ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Seniors plus a Care 75 plus: vzdělávání, aktivní účast, lepší kvalita života a lepší přístup k péči a odborným službám.

SENIOR PLUS

Do 21. prosince je možné podávat nabídky do soutěže o nejlepší projekty spolufinancované z vládního Programu pro sociální aktivity seniorů na období 2014-2020. V novém ročníku programu je k dispozici 40 milionů zlotých.

Granty

O financování mohou žádat mimo jiné nevládní organizace, sociální družstva a sdružení místních samospráv.

- Výše grantu činí maximálně 200 tisíc PLN.

- Subjekty, které žádají o financování, musí mít alespoň 10 % vlastního příspěvku.

V návrhu rozpočtu na rok 2019 je na program vyčleněno celkem 40 milionů PLN.

Tyto prostředky budou použity na financování projektů, které zlepší kvalitu a úroveň života seniorů. Program byl vytvořen pro lidi, kteří se blíží ke konci svého pracovního života.

Nabídka společenských aktivit

Státní spolufinancování je určeno na vytvoření nabídky společenských aktivit, které umožňují rozvíjet potenciál osob starších 60 let. Prioritou je vzdělávání starších lidí, společenská činnost podporující integraci uvnitř generací a mezi nimi, jakož i společenská participace starších lidí a sociální služby pro seniory.

- Příjemci programu jsou nejen senioři, kteří mohou na podzim svého života využít nabídky přizpůsobené jejich potřebám nebo zdravotnímu stavu, ale také mladší generace, které mohou čerpat ze životních zkušeností starších Poláků," říká Elżbieta Rafalska, ministryně pro rodinu, práci a sociální politiku.

V letech 2016 až 2018 bylo na realizaci programu vyčleněno téměř 114 milionů PLN. Z těchto prostředků bylo spolufinancováno více než 1,1 tisíce projektů, z nichž mělo prospěch téměř 450 tisíc lidí.

Nabídky se podávají pouze v elektronické verzi pomocí generátoru nabídek, který je k dispozici na adrese https://asos2019.mpips.gov.pl.

75 PLUS CARE

Od 10. prosince do 11. ledna budou moci obce žádat o finanční prostředky v rámci nového ročníku programu "Péče 75+" na poskytování pečovatelských služeb, včetně specializovaných pečovatelských služeb pro osoby starší 75 let.
"Péče 75+" se zavádí od ledna 2018. Program byl zahájen pro osoby starší 75 let. Jejím cílem je zvýšit dostupnost služeb péče, včetně specializovaných. V rámci programu mohou obce, které poskytují pečovatelské služby samy a mají maximálně 60 000 obyvatel, získat finanční prostředky na poskytování těchto služeb. Do konce září se do programu zapojilo 384 obcí, v jejichž rámci byly poskytnuty služby více než 2,2 tisícům seniorů v nejdůstojnějším věku.

Změny  

Aby program získal větší dynamiku, rozhodlo ministerstvo pro rodinu, že v příštím roce bude "Péče 75+" realizována v rozšířeném složení.

- Od roku 2019 bude program určen nejen pro osamělé osoby ve věku 75 let a více (jako tomu bylo doposud), ale také pro seniory, kteří mají rodiny, říká ministryně rodiny, práce a sociální politiky Elżbieta Rafalska.

V příštím roce bude program dostupný i pro obce, které poskytují pečovatelskou službu prostřednictvím sociálních družstev zřízených územními samosprávnými celky. Díky tomu bude moci program pokrýt větší počet obcí.

Ministerstvo rodiny v květnu 2018 provedlo studii, z níž vyplývá, že 376 obcí neplní vlastní úkoly podle zákona o sociální pomoci a neorganizuje (ani nezajišťuje) pečovatelskou službu, včetně specializované v místě bydliště. Významnou skupinou příjemců těchto služeb jsou starší lidé, kterým je již 75 let.

Program "Péče 75+" je reakcí na potřebu zvýšit dostupnost těchto služeb. Obce, které se do programu zapojí, mohou počítat s finanční podporou - až do výše 50 % předpokládaných nákladů na realizaci úkolu.

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah