ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Marek Kuchciński o nadcházejícím summitu: Musíme zaplnit prázdné místo a stanovit společné cíle. Integrace zabrání vzniku dvourychlostní Evropy

- Důvodů pro setkání je několik a jedním z nich je nebezpečí udržení evropské integrace prostřednictvím "dvourychlostní Evropy"," řekl předseda Sejmu Marek Kuchciński v televizi TVP Republika.
SUMMIT PŘEDSEDŮ PARLAMENTŮ ZEMÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY

Ve dnech 17.-18. května se ve Varšavě uskuteční summit předsedů parlamentů zemí střední a východní Evropy. Hlavními tématy setkání budou: bezpečnost v regionu, spolupráce v oblasti infrastruktury a posílení role národních parlamentů. Iniciativa je nápadem polských předsedů Sejmu a Senátu.

- K této iniciativě jsme se rozhodli po konzultaci s mnoha odborníky z našeho regionu a po řadě různých setkání, která se v průběhu let uskutečnila s politiky z Visegrádské skupiny, Výmarského trojúhelníku, pobaltských zemí a Východního partnerství," uvedl předseda Sejmu k nadcházejícímu summitu. - Zaprvé, již po smrti prezidenta Lecha Kaczyńského jsme z různých stran dostávali informace, že v našem regionu vzniká určitá prázdnota, na kterou je třeba reagovat. Za druhé jsme se v loňském roce pokusili vyzvat řadu zemí v Evropě, ale mimo Evropskou unii, aby se společně zamyslely nad tím, jak si představují spolupráci mezi sebou a ostatními zeměmi ve střední nebo západní Evropě. Překvapila nás jejich velmi pozitivní reakce, a proto se uskutečnil plánovaný summit.

DVOURYCHLOSTNÍ EVROPA

Marek Kuchciński prozradil, že "důvodů pro setkání je několik a jedním z nich je nebezpečí zachování evropské integrace prostřednictvím "dvourychlostní Evropy". - Úkolem představitelů naší země je hledat recept na tento velmi závažný problém," řekl.

Předseda Sejmu poznamenal, že "za našimi východními nebo severovýchodními hranicemi je řada zemí, které buď usilují o členství v Evropské unii, nebo mají podobný názor jako Polsko, tj. vnímají Evropu jako společenství suverénních a spolupracujících států". - Domníváme se, že parlamentní diplomacie by zde měla mít co říci. Iniciativy tohoto druhu jsou důležité a nejsou namířeny proti EU, ale jsou určitou formou pobídky k přemýšlení o obnově Unie, a to posílením významu národních parlamentů, parlamentů států, a nejen orgánů Evropské unie. Jde také o obnovu národního vědomí, státní suverenity a státnosti jako takové. Tyto hodnoty jsou pro země, s nimiž se setkáme, velmi důležité," dodal.

KAZACHSTÁN TURECKO JE AUTORITÁŘSKÝ REŽIM

Předsedové a místopředsedové parlamentů ohlásili svůj příjezd do Varšavy: Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Gruzie, Kazachstán, Litva, Lotyšsko, Moldavsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Turecko, Ukrajina a Maďarsko.

Předseda Kuchciński upozornil, že "vlády zemí, které se zúčastní květnového zasedání, jsou velmi různorodé. - O to větší je to výzva a touha najít recept a dohodu či dialog. V opačném případě se budeme i nadále smiřovat s budováním zdí, kterému jsme čelili v poválečném Polsku," upozornil. - Kazachstán a Turecko jsou geograficky evropské země a vzhledem k potenciálu rozvoje infrastruktury jsou kontakty s těmito zeměmi nezbytné a zásadní. Dodal, že spolupráce mezi Čínou a evropskými zeměmi se bude v nadcházejících letech velmi rychle rozvíjet, a proto je třeba stanovit společný cíl a usilovat o něj.

FORMA SEZNÁMENÍ S DEMOKRATICKOU PARLAMENTNÍ MOCÍ.

- Řídíme se zásadou 'rovný s rovným, svobodný se svobodným', což je stará zásada republiky, na níž byla založena první Evropská unie - tedy unie dvou, tří nebo dokonce mnoha národů," řekl.

Předseda poznamenal, že "zájem o setkání je zdůrazňován různými způsoby. - Chceme však pouze navázat dialog s těmi zeměmi, které nás chtějí navštívit. Skutečnost, že se setkání koná ve Varšavě, nás v žádném případě neoznačuje za potenciálního lídra. Takovými lídry v jejich rozměrech mohou být Ukrajina, Turecko nebo Maďarsko," upozornil.

Maršál Kuchciński zdůraznil, že "spolupráce několika zemí dává naší části Evropy šanci na lepší vnímání a rychlejší rozvoj". - Nezastírám, že i Německo potřebuje v této části Evropy rovnocenného partnera z hlediska potenciálu," zdůraznil.

VRCHOLNÁ SCHŮZKA (NE)VÁŽNĚ

Marek Kuchciński také řekl, že "nejsme ve fázi hodnocení ze strany zemí "staré Evropy". - O summit pořádaný Polskem je velký zájem. Zástupci Německa i Švédska se na to ptali. Jedná se o formu návštěvy, která dosud nebyla organizována. Jde však o to upozornit Německo například na problémy, které jsou blízké zemím východní Evropy nebo Evropské unie. Válka na Ukrajině není problémem jen pro naše východní sousedy, ale také pro Polsko. Jaký to má důsledek? Je to tedy problém i pro celou Evropskou unii, včetně západních zemí," poznamenal Marek Kuchciński.

Podle Kanceláře Sejmu budou plánovanými tématy summitu: bezpečnost regionu tváří v tvář současným hrozbám, spolupráce v oblasti infrastruktury na ose Sever-Jih a budování role národních parlamentů v mezinárodní politice. 

KU139928 (3)KU130003 (1) KU139960

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah