ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Jarosław Kaczyński o problémech místních samospráv: nedostatečné financování

Největším problémem místních samospráv je asymetrie jejich úkolů a nedostatečné financování, domnívá se předseda PiS Jarosław Kaczyński. Během debaty PiS věnované samosprávám šéf strany zdůraznil, že jsou velkým politickým úspěchem.

V pondělí se v Sejmu konala konference "Samospráva v Polsku ve světle státního rozpočtu na rok 2013", které se zúčastnilo více než 100 představitelů samospráv z celé země.

Předseda Práva a spravedlnosti zdůraznil, že po roce 1990 místní samosprávy "převzaly obrovskou část odpovědnosti za podobu našeho společenského života" a "jsou velkým politickým úspěchem".

"Máme tu situaci, kdy existuje radikální asymetrie mezi pravomocemi, povinnostmi místních samospráv a jejich financováním. Tato asymetrie je nejzávažnějším problémem, kterému čelí představitelé samosprávy a polský společenský život," zhodnotil Jarosław Kaczyński.

Jak dodal, "tato asymetrie se netýká abstrakcí, ale konkrétních podniků, které tvoří společenský život, podniků zásadního významu".

{confsam2012{/gallery}

Profesor Piotr Gliński, kandidát PiS na předsedu technické vlády, s Kaczyńským souhlasil. Poukázal na "nefunkčnost" místní správy, včetně "nedostatečných zdrojů ve vztahu k uloženým úkolům". "V posledních dvou letech se zvýšil rozsah úkolů uložených samosprávám," poznamenal Gliński.

Gliński dodal, že místní samosprávy jsou neúčinné při řešení problémů na trhu práce a slabé při získávání investic. Chybí jim také odborné zázemí. "I na místní úrovni by bylo vhodné vybudovat vlastní think-tanky," domnívá se profesor Gliński.

Obecně však podle jeho názoru byla reforma samosprávy jednou z nejúspěšnějších v Polsku. Jako jeden z příkladů asymetrie mezi pravomocemi místních samospráv a jejich financováním uvedl předseda PiS školství, které je řízeno místními samosprávami. "Jedná se o činnost, která má rozhodující význam pro současnost i budoucnost, potýkáme se zde s obrovským nedostatkem finančních prostředků," zhodnotil Kaczyński.

Jak zdůraznil, v případě školství "se jedná o stav, za který neodpovídá samospráva, ale je jí svěřen". "Stav, který vede k likvidaci tisíců škol, a likvidace jakékoli školy je společensky negativní událostí.

Když (škola) zanikne, zanikne něco velmi důležitého, něco, co nelze nahradit." - je přesvědčen vedoucí představitel Práva a spravedlnosti. Jarosław Kaczyński se také zmínil o problematice sociální péče či veřejných služeb, tedy o tom, co "vytváří podmínky, v nichž občané žijí". "Všude se potýkáme s obrovským nedostatkem," zhodnotil. "Je snadné říci, že v rozpočtu by mělo být vyčleněno více prostředků.

Zde jsou otázky samosprávy spojeny s otázkou reformy veřejných financí, které jsou dnes jedním velkým anachronismem, obrovskou sférou svévolných, iracionálních rozhodnutí, obrovskou sférou neoprávněných privilegií, obrovskou sférou útlaku," řekl Jarosław Kaczyński.

Pro: pis.org.pl

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah