ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Hospodářské fórum v Krynici: Evropa Karpat

Nejvýznamnější polští a zahraniční politici, více než osmihodinové diskuse a slavnostní galavečer, během něhož byly uděleny ceny za nejlepší karpatské projekty - tak v telegrafické zkratce proběhl první den konference Karpatská Evropa. Akce, jejímž iniciátorem a hostitelem je předseda Sejmu Marek Kuchciński, se koná v rámci Hospodářského fóra v Krynici. Jedná se již o 20. ročník konference. - Dokončujeme to, co je velkým úspěchem, pokud jde o rozvoj spolupráce mezi zeměmi střední a východní Evropy. Rádi bychom, aby se konference stala místem, kde se budou hledat pozitivní řešení nejen pro Karpaty, ale i pro celou Evropu - řekl maršál Kuchciński při zahájení fóra.

Sousedé Evropy nebo sousedé v Evropě?

První panel se zabýval různými rozměry evropské politiky sousedství. Mezi řečníky byli předseda rumunského Senátu Calin Popescu-Tariceanu, předseda Senátu Stanisław Karczewski, místopředseda Skupštiny Srbské republiky, místopředsedkyně Kongresu poslanců Španělska Micaela Navarro Garzón, místopředseda maďarského Národního shromáždění János Latorcai, státní tajemník Kanceláře prezidenta republiky Krzysztof Szczerski, předseda Výboru pro mezinárodní vztahy a imigranty Parlamentu Černé Hory Andrija Nikolić. Diskusi moderoval místopředseda Senátu Ryszard Terlecki. Politici diskutovali mimo jiné o migraci a jižním a východním rozměru evropské politiky sousedství.

Jako první vystoupil Calin Popescu-Tariceanu. - Snažíme se najít řešení hlavních příčin migrace. Snažíme se veřejnost vzdělávat. To je výzva pro parlamenty a vlády - řekl. Předseda Karczewski zase zdůraznil význam Karpatské Evropy, která podle jeho názoru poskytuje dostatek příležitostí k dialogu. - Víme, kde jsou geografické hranice, ale je důležité odpovědět na otázku, kde jsou hranice kulturní. Evropa se mění, překvapuje nás to. Situace na kontinentu je dynamická. Evropské hranice jsou také ovlivněny situací v Evropské unii, jejím fungováním a tím, zda bude vícerychlostní," poznamenal Stanisław Karczewski.

Podle názoru Jánose Latorcaie z maďarského Národního shromáždění by Evropská unie měla být organizací silných národních států založených na hodnotách řecké, římské a křesťanské kultury. - Musíme myslet na udržení tohoto společenství, protože žádná země nedokáže sama zastavit migraci. Provádějme takovou sousedskou politiku, která je spojena s politikou národní," poznamenal maďarský politik. Vladimir Marinković hovořil o srbském pohledu na migrační politiku. - Musíme hovořit s našimi kolegy v karpatském regionu a ve východní, střední a jižní Evropě o tom, jak dynamicky reagovat na krizi, které čelíme, a vytvořit nové strategie migrační politiky. Marinković poznamenal, že Srbsko v této oblasti hodně spolupracuje s partnery z Evropské unie, zejména se zeměmi jižní, východní a střední Evropy, aby našlo řešení související s problémem migrace a ochrany naší civilizace, kulturního dědictví a křesťanství.

V trochu jiném duchu vystoupil místopředseda španělského Kongresu poslanců. Micaela Navarrová Garzónová upozornila, že práva a povinnosti v Unii by měly být vyvážené. - Evropská unie potřebuje globální reflexi, aby mohla solidárně čelit problému migrace - řekl španělský politik. Krzysztof Szczerski upozornil na skutečnost, že Evropa vnímá své okolí jako zdroj rozpadu a nebezpečí. - Nejen problém migrace, ale i politika Ruska je pro Evropu zdrojem destabilizace. Je to důsledek chybných politických rozhodnutí jednotlivých států. Proto by nemělo dojít k dohodě, že tato rozhodnutí budou popularizována a považována za vzor pro celou Evropu," apeloval ministr Szczerski. Andrija NIkolić z Parlamentu Černé Hory zdůraznil, že Evropská unie potřebuje v oblasti migrace novou strategii, která bude chránit sociální hodnoty. Prohlásil také, že Černá Hora by měla co nejdříve vstoupit do Unie. - Přistoupení západního Balkánu plánované na rok 2025 je ambiciózní plán, na který se připravujeme s využitím zkušeností Visegrádské skupiny.

Rozvoj v Karpatech - rozvoj v okolí Karpat

Ve druhém panelu účastníci diskutovali o budoucnosti Karpatské makroregionální strategie. Akce se zúčastní zástupci Slovenské investiční a informační kanceláře Denisa Žiláková, primátor města Kežmarok Ján Ferenčak, vedoucí oddělení Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální politiku Jean Pierre Halkin.

Místopředseda vlády Varga zdůraznil, že je nesmírně důležité vytvořit spojení v oblasti energetiky a silniční infrastruktury. - Karpatskou iniciativu jsme založili, protože se chceme vzájemně propojit. Musíme mít jasnější hranice a odstranit překážky, které nám denně brání - řekl. Na druhé straně Dan Octav Paxino poznamenal, že Karpaty jsou jedinečným regionem z hospodářského, kulturního i ekologického hlediska. Rumunský politik také poděkoval polské vládě za spolupráci při vytváření Karpatské strategie. - Budeme se jí účastnit i nadále - oznámil Paxino.

Oleksandr Hanuščyn zdůraznil, že rozvoj Karpat je jednou z hlavních otázek, které se na Ukrajině řeší. - Chceme nést tuto vlajku, tento prapor společně s vámi, rameno vedle ramene, a doufám, že společně máme velkou šanci uspět ve společné evropské strategii s makroregionální karpatskou strategií - řekl předseda Lvovské oblastní rady. Denisa Žiláková vyjádřila přesvědčení, že makroregionální strategie přinese mnoho výhod mnoha regionům. - Nejen v oblasti investic, cestovního ruchu, chytrých technologií, ale hlavně v oblasti infrastruktury. Tam se těchto výhod dočkáme - ujistil slovenský politik.

Podle starosty Ferenčáka je karpatská strategie kompletní a reaguje na výzvy, kterým tato část Evropy čelí. - Je důležité, aby plán začínal od nejnižší úrovně, přes místní, národní až po mezinárodní. Jeho nejdůležitějším cílem je zlepšit život obyvatel regionu - zhodnotil. A podle zástupce Evropské komise je Karpatská strategie velmi dobrým nástrojem, který přinese EU mnoho výhod. - Z hlediska EU je rovněž důležité, že se jedná o iniciativu zdola nahoru. Musíme zvážit, jak administrativně posílit Karpatskou strategii, což je důležitý politický krok. V nejbližší době bychom měli připravit kalendář diskusí - řekl Jean Pierre Halkin.

Střední Evropa - infrastruktura v rekonstrukci

Tématem třetího panelu byly investice do silniční, železniční a dopravní infrastruktury. Zúčastnilo se jí šest řečníků na ministerské úrovni: Andrzej Adamczyk, ministr infrastruktury; Rokas Masiulis, ministr dopravy a spojů Litevské republiky; Árpád Érsek, ministr dopravy a výstavby Slovenské republiky; Volodomyr Omeljan, ministr infrastruktury Ukrajiny; Dan Ťok, ministr dopravy České republiky a Péter Szijjártó, ministr zahraničních věcí a obchodu Maďarska. Diskusi vedl Bogdan Rzonca, předseda parlamentního výboru pro infrastrukturu.

- Včera a dnes jsme si navzájem potvrdili: v dopravních otázkách jsme zajedno. Společně odstraníme všechny překážky, které stojí v cestě vytvoření dopravní sítě, a to nejen silniční, ale i železniční, která umožní rozvoj našich regionů. Mezi tyto investice patří Via Carpatia, Via Baltica, Rail Baltica, rychlostní silnice S3 - popsal Andrzej Adamczyk. Rokas Masiulis dodal, že pomoc a podpora EU pro trasu Via Carpathia má velký význam. - Jedná se o velmi důležitý projekt, který umožní rychlejší a bezpečnější pohyb a integraci s podnikatelským prostředím. To bude vynikající potenciál pro celou Evropu," zdůraznil litevský politik.

- Slovenská republika podporuje projekt Via Carpathia i vysokorychlostní železnice. Jsme součástí těchto projektů - řekl Árpád Érsek. Volodymyr Omeljan, který prezentoval pozici Kyjeva, zase vyjádřil naději, že tento projekt trvale propojí Ukrajinu s Evropou. - V dopravních záležitostech jsme zajedno. Společně odstraníme všechny překážky, které stojí v cestě vytvoření sítě nejen silniční, ale i železniční dopravy, která umožní rozvoj našich regionů. Mezi tyto investice patří Via Carpatia, Via Baltica, Rail Baltica - doplnil Dan Ťok, ministr dopravy ČR. - V roce 2023 bude maďarský úsek Via Carpatia rychlostní silnicí a v září příštího roku představíme dokument o vysokorychlostní železnici mezi Varšavou a Budapeští - prohlásil nakonec šéf maďarské diplomacie Peter Szijjarto.

Po panelu následoval slavnostní podpis společného prohlášení ministrů o velkých infrastrukturních projektech v regionu střední a východní Evropy.

"Quo vadis, Evropo?" - Evropský vývoj a budoucnost Evropské unie

Další středeční panel se zabýval budoucností starého kontinentu a předsedal mu profesor Zdzisław Krasnodębski, místopředseda Evropského parlamentu. Zúčastnili se jí: Richárd Hörcsik, předseda Výboru pro evropské záležitosti, David Engels ze Svobodné univerzity v Bruselu, Waldemar Paruch zastupující Centrum pro strategickou analýzu, Aleksander Tomsky, generální ředitel nakladatelství Leda z České republiky, a Aymerick Chauprade, francouzský poslanec Evropského parlamentu.

- Politické chyby některých zemí jsou univerzální. Německo testuje, jak je v Evropě silné. Je těžké vyčíst, jaké hodnoty vyznává Unie, která se dnes nachází mezi velkými ambicemi a systémovou krizí. Problémem je diagnostikovat systémové problémy," analyzoval profesor Paruch. - Potřebujeme skutečnou demokracii a musíme vzít v úvahu, co říkají středoevropské země, které jsou koneckonců plnoprávnými členy Evropské unie," dodal Aymerick Chauprade. Richárd Hörcsik zase zdůraznil evropskou hrozbu "politické roztržitosti". - Nejdůležitějším problémem je migrační krize, a to i z finančního hlediska. Na otázku "Kam směřuje Evropa" si musíme počkat do voleb do Evropského parlamentu v květnu 2019. - uzavřel.

- Namísto vytváření umělých kompromisů mezi autonomií a tím, co může dělat Brusel a Evropská komise, je třeba snížit počet strategických spolupůsobení, která podporují politiky v oblasti hranic a sociálních otázek," řekl David Engels. Podle Alexandra Tomského je v současnosti největší výzvou migrace. - To je obrovský problém, protože bruselská nomenklatura věří v otevřenou Evropu, v otevřené hranice. Neuznání toho, že narušení hranice je agresí, může vést k vážným problémům - řekl Čech.

Tiché pastviny - jak zajistit politickou bezpečnost v karpatské Evropě?

Poslední panel prvního dne konference Karpatská Evropa byl zaměřen na bezpečnost regionu. Rozpravu vedl Zsolt Nemeth, předseda zahraničního výboru maďarského Národního shromáždění. Mezi účastníky panelu byli: Jacek Czaputowicz, ministr zahraničních věcí; József Czukor, hlavní poradce pro zahraniční a bezpečnostní politiku, Úřad Rady Maďarska. Mezi panelisty byli: Jacek Czaputowicz, ministr zahraničních věcí; József Czukor, hlavní poradce pro zahraniční a bezpečnostní politiku, Úřad vlády, Maďarsko; Ben-Oni Ardelean, místopředseda Poslanecké sněmovny rumunského parlamentu; Tomasz Szatkowski, státní podsekretář, Ministerstvo národní obrany; Martin Fedor, předseda slovensko-polské parlamentní skupiny v Národní radě Slovenské republiky; Lolita Čigāne, předsedkyně Výboru pro evropské záležitosti, Parlament Lotyšska; Miro Kovač, předseda zahraničního výboru, Parlament Chorvatska; Jan Farský, poslanec, Poslanecká sněmovna, Česká republika.

Ministr Czaputowicz zdůraznil: - Politická bezpečnost se týká ohrožení sociální stability států a vlád. Jde o to, aby země v regionu byly schopny spravovat své vlastní záležitosti bez vlivu geopolitických sil, které vnucují mezinárodní řád a brání prosazování zájmů. Zsolt Nemeth zase zdůraznil, že kromě regionálních hráčů můžeme hovořit také o globálních hráčích, kteří ovlivňují střední a východní Evropu. Jak zdůraznil, státy musí hájit své vlastní zájmy, ale také přemýšlet o intenzivní spolupráci v rámci Karpatské Evropy, Trojmoří a Visegrádské skupiny. Trochu jiný názor zastával pan Farský, který vysvětlil, že karpatská Evropa by neměla být protiváhou pro ostatní regiony kontinentu.

Miro Kovač jménem chorvatského parlamentu zdůraznil, že je třeba respektovat myšlení středoevropských národů. Bez toho nebudeme mít dost síly na to, abychom se vypořádali s vnějšími mocnostmi, jejichž zájmem je mít v Evropě silnou pozici," zdůraznil. - V globalizovaném světě je v našem společném zájmu vytvořit bezpečné prostředí," dodal Martin Fedor. V diskusi vystoupil také Tomasz Szatkowski. - Pro Polsko je vojenský potenciál zásadní otázkou suverenity. Bezpečnost je definována hrozbami a výzvami. Jednou z nich je agresivní politika Ruska, novými hrozbami jsou terorismus a migrace - řekl vicepremiér. Místopředseda rumunského parlamentu řekl, že hospodářský rozvoj zase zajistí bezpečnost. - V Rumunsku se všechny strany shodly, že bychom měli zvýšit náš příspěvek do NATO z 1,2 na 2 procenta HDP. K tomu je zapotřebí hospodářský růst. Na Evropu je třeba pohlížet jako na obrovský projekt. EU a NATO jsou dvě důležité organizace. Jsme v nich všichni. Jsme přesvědčeni, že potřebujeme platformy pro naši obranu a sdílení naší ekonomiky, protože to vše nám bude ku prospěchu - zdůraznil.

Ocenění pro karpatské projekty

Vyvrcholením prvního dne konference Evropa Karpat bylo předání cen za karpatské projekty, které během slavnostního galavečera předal předseda Sejmu Marek Kuchciński. Hlavní cenu získal projekt Pevnost Przemyśl. Projekty byly rovněž vyznamenány: Stezka valašské kultury, Polsko-ukrajinské centrum pro chov a propagaci huculského koně, Karpatské nebe. - V letošním roce jsme udělali velký krok v rozvoji regionální politiky, a to ve všech oblastech - řekl předseda Sejmu laureátům.

Podpis dopisu o záměru uspořádat polsko-slovenské fórum byl hlavním bodem druhého dne konference Karpatská Evropa, která se konala v rámci XXVIII. hospodářského fóra v Krynici. Podle dokumentu se bude konat v roce 2019 ve výstavním a kongresovém centru G2A Arena v Jasionce u Rzeszowa. Akci pořádá samospráva Podkarpatského vojvodství a Nadační ústav pro východní studia. - Tato dohoda je toho příkladem. Je to také nová etapa polsko-slovenské spolupráce - řekl po podpisu dopisu předseda Sejmu Marek Kuchciński. Kromě toho se ve čtvrtek vědci, představitelé místní samosprávy a politici zúčastnili čtyř panelových diskusí.

Cesty mudrců - Collegium Carphaticum

Čtvrtek začal panelem o projektu akademické spolupráce v karpatském regionu Collegium Carphaticum, který moderoval Jan Malicki, ředitel Centra východoevropských studií na Varšavské univerzitě. Mezi řečníky byli: Sándor Őze, ředitel Historického ústavu Katolické univerzity v Budapešti, Sławomir Solecki, prorektor Státní východoevropské univerzity v Przemyślu, Jan Lata, rektor Ostravské univerzity, Ladislav Šuhányi, prorektor Prešovské univerzity, Igor Cependa, rektor Zakarpatské národní univerzity v Ivano-Frankivsku a zástupce rektora Univerzity Stefana III Velikého v Suceavě.

Sándor Őze zdůraznil velký význam Collegium Carphaticum jako cenné akademické a vědecké iniciativy pro celý region. Prorektor PWSW Sławomir Solecki zase zdůraznil potřebu budování dobrých vztahů se sousedy. - Chceme, aby se Przemyśl stal centrem, z něhož bude vyzařovat karpatská myšlenka," řekl Solecki. - Konference i přednášky v roce 2018 ukazují, jak velký je o Collegium Carphaticum zájem, dodal.

Ladislav Šuhányi rovněž vyjádřil spokojenost s podporou tohoto projektu. - Jsme velmi rádi, že v tomto akademickém roce dojde k výměně lektorů v rámci Collegium Carphaticum. Díky této podpoře a úspěšnému projektu budeme schopni dosáhnout vyšších cílů, než o jaké usilujeme v současné době. Podle rektora Ostravské univerzity Jana Laty je podstatou Collegia karpatská myšlenka. - Velmi oceňuji, že polská politická reprezentace tuto koncepci podporuje. Myslím, že má velkou šanci uspět - řekl. - Máme skvělý nápad, na kterém můžeme stavět. Snažíme se rozvíjet naše vztahy z historického a ekologického hlediska a záleží nám na rozvoji cestovního ruchu," dodal Igor Cependa. Stefan Purici zase upozornil na potřebu rozvíjet přeshraniční programy, které jsou důležité nejen pro přednášející a vědce, ale také pro studenty.

Inter-Morze, Tri-Morze, myšlenka Meziparlamentního shromáždění střední a východní Evropy

Ve druhém panelu účastníci diskutovali především o realizaci konceptu sjednocení a úzké spolupráce mezi státy této části Evropy - nyní i v minulosti. Diskusi moderoval poslanec Evropského parlamentu Włodziemierz Bernacki a zúčastnili se jí: předseda Sněmovny reprezentantů Malty Angelo Farrugia, místopředsedkyně Národního shromáždění Srbska Gordana Čomić, místopředseda Sněmovny národů Bosny a Hercegoviny Ognjen Tadić, místopředseda Senátu Bogdan Borusewicz, místopředseda Výboru pro evropské záležitosti litevského Seimasu Andrius Kubilius a spolupředseda Skupiny přátelství Ukrajina-Polsko v Nejvyšší radě Ukrajiny.

Maltský politik zdůraznil, že myšlenka pokračování dialogu mezi zeměmi Evropské unie - a také mezi sousedy - je nesmírně důležitým úkolem pro řešení současných problémů. - Chtěl bych pochválit polský parlament za to, že se ujal vedoucí úlohy v tak důležitém tématu - řekl Angelo Farrugia. Podle místopředsedy Sněmovny národů Bosny a Hercegoviny není myšlenka Trilaterály zatím příliš známá. - Musíme najít způsob, jak se více zapojit. Musíme si odpovědět na otázku, proč tuto iniciativu využít, abychom ji mohli řádně podpořit - zdůraznil Ognjen Tadić. Také Gordana Čomić poukázala na potřebu silnějšího zapojení do této myšlenky. - Musíme si připomínat bolestnou minulost, ale musíme se také zaměřit na to, co nás spojuje. Snažme se naši spolupráci nedefinovat negativně. Musíme ji více oživit," apeloval Čomić.

Místopředseda Senátu zdůraznil, že myšlenka Meziparlamentního shromáždění střední a východní Evropy má smysl pouze tehdy, pokud přesahuje hranice Evropské unie. - Musíme budovat nejen dohody v rámci Unie, ale také pozitivně působit na země, které jsou mimo Unii - řekl. Litevský pohled na Trilaterální iniciativu představil Andrius Kubilius, který hovořil o spolupráci v oblasti infrastruktury a zdůraznil, že je třeba mít jasný plán v přístupu k Rusku. - V letech 2025 a 2027 budou naše země předsedat Evropské unii. To se shoduje s dobou možného rozšíření EU, ale o tom už musíme začít jednat, jinak se nic nestane," zhodnotil Kubilius. Mykola Kniažyckij naopak zdůraznil pozitivní postoj Kyjeva k iniciativě Trojměstí. - Vítám myšlenku zapojení Ukrajiny do těchto iniciativ. Doufejme, že tento projekt podpoří i další země, například Německo nebo Francie.

Střední Evropa - základ kultur - křesťanské základy

Třetí panel posledního dne Karpatské Evropy byl věnován roli křesťanství při utváření současné tváře starého kontinentu. Diskusi vedl poradce předsedy Sejmu a ředitel Institutu polsko-maďarské spolupráce Wacław Felczak. Diskuse se zúčastnili: arcibiskup metropolita rižský Zbigniew Stankiewicz, Pavol Mačala ze slovenského vědeckého sdružení Personalizm, maďarský lektor Varšavské univerzity Csaba György Kiss, prezident Schumanova myšlenkového institutu Zbigniew Krysiak, poslanec maďarského Národního shromáždění Lorinc Nacsa, předseda chorvatského kulturního sdružení "Napredak" z Bosny a Hercegoviny páter Franjo Topić a zástupce ředitele think tanku Občanský institut Matyáš Zrno.

- Střední Evropa je základním kamenem kultur, které se stále ještě rozhodují mezi Východem a Západem, přestože jsou tak rozmanité. Je to také ta část kontinentu, kterou vidíme zejména dnes, kde jsou univerzalistické myšlenky stále silné a neztrácejí svou sílu - řekl Maciej Szymanowski, když zahajoval diskusi. P. Franjo Topić zdůraznil, že navzdory kulturní rozmanitosti se dnes střední Evropa jeví jako pevnost křesťanských hodnot ve srovnání se západní Evropou. Také podle zástupce ředitele českého think-tanku Občanský institut Matyáše Zrna hraje střední Evropa významnou roli při zachování evropských hodnot. - Možná tyto západní hodnoty hájíme mnohem více než západoevropské země. Doufám, že s tímto étosem by se střední Evropa mohla stát prostředníkem ztraceného západního dědictví.

Arcibiskup Zbigniew Stankiewicz zdůraznil, že naše civilizace je založena na hodnotách, které vycházejí z lidské důstojnosti. - Patří mezi ně svoboda, rovnost, bratrství a úcta. Tyto hodnoty jsou inspirací pro tvorbu evropských zákonů, které mají svůj původ v křesťanství, řekl rižský metropolita. Podle Pavla Mačaly je to právě křesťanství, které může nabídnout východisko z dnešní krize. - Křesťanští politici jsou spoluodpovědní za společnost a musí klepat na dveře církve, aby hledali rady a argumenty, které by jim umožnily plnit jejich politické poslání odrážející realismus víry. Člověk by rád poznal svou pravou podstatu a musí ji poznat i politici," upozornil Mačala.

Lorinc Nacsa poukázal na to, že základní hodnoty, jako je víra, bezpečnost, práce, národ a společnost, jsou dnes napadány. - Tyto hodnoty musíme bránit každý den. Střední Evropa bude mít budoucnost, pokud je dokážeme předat mladým lidem - řekl Lorinc Nacsa. Během diskuse o intelektuální tváři Evropy hovořil předseda IMS Zbigniew Krysiak o pozitivním vlivu koncepce Roberta Schumana, která je založena na třech heslech: jednota, solidarita a mír. Csaba György Kiss mezitím hovořil o maďarském projektu zkoumajícím společné památníky.

Karpatská oikouméne - jak ji zachránit pro budoucí generace

V posledním panelu konference účastníci diskutovali o udržitelném rozvoji. Snažili se také najít odpověď na otázku, jak nejlépe využít zdroje Karpat ke zvýšení životní úrovně moderní společnosti. Diskuzi moderoval děkan Fakulty mezinárodních vztahů Lvovské univerzity Markijan Malskyj a vystoupili v ní: místopředseda Výboru pro udržitelný rozvoj maďarského Národního shromáždění Lajos Kepli, místopředsedkyně Výboru pro zahraniční věci Małgorzata Gosiewska, místopředseda Rady Národního fondu ochrany životního prostředí a vodního hospodářství Artur Michalski, bývalý poslanec Národní rady Slovenské republiky Ján Mičowsky.

Lajos Kepli zdůraznil, že středoevropský prostor hraje velkou roli při zachování evropských hodnot a identity. - Máme odpovědnost za budoucí generace. Jaké životní podmínky po sobě zanecháme. Co můžeme s ohledem na náš region udělat, abychom současným i budoucím generacím zajistili takové životní podmínky, které budou považovat za důstojný život. Małgorzata Gosiewska, poslankyně Evropského parlamentu, popsala význam makroregionálních strategií. - Společnými silami na úrovni Evropské unie můžeme udělat obrovský kus práce. Mluvíme o regionu s obrovským potenciálem, bohatém na zdroje, který však zároveň trpí velkým zanedbáváním, což v lidech vyvolává pocit, že nemají žádné vyhlídky. Pomoci mohou makroregionální strategie," řekla. Artur Michalski, náměstek předsedy Národního fondu pro ochranu životního prostředí a vodní hospodářství, uvedl, že každá ze zemí, které jsou součástí Karpatské Evropy, má své vlastní zkušenosti, které by měly být využity. - Polsko má vynikající lesnictví nebo zemědělství, udržitelný rozvoj a věda, která je v Polsku na velmi vysoké úrovni, jsou základem naší společné budoucnosti.

Evropa sdílených hodnot

Po skončení konference Karpatská Evropa se předseda Sejmu zúčastnil závěrečné diskuse XXVIII. ekonomického fóra v Krynici. Jeho tématem byla Evropská unie. - Když se systém hodnot rozpadne, začnou převládat zájmy. A je s nimi zacházeno jako s náhražkou. Středoevropské země, které znovu získaly svobodu, si s sebou do EU přinášejí důležité akcenty a hodnoty. Jsou to: svoboda, potřeba nezávislosti a také suverenita států - řekl Marek Kuchciński. Předseda Sejmu zdůraznil, že evropské hodnoty mají kořeny ve třech skupinách: řecké filozofii, římském právu a křesťanství, které je základem evropské civilizace. - Ti, kdo na to zapomínají, zpochybňují Evropu. Staví Evropu do propasti. Doufám, že mladé země, které jsou členy Unie od roku 2004, zastaví tento krok do úpadku a propasti - uzavřel maršál Kuchciński.

DSC_9651.view DSC_9763.view DSC_9929.view DSCF0835 DSCF0866 DSCF0920 DSCF0937 IMG_0758 IMG_0773 IMG_0797 IMG_0818 IMG_0827 IMG_0834 IMG_0855 IMG_0891 IMG_0894 IMG_0897 IMG_0904 MMA_1637.view MMA_1977.view RZ__0078.view RZ__0750.view RZ__2226.view RZ__2626 RZ__2666_1.view RZ__3095 RZ__3570 RZ__3716IMG_20180906_200451_984_editedDSCF0823

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah