DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

MENIUL

Kluby Europy Karpat: Szybki i wielopłaszczyznowy rozwój, dziedzictwo, przyroda, wolność,  bezpieczeństwo państw całego regionu,  dbałość o fundamenty naszej cywilizacji – wartości chrześcijańskie

24 lutego 2023 r. w Krasiczynie (woj. podkarpackie) podczas międzynarodowej konferencji Europa Karpat spotkali się założyciele i członkowie Klubów Europy Karpat. Podczas dyskusji uzgodniono założenia dalszych działań.

Kluby Europy Karpat są integralną częścią międzynarodowych konferencji Europa Karpat i nową formą komunikacji i współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej. Szybki i wielopłaszczyznowy rozwój, dziedzictwo, przyroda, wolność,  bezpieczeństwo państw całego regionu,  dbałość o fundamenty naszej cywilizacji – wartości chrześcijańskie pozostają w głównym obszarze działalności Klubów Europy Karpat. 

Współtworzymy dziedzictwo złożone z pozytywnych elementów, znaków, symboli i  atrybutów,  które charakteryzują tożsamość Europy Środkowej.

     1. Sieć Klubów Europy Karpat.

          Spotkania Klubów odbyły się dotychczas w Budapeszcie, w Tomaszowie Lubelskim, Nowym Sączu, w Limanowej, Przemyślu i w Warszawie.

     * W Budapeszcie, 15 maja 2022 r., w Scruton Café – debata panelowa z Zsoltem Némethem, Balazsem Orbanem, Bogusławem Sonikiem, Maciejem Szymanowskim, Ryszardem Terleckim i Markiem Kuchcińskim – o współpracy organizacyjnej i  intelektualnej.

     * W Tomaszowie Lubelskim przewodniczącym Klubu został Poseł Tomasz Zieliński. Opublikowana została publikacja pokonferencyjna Klubu.

     * W Nowym Sączu i Limanowej także powstał Klub Europy Karpat.

     * W Przemyślu Klub działa przy Przemyskim Towarzystwie Kulturalnym, które organizuje cykl konferencji pt. „Ludzie i wydarzenia Europy Karpat”.

     * Powstają Kluby Europy Karpat na Ukrainie: m.in. w Mikuliczynie.

Cluburi mogą włączać się w tworzenie lokalnych inicjatyw w ramach programów strategicznych, finansowanych ze środków krajowych, europejskich, zarządzanych poprzez programy krajowe, regionalne, ale również takich, które będą miały swoje odzwierciedlenie i  źródło finansowania w funduszach transgranicznych, jak Interreg.

Kluby mogą także uczestniczyć w debacie nad przyszłością Europy. Udział Europy Karpat jako środowiska obywatelskiego jest pożądany – choćby w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, w jakiej Europie chcemy żyć.

Kluby mogą zachęcać do współpracy instytucje naukowe i organizacje transgraniczne. A Uniwersytety zaangażować w badanie „Karpaty łączą”, wychodząc od regionalizmów, sztuki czy folkloru, a kończąc na geografii i bezpieczeństwie.

    2. Propozycje działań.

2a.  Wystawa i konferencja w ONZ (Nowy Jork) o Karpatach – inicjatywach, fenomenie i o szlakach komunikacyjnych tej części Europy; koncepcja oparta jest na mapie regionu, na pokazaniu zagęszczenia języków, religii, narodów, na dziedzictwie kulturowym, architekturze, przekazaniu, że jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się regionów, a jednocześnie mamy niezwykłe zasoby naturalne: wodę, florę, faunę, parki, rezerwaty, góry. Wśród tematów będzie także cyfrowa Europa Karpat, Strategia Karpacka i pomoc Ukrainie. Koordynacja: Krzysztof Szczerski, Maciej Szymanowski.

2b. Wystawa i konferencja w Brukseli (czerwiec 2023) w Parlamencie Europejskim.

Koordynacja: Bogdan Rzońca, poseł do PE

     2c. Propozycja organizowania pobytu dzieci z Ukrainy, przeżywających doświadczenia wojny. Wojenna trauma oraz korupcja to tematy, z którymi będzie się trzeba zmierzyć również po wojnie. Robert Fielding: „Karpaty są pełne pięknych miejsc, gdzie można by było spróbować coś zorganizować dla dzieci z Ukrainy, które przeżywają i będą miały straszne traumy do końca życia…”

     2d. Archiwum Wolności. Cykl spotkań Ludzi Wolności z państw postsowieckich, którzy są bezpośrednimi uczestnikami walki o wolność, ale także by ocalić od zapomnienia anonimowych bohaterów wolności, zbierając ich relacje, bezpośrednie świadectwo. Inicjatywa zrodziła się podczas szczytu parlamentarnego państw Europy Środkowej i  Wschodniej w 2019 r., kiedy to gościem specjalnym był sir Roger Scruton, brało w im udział 70 przedstawicieli, działaczy opozycyjnych z wszystkich państw dawnego obozu komunistycznego z części europejskiej: Rosji, Białorusi, z Kaukazu, Gruzji, Armenii, państw bałtyckich i bałkańskich itd. Koordynatorzy: Jan Malicki, Marek Zieliński.

     2e. Konferencje zatytułowane nazwami innych gór europejskich, np. Europa Kaukazu (koordynator: prof. Zdzisław Krasnodębski).

2f. Projekty wydawnicze:

* tomik wierszy poetów, w tym Gyóni Gizego. Tłumaczenie prof. Jerzy Snopek.

* rozpoczęcie prac nad encyklopedią Karpat.

* literacka antologia Europy Karpat.

Prof. Csaba Gy. Kiss: „Przy współpracy prof. Krzysztofa Dybciaka przygotowaliśmy pierwszą wersję projektu literackiej międzynarodowej antologii Karpat: „…potrzebujemy redaktorów każdego języka. Planowana antologia tekstów literackich miałaby służyć wzajemnemu poznaniu narodów karpackich. Zawierałaby wybór z literatur narodowych należących do tego obszaru.  

     Mykhaylo Khariy, Centrum Transformacji Ukrainy: „Społeczeństwo obywatelskie Ukrainy przygotowuje w tej chwili rekomendacje, które przekaże liderom krajów Unii Europejskiej. Chciałbym omówić z państwem, w jaki sposób można by było zorganizować takie posiedzenie poświęcone roli Polski w tym procesie. Zgodnie z naszym poglądem i koncepcją rola Polski jest bardzo istotna, jako kraju modelowego dla przyszłej transformacji Ukrainy”.

     Dénes András Nagy, Węgry: „…Pierwszy punkt to młodzi: w ramach „Europy Karpat” chciałbym zaproponować panel dyskusyjny, na który zaprosilibyśmy młodych ludzi z krajów karpackich, żebyśmy porozmawiali o przyszłości Europy.

            Drugi punkt: wśród materiałów wystawy była mapa, brakowało jednego kraju, który – wydaje mi się – jest bardzo istotny: to jest Serbia. Serbię również należy w to włączyć.

            Trzeci punkt to jest Budapeszt. Uniwersytet Ludovika, w którym pracuję, w przyszłości mógłby dać miejsce na posiedzenie Klubu Europy Karpat i chciałbym, żebyśmy zaplanowali w przyszłości posiedzenie Klubu w Budapeszcie.

Paruyr Hayrikyan, Unia na rzecz Samostanowienia Narodowego Armenii:

„…Walczyłem o wolność Armenii, walczyłem o prawa człowieka. Jestem politykiem i jeśli chcemy odegrać jakąś rolę historyczną, strategiczną, to musimy podjąć konkretne działania. Dlatego też mam taką sugestię. W 2003 r. została opublikowana broszurka dotycząca absolutnej demokracji. Można ją znaleźć w czterech językach na stronie demos.am.

            Cywilizacja europejska, wartości europejskie opierają się na wartościach chrześcijańskich. Pamiętają państwo o tym, co zostało powiedziane: równość obywateli, równość wszystkich ludzi. Wraz ze swoimi przyjaciółmi prowadziliśmy długotrwałe badania. Niektórych z tych przyjaciół już wśród nas nie ma. I w związku z tym właśnie ten pomysł, żeby kontynuować ich przesłanie. 

            Potrzebna nam jest uniwersalna deklaracja demokracji. W Kairze 25 lat temu organizacje ze 130 krajów przygotowały deklarację praw człowieka. Ja sugeruję, żebyśmy wszyscy się z tą deklaracją się zapoznali – tak naprawdę nam wszystkim powinno zależeć na absolutnej demokracji. Tak naprawdę równość to jest termin matematyczny. Więc może będziemy, dążąc do władzy, w stanie dążyć jednocześnie do demokracji…”

3.  Projekt Deklaracji Krasiczyńskiej Klubów Europy Karpat, luty 2023

Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka: „Drodzy Państwo! Odczytam projekt deklaracji”.

          My, uczestnicy XXXV Konferencji Europa Karpat, będąc przekonani o tym, że nasza tożsamość narodowa, tradycje i kultura stanowią wielką i unikatową wartość, wierząc w siłę chrześcijańskich korzeni Europy, demokracji oraz praw i wolności obywatelskich, zdając sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za los narodów i państw Europy Środkowej oraz całego kontynentu z nadchodzących wyzwań, doceniając gwałtownie rosnącą potrzebę myślenia strategicznego, planowania strukturalnego i działania zbiorowego, mając jedne z  najdłuższych w świecie historycznych tradycji parlamentarno-demokratycznych oraz doświadczenie funkcjonowania w wielonarodowych organach politycznych i wynikającą stąd świadomość natury ich funkcjonowania, oświadczamy, że:

  1. Wzmocnienie dialogu i współpracy w Europie Środkowej jest nakazem chwili, sytuacji wojny toczonej przez Federację Rosyjską przeciw Ukrainie z jednej, a  z drugiej strony wielowarstwowego kryzysu toczącego ustrój i model zarządzania stosowany przez najważniejsze organy Unii Europejskiej.
  2. Dążenia do przekształcenia Unii Europejskiej w jednolite państwo wraz z towarzyszącą tym działaniom rewolucją kulturową sukcesywnie ograniczają rolę Unii Europejskiej jako gwaranta bezpieczeństwa i stabilizacji na europejskim kontynencie.
  3. Europa nie jest po to, aby ją porywać, dlatego deklarujemy, że dalej będziemy wspólnie pracować na szczeblu politycznym i obywatelskim na rzecz wolnej, bezpiecznej i sprawiedliwej Europy opartej na dobrosąsiedzkich stosunkach i współpracy.
  4. Demokracja wymaga demosu, a demosy istnieją na poziomie państw narodowych.
  5. Wzywamy do natychmiastowego uwolnienia, przetrzymywanego w areszcie prezydenta Saakaszwilego oraz Andrzeja Poczobuta, polskiego dziennikarza na Białorusi, który został skazany na wieloletnią karę więzienia przed kilkunastoma dniami.
Facebook
Stare de nervozitate

Evenimente

Comisiile parlamentare

Drept și Justiție

Căutare

Arhive

Arhive
Sari la conținut