ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

43 rocznica podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich

Z okazji 43 rocznicy ustrzyckiego strajku chłopskiego oraz podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, w niedzielę 21 kwietnia b.r., w kościele p.w. św. Józefa Robotnika w Ustrzykach Dolnych, odprawiona została uroczysta Msza święta pod przewodnictwem abpa Adama Szala, ordynariusza Archidiecezji Przemyskiej. Po mszy, w sali parafialnej odbyło się spotkanie ponad dwudziestu uczestników strajku ustrzyckiego sprzed 43 lat.

 Wspominając rozpoczęcie ówczesnego strajku w obronie ziemi i gospodarstw chłopskich przed komunistycznym zniewoleniem, organizatorzy spotkania – Marian Pałasz, Wieńczysław Nowacki i Stanisław Majdański, w imieniu Kapituły Narodowej, wręczyli kilku kolejnym uczestnikom strajku odznakę „W Obronie Polskiej Ziemi”. 

Na zaproszenie organizatorów, w spotkaniu uczestniczyli także goście honorowi: poseł na Sejm RP, były Marszałek Sejmu – Marek Kuchciński, poseł do Parlamentu Europejskiego – Bogdan Rzońca, oraz wicemarszałek woj. podkarpackiego – Piotr Pilch. Obecni byli również: starosta ustrzycki – Marek Andruch i przewodniczący Rady Powiatu – Marek Bajda.

Goście honorowi podkreślali ogromne znaczenie ustrzyckiego strajku chłopskiego dla dalszej walki narodowej o wolną i niepodległą Polskę, dziękując jego uczestnikom za niezwykłe bohaterstwo i patriotyzm. Marek Kuchciński zauważył, że obecna Unia Europejska nie jest już taką samą, do której Polska dobrowolnie weszła, i że obecnie trzeba w ramach Unii walczyć o suwerenność naszego państwa, mając zarazem świadomość niebezpieczeństwa ze strony odradzającego się imperializmu na Wschodzie.

Marszałek Władysław Ortyl, w liście do uczestników spotkania odczytanym przez Piotra Pilcha, określił strajki chłopskie, które poprzedziły zawarcie „Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich”, jako „niezwykle odważny, a zarazem patriotyczny akt walki o wolną, w pełni niepodległą Polskę”, za co dziękował uczestnikom „w imieniu całej społeczności województwa podkarpackiego”.

Z kolei Bogdan Rzońca stwierdził, że te wszystkie deklaracje i zapisy w dokumentach uczestników strajku ustrzyckiego w odniesieniu do potrzeb polskiej wsi – są obecnie aktualne. Najlepszym dowodem tego – w jego odczuciu – są obecne strajki rolników. Podkreślił zarazem, że gdy 15-go stycznia 2020 roku odbyło się w Parlamencie Europejskim głosowanie nad „Zielonym Ładem”, to wszyscy euro-posłowie Prawa i Sprawiedliwości  zagłosowali przeciwko, natomiast euro-posłowie Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i Lewicy głosowali za „Zielonym Ładem”.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że „Zielony Ład”, narzucany państwom zjednoczonej Europy przez władze unijne, jest ogromnym problemem dla mieszkańców Pogórza Przemyskiego i Bieszczadów. Cierpią z tego powodu nie tylko rolnicy, ale także leśnicy, pracownicy leśni, przedsiębiorcy branży drzewnej, a także budżety samorządów gminnych. W porozumieniu z organizatorami przewodniczący Rady Powiatu Ustrzyckiego, Marek Bajda, przygotował projekt stanowiska uczestników spotkania w sprawie decyzji Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 8 stycznia 2024 o wstrzymaniu lub ograniczeniu prac leśnych na Pogórzu Przemyskim i w Bieszczadach. Rezolucja ta, poparta jednogłośnie przez wszystkich uczestników spotkania, a dostarczona dzisiaj (23.04.2024) premierowi Rządu RP, domaga się  m.in. natychmiastowego wycofania polecenia pani minister klimatu i środowiska. Uczestnicy spotkania żądają rozpoczęcia rzetelnego dialogu z zainteresowanymi stronami, oraz sprzeciwiają się jednostronnemu podejmowaniu decyzji z pominięciem konsultacji z leśnikami, przedsiębiorcami leśnymi i branży drzewnej oraz samorządowcami.   

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah