedlnost uvedl, že před devíti lety šlo o to, abychom získali zpět to, co bylo Polsku odebráno - právo na pravdu, a toto právo je pro nás také právem na důstojnost. Zdůraznil, že je třeba si tuto tragédii připomínat. - Nezapomínejme, že máme stále co dělat, abychom udrželi náš národ jednotný, abychom měli pocit síly, smyslu a spravedlnosti. Spravedlnost, která je nesmírně potřebná pro to, aby naše vlast byla skutečným společenstvím," řekl Jarosław Kaczyński.

Foto: Marta Olejnik/ Sejm

Marek Kuchciński, "wPolityce": Stojí za to připomenout si první dny po katastrofě, jak velká byla pospolitost mezi lidmi.

https://wpolityce.pl/smolensk/442081-marek-kuchcinski-dla-wpolitycepl-o-tragedii-smolenskiej

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah