ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Oplatky PiS a novoroční setkání v Rzeszówě: reportáž

V sobotu se v Řešovské filharmonii sešli politici a příznivci Práva a spravedlnosti. Byly shrnuty nejdůležitější programy a investice a stanoveny plány do budoucna.

Jednání řídil vedoucí kanceláře předsedy vlády ministr Marek Kuchciński:

Od roku 2005 ve všech parlamentních volbách, do Evropského parlamentu, do předsednictví Polské republiky a do místní vlády Podkarpatského vojvodství vždy zvítězilo Právo a spravedlnost. Nedávné výsledky zde jsou také nejlepší v Polsku – překročili jsme výrazně více než 70% podpory, a tedy číslo 70, což zavazuje, a myslím, že můžeme s jistotou říci, oslovit naše krajany v celém Polsku: Pojďte s námi, pojďte s námi pro vítězství! Toto vítězství by však nebylo možné, kdybychom nebyli příkladem a nerealizovali naše plány, nebýt spolupráce představitelů místních úřadů, samospráv, s vojvodem jako zástupcem vlády a všemi poslanci zastupování Podkarpacie v různých zákonodárných orgánech. Princip, že spolupracujeme a pracujeme jako tým, přináší výsledky. Jsme nejlépe se rozvíjejícím vojvodstvím a pravděpodobně nejlépe plnící naše investiční úkoly, a to nejen ve vztahu k evropským fondům, které musíme mít na paměti, že jsou vždy doplňkovým prvkem, především prostředky generované Polskem a sbírané díky občanům platícím daně, za které jsme bojovali tyto daně, tato daňová těsnost s velmi dobrými výsledky. Chtěl bych připomenout ještě jednu věc - pan biskup to zmínil - čím se my Poláci, zvláště na Podkarpatí, v posledních letech vyjímáme. Nejen spolupráce, nejen statečnost občanů, Poláků, kteří v posledních měsících vzali do svých došků a domovů tisíce uprchlíků, ale také efektivita státu, protože díky efektivnímu fungování státních institucí můžeme být hrdí efektů, které jsou obdivovány po celém světě. Dá se říci, že jde o precedens, senzaci. Ukazujeme světu solidaritu s ostatními lidmi, zvláště v situacích, kdy tito lidé od nás potřebují podporu a ostatně v minulém století to mezi námi nebylo růžové, v dřívějších stoletích tomu bylo jinak.

Z různých státních institucí, nejen od vlády, na Podkarpatí přiteklo téměř 50 miliard zlotých. Tato síla, jednota prosvítá ve všech našich činech. A důvěryhodnost, protože realizujeme to, co jsme hlásali v roce 2015 během volební kampaně a v roce 2019 během té příští.

Ryszard Terlecki, místopředseda Sejmu, předseda poslaneckého klubu PiS

Na různých shromážděních a demonstracích jsme křičeli: "To je Polsko!" a kdykoli přijedu na Podkarpatí, říkám si, že toto heslo, zvláště zde, platí. Polsko je tady! Je za námi těžký, těžký rok, vlastně tři těžké roky, ale pamatujme si to když pandemie začala, Polsko bylo v čele nejlepších rozvojových zemí v Evropě, pamatujme také, že když pandemie skončila, Polsko bylo na prvním místě, pokud jde o hospodářský rozvoj mezi evropskými zeměmi. Přemýšlejme tedy o budoucnosti optimisticky, Polsko bude letos, co se vývoje týče, určitě na špici Evropy. Pamatujme si to, připomeňme to všem, protože někdy se zdá, že tyto znalosti jsou rozmazané. Pamatujme také, že vynakládáme gigantické úsilí, které se Polsku vlastně děje poprvé po mnoha a mnoha letech, snahu vyzbrojit, zajistit a zajistit bezpečnost Poláků v této obtížné a pro celé území krajně nebezpečné situace. Evropa. Vynakládáme obrovské úsilí, dáváme hodně peněz na zbrojení, utratili jsme minulý rok a utrácíme letos. V Polsku to nebylo moc oblíbené téma, protože jsme si mysleli, že jsme v bezpečí, že máme spojence, že je tolik let míru, že nám válka nehrozí a že se můžeme v klidu dívat do budoucnosti. Ukázalo se, že tomu tak není, že ve světě nedaleko od nás stále fungují myšlenky začít znovu dobrodružství v Evropě, znovu dobýt jiné země a nutí nás to bránit se, připravit se na odrazení jakékoli agrese. , ale především odradit případného či potenciálního agresora od útoku na Polsko. Vynakládáme obrovské peníze na investice a rozvoj, převádíme obrovské peníze samosprávám, které nikdy nedostaly takové peníze jako v posledních letech, toto úsilí neseme a ani přes extrémně složitou situaci to nezastavujeme. Existují však náklady, které musíme zaplatit, abychom si zajistili svou svobodu.

Dámy a pánové, slyšíte, pozorujete, čtete o zasedáních Sejmu, o rvačkách způsobených opozicí. Vzpomeňme na podzim, kdy jsme slyšeli, že nebude uhlí, že bude katastrofa, všeho bude nedostatek... Dokonce řekli, že nebude žádný cukr. Nevím, jestli si to pamatujete - mluvili o tom, jak drahý bude benzín, jak budeme sedět ve studených bytech a čekat na jaro. Nic takového se nestalo. Kde jsou všichni ti, kteří lhali, kteří nám vyhrožovali, kteří nám vyhrožovali, kteří se snažili Poláky vyděsit, aby je poštvali proti úřadům, proti Právu a spravedlnosti? A když sledujete, co se děje v Sejmu, zdá se, že nejdůležitějším nebo jedním z nejdůležitějších problémů, kromě zbrojení a bezpečnosti, je nějaký nepochopitelný a bizarní spor s Evropskou unií, která rozhodla, že po pandemii všechny země by získal nějakou podporu částečně z grantů, částečně z půjček. Už týdny nebo i měsíce o tom slyšíte spor, opozice tvrdí, že tyto peníze nedostaneme a argumentuje tím, že v Polsku je údajně ohrožen právní stát a práva různých menšin a my tento spor sledujeme, díváme se na to s úžasem, protože my jsme nejblíže frontě, přijali jsme nejvíce uprchlíků, měli bychom být první, kdo dostane tyto peníze, a oni se nějak brání. Za chvíli bude Tomasz Poręba hovořit o tom, co se děje v Evropské unii - největší korupční skandál od vzniku Evropského parlamentu, bezprecedentní skandál, který by se asi ututlal, kdyby nebylo jednoho z zatčení lidé právě začali mluvit a nyní tento stroj nelze zastavit. Rádi bychom slyšeli nejnovější zprávy o těchto uzavřených, zapečetěných parlamentních kancelářích, těchto zbavených imunit a tak dále. A to je Unie, která má tu drzost přednášet nám o demokracii, o právním státu. To je EU, která má tu drzost tvrdit, že v Polsku jsou porušována jakákoli práva. V Polsku, kde je svoboda slova, svoboda svědomí a svoboda médií nesrovnatelně větší než v mnoha jiných evropských zemích.

Dámy a pánové, končí rok, končí doba, ve které jsme přežili. Všichni jsme samozřejmě utrpěli různé ztráty, ale z letošního roku odcházíme s pocitem dobře splněné povinnosti a máme před sebou další rok, který nebude jednoduchý, ale hleďme do budoucnosti s optimismem: inflace, nejzávažnější sociální problém v Polsku, zpomalil a na jaře pravděpodobně začne klesat, takže ceny začnou klesat, budeme moci toto období jara a léta opět využít k vývojovému skoku v Polsku.

Jsme jednou z mála zemí v Evropě, kde vládne vládnoucí strana bez koalice, která sama vyhrála volby a sama sestavila vládu, a to hned dvakrát. Znovu a znovu jsme vyhráli 7 různých voleb, opozice je rozdělená, rozptýlená, frustrovaná, plná agrese, nenávisti, zloby, netrpělivosti. Využijme toho, vyhrajme příští volby, ať se Polsko vyvíjí tak, jak se vyvíjelo doposud, a ať se rozvíjí i Podkarpacie.

Dámy a pánové, kéž dobrý Bůh ochraňuje Rzeszów, kéž dobrý Bůh ochraňuje Podkarpacie, kéž dobrý Bůh ochraňuje Polskou republiku.

Tomasz Poręba, poslanec Evropského parlamentu

Do roku 2023 jsme vstoupili s pocitem, že stojíme před další velkou výzvou, předvolební, velmi důležitou z hlediska dalšího rozvoje Polska a pro to, aby Polsko budovalo svou budoucnost, svou rozvojovou perspektivu. Ten, který v posledních letech zahájilo a pokračuje Právo a spravedlnost. Můžeme být hrdí na to, že všechny tyto sliby byly splněny - i ty, kterým nikdo nevěřil, související se snižováním věku odchodu do důchodu, sociálními programy a jejich projekty, které jsme v posledních letech realizovali a které byly přislíbeny Polsku a Polákům . Byl bych rád, abychom si to při vstupu do nového roku zapamatovali a nenechali se potlačit propagandou, která v posledních měsících kamsi prosakuje, že Právo a spravedlnost prohraje volby. Ne, dámy a pánové, Právo a spravedlnost tyto volby neprohraje, Právo a spravedlnost má absolutní šanci a jsem si jistý, že ano, rozhodně vyhraje tyto podzimní volby. Přál bych si, abyste tomu věřili, přál bych si, abyste byli sebevědomí, mluvili o všech těch letech, těžkých letech, kdy Právo a spravedlnost prokázalo svou důvěryhodnost, agenturu, dodrželo slovo a že budeme pokračovat v budování Polska, posilování Polska, rozvíjet Polsko. To je náš cíl, to je naše ambice a to je něco, co je z hlediska strategických zájmů naší vlasti klíčem k řízení a další realizaci našich sociálních, vojenských, ekonomických a kulturních programů.

Musíme být tým, musíme být spolu a tyhle volby prostě musíme vyhrát. Samozřejmě je před námi protivník, který klame, který podvádí, který se snaží po 15 letech zavřít lidem paměť na to, jak vypadala vláda v roce 2007, jak vypadala vláda Donalda Tuska, jak se likvidovaly dopravní spoje, jak se končilo odchody do důchodu. byl zvýšen věk, jak byly rodiny vyloučeny z různých typů sociálních programů, jak jsme byli v posledních letech, kdy byly u moci PO a PSL, ekonomicky, vojensky a energeticky závislí na Rusku. Včera jsme položili 10 konkrétních otázek Donaldu Tuskovi, takové otázky budeme klást každý týden, každý měsíc a ukážeme jeho vládu, která z pohledu strategických zájmů Poláků byla prostě špatná, škodlivá a v rozporu s našimi zájmy.

Evropská unie, kde pracuji jako poslanec 15 let, nepřekvapuje tím, co se v ní nyní děje. Jde o velmi bohatý klub lidí, jejichž charakteristickým znakem, ať už v Evropském parlamentu nebo v Evropské komisi, je jedno slovo: pokrytectví. Jsou to dvojí standardy, protože ti lidé, kteří mají plná ústa otřepaných frází o právním státu, demokracii, suverenitě, o budování jedné společné Evropy, jsou zároveň obviňováni a vyslýcháni. Jsou symbolem toho, co se v posledních letech v Evropské unii děje, tedy korupce, pokrytectví a to, co je v těchto evropských elitách bohužel léta viditelné. Proč bylo v posledních letech tolik napadáno Polsko a Poláci? No protože konzervativní středopravá vláda, která staví na první místo zájmy Polska a Poláků, jim prostě nevyhovuje a nevyhovovala. To se ale změní, protože v Evropě budujeme koalici a máme své partnery a premiéry v Itálii a v České republice a možná se jednou pokusíme ukázat, že jde o budování suverénních vlád, ať už v Polsku , Španělsko nebo Česká republika, které staví zájmy občanů na první místo, to je něco, co by mělo být v Evropě samozřejmostí. Evropa vlastí, nikoli centralizovaná Evropa, je nejdůležitější úkol, který před námi stojí, abychom ji vybudovali na základě naší identity, historie, náboženství, našich hrdinů, našeho kulturního dědictví, to je vize, kterou a spravedlnost, spolu s našimi partnery v Evropě a v Evropském parlamentu budeme prosazovat a nezastavíme se, dokud se tato Evropa jednoduše nezmění. Ale aby se tak stalo, abychom šli dál silní, jednotní, sebevědomí, potřebujeme stát, potřebujeme nasazení každého z vás, potřebujeme vaše rozhovory se sousedy, s vašimi přáteli, s vašimi kolegy v práci , potřebujeme vaši víru, že potřebujeme váš spurt, potřebujeme vaši ambici, potřebujeme vaši pomoc a nakonec bych vás o to chtěl velmi srdečně požádat.

V nadcházejících týdnech a měsících musíme být tímto jedním týmem, abychom vyhráli tyto volby pro Polsko, abychom vyhráli budoucnost pro Polsko, abychom vybudovali silnou, silnou zemi, která pro nás bude pýchou, ale také příkladem v Evropě.

Ewa Leniart, vojvoda Podkarpatska, vedoucí okresu Rzeszów 56: okresy Łańcut, Rzeszów, Rzeszów

Myslím, že všichni víme, že pro každého občana funguje vláda a stát dobře, když fungují skvěle ne v době úspěchu, ale v době krize. Je mi velkou ctí reprezentovat vládu, která překonala mnoho krizí, navíc poté, co jsem všechny tyto zkušenosti společně s vámi prošel, jsem o tom přesvědčen. že ještě dokážeme překonat mnoho krizí. Máme za sebou těžké zkušenosti jako Podkarpatské vojvodství, protože je zasáhly povodně, postihla nás i epidemie a nakonec jsme jako frontové vojvodství jako první zažili dopady války, která probíhá na Ukrajině. Díky tomu, že jsme si všichni byli vědomi odpovědnosti, která na nás spočívá a že musíme spolupracovat, jsme byli úspěšní. Z každé povodně jsme vyšli bohatší o zkušenosti a efektivnější služby. Bylo to v roce 2019 ve čtvrti Stalowa Wola v Rudě, kdy obyvatelé řekli: poslouchejte, bohoslužby jsou poprvé ve svobodném Polsku včas. Spolu se stoupající vodou jsou služby a čekáme, co se bude dít - zda to protrhne most, nebo pod mostem podteče voda. Pak přišla těžká doba epidemie, obtížná výzva. Všichni víme, že zdravotnictví je pro polský stát Podkarpacie velký problém. Jen na dva roky máme absolventy lékařské fakulty, kteří se zde budou specializovat a doufáme, že se budou na Podkarpatí rozvíjet, protože tato vláda k tomu vytváří podmínky mimo jiné i rozhodnutím o vytvoření fakultní nemocnice tzv. že mladí lidé vzdělaní na Podkarpatí mohou poskytovat zdravotnické služby pro obyvatele regionu. Doba epidemie znamenala, že jste museli hospodařit s prostředky, které jste měli, a druhá, třetí a čtvrtá vlna nemocí byla opravdu početná, hrozilo velké riziko, že bude nedostatek míst v nemocnicích. S velkým úsilím zdravotnictví, s podporou státních služeb, státního hasičského sboru to armáda zvládla. Pomohli jsme všem, kteří se ocitli v přímém ohrožení života, a za to bych chtěl poděkovat všem, kteří se na boji s epidemií podíleli. Dne 24. února 2022 v časných ranních hodinách mi zavolal můj přímý nadřízený ministr vnitra a správy s vyprávěním: Paní hejtmanko, už to začalo, zřizujeme přijímací místa. Ve 14:00 byla zřízena první přijímací místa, v 17:00 přišli první váleční uprchlíci z Ukrajiny, v rozhodující chvíli, za pouhé čtyři týdny, prošlo podkarpatskými přechody přes milion lidí, stalo se, že příliv uprchlíků byl přes 80 000 denně, kdy průměrně v obou směrech na vjezdu a výjezdu z naší země je kolem 20 až 30 000. Obrovské úsilí, velmi těžká zkušenost, úkol v podstatě nemožný, ale ukazuje se, že tady na Podkarpatí dokážeme hodně. Obrovská podpora ze strany Charit všech diecézí naší provincie, Polského červeného kříže, Střeleckého spolku Strzelec, ale samozřejmě také a především občanů a samosprávy. Všichni jsme je v souladu s rozdělením úkolů plnili tak efektivně, že když v prvních březnových dnech zástupce Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Fillipo Grandi, který získal zkušenosti na mnoha případech uprchlické krize, byl také v Sýrii, přišel sem, řekl mi: Milý Vojvodo, nemám námitek, mohu jen poděkovat polskému státu a polskému národu za toto velké gesto solidarity. Děkujeme, že jste spolu v těžkých časech krize, jsme si jisti, že všechny výzvy překonáme.

Neustále také rozvíjíme naši provincii, můj obvod 56, srdce této provincie, během krátké doby jsme přijali přes 300 mezinárodních delegací na nejvyšší úrovni z celého světa. Rozvíjí se dokonale, mnoho let po předělech se nemožné stalo možným. Hlavní město Podkarpatského vojvodství je spojeno přímou komunikační trasou s hlavním městem naší země po silnici S19, je to velká zásluha ministra infrastruktury a Rafała Webera, který ministerstvo dnes zastupuje. 4,5 miliardy zlotých a pamatuji si, když v roce 2006 mnozí pochybovali, zda lze vůbec něco se silnicí S19 realizovat. Dnes se s hrdostí díváme nejen na severní úsek nad Rzeszówem, ale i na velmi dobře se rozvíjející jih. Už víme, kdy by se měl celý úsek realizovat, protože jsou vypsána všechna výběrová řízení, podepsané smlouvy na jejich realizaci, ale pamatujeme i na drobnosti, malé, ale pro obce tak velké. Chceme, aby se rekonstruovala čistírna odpadních vod v Krásné, chceme na to najít prostředky, které dosud nebyly zahrnuty do vládních programů. Chceme, aby se rozšířila čistička odpadních vod v Dynowě a vznikl tamní sportovní klub Błażowianka, který bude mít letos 100 let od svého založení, a vláda Polské republiky na to našla peníze.

Můžete si vybrat nejisté, neověřené, hodně mluvit, realizovat jinak, ale nejlepší je vybrat si ty, kteří byli a jsou v krizi, kteří jsou vždy se svými občany a vždy reagují na jejich potřeby.

Władysław Ortyl, maršálek Podkarpatské Rusi

Těchto 10 let místní vlády, 10 let převzetí odpovědnosti za rozvoj Podkarpatského vojvodství by se nestalo, kdyby nebylo spolupráce našeho sejmika, všech představitelů samosprávy, podpora parlamentu. Díky ministryni Małgorzatě Jarosińské-Jedynakové, která je zodpovědná za program pro východní Polsko. Evropské fondy pro Podkarpacie, tedy program, pro který jsou již otevřeny výzvy k předkládání návrhů, činí více než 10 miliard zlotých. Dohánění nedodělků, které je i v ekonomice, je vidět v sociálním rozvoji, je to povinnost přenesená přímo na rozvoj uvnitř našeho vojvodství, silnice v Bieszczadách a v Roztoczech jsou dvě takové okrajové obtížné a opomíjené oblasti. Když jsme byli před třemi týdny s maršálem Kuchcińským v Bieszczadách, jeden z průvodců Bieszczady řekl, že tyto cesty nebyly obnoveny a opraveny od dob právem minulé obcetaková je realita, taková je pravda. Děláme spoustu věcí souvisejících s investováním do budoucnosti, toho příkladem je Łukasiewicz Podkarpatské vědecké centrum. Příkladem vývoje je také Podkarpatský rozvojový fond, která podporuje podnikatele, naše aktivity spojené s investicemi do inovací, ale nejen v oblasti související s ekonomikou, také inovační centrum, projekt, který v současnosti nemá obdobu v jiných vojvodstvích.

Lucius Nadbereżny, prezident Stalowa Wola, vedoucí okrsku 54: okresy Leżajsk, Nižany, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Tarnobrzeg

Jménem všech členů a příznivců Práva a spravedlnosti, kteří zde tvoří okrsek 54, bych rád srdečně pozdravil a vyjádřil velkou radost, že se konečně můžeme sejít zde v Rzeszówě v Podkarpatské filharmonii, abychom se vzájemně posílili na této důležité cestě k plnit naše závazky k provádění programu Právo a spravedlnost. Jedním ze základních principů našeho programu, který byl vždy na prvním místě, je bezpečnost. Zesnulý prezident Lech Kaczyński a prezident Jarosław Kaczyński po léta náležitě diagnostikovali všechny hrozby, kterým dnes musíme čelit, hrozby, které naši vůdci dlouho nazývali svými jmény, které byly označeny za hrozbu ruským imperiálním aspiracím. Bylo to zesměšňováno, zesměšňováno až do večera 23. února loňského roku, ale od 24. února, od vypuknutí této brutální války na Ukrajině, se vše změnilo. Tyto předpovědi se staly skutečností, ale Právo a spravedlnost, zejména naše volební obvody, na to bylo připraveno mimo jiné díky vytvoření místopředsedy vlády Jarosława Kaczyńského zákon o obraně vlasti, který posiluje naše vojenské jednotky. Nisko, Nowa Dęba vytváří novou infrastrukturu cvičiště, ale především investuje do polského obranného průmyslu. To je Dezamet Nowa Dęba a samozřejmě dnes perla v koruně polského zbrojního průmyslu, takže Huta Stalowa Wola, která byla na konci vlády Občanské platformy a PSL na pokraji bankrotu, bez příkazů, aniž by věřili, že takový závod může takové příkazy plnit. A dnes můžete mít i kanónové líhně Krab, bezpilotní věž a nový projekt Borsuk, to je výzbroj, která je naší chloubou, je chloubou Polska a hodnota zakázek přesahuje 13 miliard PLN! Ano Právo a spravedlnost je odhodláno implementovat prioritu bezpečnosti. Ale je to i ekonomické zabezpečení, již zmíněné při výstavbě strategických komunikací, jako je silnice S19 - Via Carpatia im. prezident Lech Kaczynski. Pan Tomasz Poręba by nejlépe řekl, jak polské delegace od roku 2009 v Evropském parlamentu tvrdí, že tato cesta je zbytečná. A dnes je to pro náš region způsob života, přitahuje sem velké strategické zahraniční investice jako ve Stalowa Wola a díky podpoře vlády premiéra Mateusze Morawieckého spolu s maršálem Władysławem Ortylem můžeme realizovat skvělý ekonomický program na vytvoření průmyslových zón mezi okresem Niżański a okresem Leżajsk, Stalowa Wola, což lze přirovnat pouze k plánu centrální průmyslové čtvrti, který na tomto pozemku vznikl před 85 lety. Takových úkolů je spousta, ale my všichni dnes, abychom je splnili, musíme odvést skvělou práci a zaujmout odvážný, odhodlaný postoj, aby se nevloudilo to fňukání, které se mezi námi občas vyskytuje, protože se ví, že doba je těžká, ale jak říkával svatý Augustin: „Lidé vždycky říkají, že jsou špatné, těžké časy a my, lidé doby, je tvoříme a je jen na nás, jaké budou. V oblasti techniky na moři můžete zaujmout tři postoje: pesimistický kormidelník, který, když vidí špatné počasí nebo bouři, se zhroutí, bude si stěžovat, bude čekat na ještě větší katastrofu. Můžete zaujmout postoj optimisty, který si sedne, nezodpovědně nic nedělá, počká na změnu počasí a můžete mít realistického kormidelníka, který v takovou chvíli zvedne plachtu a chytí vítr. Právo a spravedlnost má takového kormidelníka, jakým je prezident Jarosław Kaczyński, a my všichni musíme být v těchto časech aktivní, odvážní a jednotní, abychom společně chytili tento dobrý vítr, s vědomím, že naše polská Lodž je zasažena těmito liberálními, levicovými proudy. , všezahrnující lež a manipulace.

O to více potřebujeme z naší strany odvahu jednoty, abychom skryli všechny zbytečné ambice a rozdíly, které nás mohou zbytečně diferencovat do hluboké kapsy. Potřebujeme jednotu, protože ta nás vždy vedla k vítězství a já bych vám všem chtěl letos popřát, aby nás vedla víra, naděje a láska. Víra v ty hodnoty, které pro nás byly vždy nejdůležitější, zvláště zde na Podkarpatí, a víra ve vítězství, naděje, že dobro a láska k našim rodinám jsou silnější než zlo. Láska k druhému člověku a láska k naší vlasti, Polsku. vyhrajeme!

Jan Warzecha, poslanec, přednosta okr 55: okresy Dębica, Mielec, Ropczyce-Sędziszów, Kolbuszów, Strzyżów

Jakmile jsme se doslechli, že se má svinout železniční trať l25 Mielec-Dębica a díky zapojení Tomasze Poręby, maršála Evropského parlamentu, nás poslanců a představitelů místní samosprávy, bylo toto spojení možné za částku asi PLN. 300 milionů. Druhý Mielec se může pochlubit vlastní sportovní halou se třemi bazény, byl vybudován silniční okruh pro severozápadní část. To jsou mnou vyjmenované největší úspěchy, protože je jich mnohem víc. V okrese Dębica je největší plánovanou investicí rekonstrukce státní silnice 73 Pilzno-Jasło se čtyřmi obchvaty ve městech Pilzno, Brzostek, Kołaczyce a Jasło. A zde musím pochválit svého kolegu, europoslance Bogdana Rzońcu, bývalého předsedu výboru pro infrastrukturu, který se na tomto projektu výrazně angažoval, také senátorku a poslankyni Marii. Za zhruba miliardu zlotých má tato investice šanci na realizaci, část 20 km silnice povede po nové stezce. V Dębici jsme uvedli do provozu komplex speciálních škol, krásné zařízení pro postižené děti, které bylo postaveno za 29 milionů PLN. Nedávno byl uveden do provozu most přes řeku Wisłoka za 28,5 milionu zlotých. V okrese Ropczycko-Sędziszów nás potěší nový dálniční sjezd v Ostrówě v obci Ropczyce Gratuluji panu Kazimierzi, protože vím, že jste se na tomto projektu výrazně podílel. Obchvat Strzyżówa a Czudce byl dokončen v Kolbuszówské obci za zhruba 180 milionů PLN, ale připomeňme také, že v této oblasti se staví tunel za 2 miliardy 230 milionů, je to obrovská investice.

Piotr Babinetz, poslanec, předseda kulturního výboru, vedoucí okrsku 57: Brzozów, Jasło, Krosno poviats, Krosno

Politika našeho státu je velká investice. Koncern Orlen vyčlenil více než 100 milionů PLN na výstavbu nového zařízení na výrobu bioetanolu v rafinérii Jedlicze. Projekt a finanční prostředky přidělené vládou starostovi z Krosna ve výši více než 90 milionů PLN jsou s tím slučitelné. Nákladní silnice do této rafinérie za více než 600 milionů PLN, na modernizaci železniční trati 108 z Gorlice do Jasła, také přes 60 milionů PLN na výstavbu silnice spojující Krosno s trasou Via Carpatia S19. Dále je to několik desítek milionů zlotých na investice a dovybavení velmi významné odborné onkologické nemocnice v Brzozówě a mimo jiné přes 300 milionů na vodovod a kanalizaci v těch místech naší provincie, kde je třeba posílit možnosti činnost a život lidí tam, kde je to pro ně obtížnější. Musíme k nim dokončit cestu S9. prezidenta Lecha Kaczyńského, ale také velmi důležitá je modernizace železniční trati 108 z Jasła přes Krosno, Sanok k východní hranici Polské republiky, k polsko-ukrajinské hranici. To je otázka komunikace, ale také otázka bezpečnosti státu. Velmi důležitá je také otázka rozmístění následných jednotek polské armády, operačních jednotek, sil územní obrany také v našich župách. A konečně důležitá otázka, pokud jde o protipovodňovou ochranu, ale také ochrana vod, protože voda bude stále vzácnější a zde je velmi důležitou investicí v oblasti Jasło výstavba vodní nádrže Kąty-Myscowa. Abychom dosáhli strategických cílů pro celou vlast, ale i pro Podkarpatsko, musíme se zmobilizovat, musíme vyhrát v nadcházejících volbách.

Scházíme se v předvečer 160. výročí vypuknutí lednového povstání. I když teď máme také moskevskou hrozbu, máme válku na našich hranicích, tehdy byla situace 1000x těžší, a přesto povstalci bojovali. Naší povinností je nyní pečovat o naši obec ve jménu památky lednových povstalců, památce všech, kteří vytvořili naši vlast, kteří vytvořili Polsko.

Piotr Pilch, zástupce maršála Podkarpatského vojvodství, vedoucí okrsku 58: Lubaczów, Jarosław, Przeworski, Bieszczady, Leski, Sanok, Przemyśl poviats, Przemyśl

Je třeba zmínit podporu z venkova a vodní a kanalizační programy. Jako místní samospráva Podkarpatského vojvodství jsme utratili téměř půl miliardy zlotých a ve velké míře tyto prostředky směřovaly na jih vojvodství. Provedli jsme diagnostiku a ukázalo se, že pokud jde o čističky odpadních vod, zásobování vodou a kanalizaci, existují velké potřeby. Další obchod je za námi, 125 milionů PLN - smlouvy jsme podepsali před pár dny a stále doufáme, že se nám v této ruce podaří získat dalších 125 milionů PLN, aby všechny ty místní samosprávy, které ještě nedostaly prostředky a jsou na rezervním seznamu je obdrží. K tomu je třeba připočítat téměř půl miliardy zlotých na konsolidaci, ve které jsme v Polsku lídrem.

Velké úspěchy patří institucím zmiňovaným vojvodstvím, ale také obrovskému počtu dobrovolníků, pokud jde o pomoc Ukrajině, což vedlo k urychlení výstavby hraničního přechodu Malhowice-Niżankowice. O tom, že turistický ruch a obchod s Ukrajinou rozhodně poroste, není pochyb. Mezi investice v našem regionu patří i investice do cestovního ruchu. Musím říct o kabinková lanovka - to je velký úspěch polských lanovek, které byly prodány na plošiny a firma byla téměř zlikvidována. A tady je to naopak – obrovská investice přes 110 milionů PLN a obrovský úspěch, obrovský příjem, jedna z největších atrakcí našeho vojvodství, která dává velké možnosti rozvoje. Nejen to – z Polańczyku bude postavena druhá linka. Za zmínku stojí velké peníze za úzkokolejku v Przeworsku, bude to také jedna z nejdůležitějších atrakcí. Linky 102 a 108 byly přestavěny, vlaky se vrátily a vrátí se do Ustrzyki Dolne. Do Gniewczyny Łańcucky se vrací výroba vagónů, které byly také prodány nikdo neví komu a za nějaké drobné. Zmíním se také o výstavbě mnoha mostů, včetně mnoho a mnoho let očekávaného mostu v Jarosławi, ale i silnic a obchvatů.

Agata Augustyn, vedoucí obce Tarnów

Jsem hrdá na to, že jsem první starostkou v obci Tarnowiec, jedinou v obci Jasło, ale to není to nejdůležitější. Nejdůležitější je, že mám za sebou těžkou kampaň, jako každá. První v životě, co jsem vyhrál v prvním kole. Kampaň, ve které sázím na fakta, protože jen fakta se budou bránit. Po týdnu ve funkci vidím, jak do mé komuny proudí obrovské státní peníze. Bez těchto prostředků bychom to nezvládli. Stojí za mnou kampaň, do které jsem přilákal mnoho lidí, kterým záleží na rozvoji mé obce, ale také na rozvoji Podkarpatska a rozvoji celého Polska. Čeká mě těžká práce, ale společně to zvládneme!

Jednání se zúčastnili: náměstek maršála Sejmu Ryszard Terlecki, ministr, vedoucí kanceláře předsedy vlády Marek Kuchciński, poslankyně Teresa Pamuła, ministr Rafał Weber, poslankyně Maria Kurowska, poslankyně Janina Sagatowska, poslanec Krzysztof Sobolewski, poslanec Zdzisław Pupa , poslanec Jerzy Paul, poslanec Kazimierz Gołojuch, poslanec Fryderyk Kapinos, poslanec Jan Warzecha, poslanec Andrzej Szlachta, poslanec Piotr Babinetz, poslanec Tadeusz Chrzan, poslanec Mieczysław Golba, poslanec Piotr Uruski, poslanec Marcin Warchoł, poslanec Adam Śniezżek, MEP Poręba, poslanec EP To Bogdan Rzońca, senátor Alicja Zając, senátor Stanisław Brand.

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah