ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Výbor pro zahraniční věci přijal návrh zákona o válečných reparacích.

Zahraniční výbor Sejmu ve středu přijal návrh rezoluce o válečných reparacích od Německa; jako hlavní byl přijat návrh strany Právo a spravedlnost. Návrh usnesení strany Právo a spravedlnost se odvolává na usnesení Sejmu z 10. září 2004, v němž se uvádí, že Polsko "dosud neobdrželo náležité finanční odškodnění a válečné reparace za obrovské škody a materiální i nemateriální ztráty způsobené válečným konfliktem". Německá agrese, okupace, genocida a ztráta nezávislosti Polska". Strana Právo a spravedlnost předložila k návrhu pozměňovací návrh, v němž uvedla, že Polsko nikdy neobdrželo žádné odškodnění za ztráty způsobené ruskou agresí a okupací.

Vycházejíc z nejvyšších hodnot v lidských vztazích, kterými jsou spravedlnost a pravda, vyzývá vládu Spolkové republiky Německo, aby jednoznačně převzala politickou, historickou, právní a finanční odpovědnost za všechny důsledky, které byly v Polské republice a občanům Polské republiky způsobeny rozpoutáním druhé světové války Třetí německou říší. Německá agrese, Němci organizovaná okupace a systémová genocida způsobily mnoho škod, utrpení a materiálních i nemateriálních ztrát.

Pokud jde o lidi, zvěrstva německé okupace zahrnovala různé formy zotročování, nucené práce, okrádání dětí, mrzačení, znásilňování, vraždění a vyhlazování dětí, žen a mužů - občanů Polské republiky, jakož i zahlazování stop po genocidě a válečných zločinech.

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah