MAREK KUCHCIŃSKI

POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Pamiętamy o zmarłych z Podkarpacia

Nie można zrozumieć miasta bez zanurzenia się w jego historii. Podkarpackie nekropolie, jak ta w Jarosławiu, należą do najstarszych w Europie. Snują opowieść o dawnych dziejach, cmentarne dróżki wiodą nas pomiędzy klimatycznymi pomnikami wykutymi w warsztatach mistrzów, prowadzą w świat, a może zaświat żołnierzy, powstańców, myślicieli, artystów i zwykłych mieszkańców regionu, z których każdy miał przecież swój ciekawy los. Rzeczą niewykonalną byłoby przypomnienie Państwu ich wszystkich. Chciałbym więc zwrócić uwagę na kilka mogił:

Grób ks. abp. Ignacego Tokarczuka w kryptach Archikatedry Przemyskiej – pierwszego metropolity przemyskiego, przeciwnika komunistycznej władzy, budowniczego kilkuset kościołów w okresie PRL, kawalera Orderu Orła Białego.

Pomnik upamiętniający żołnierzy Armii Krajowej – zakonspirowanych sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego w latach II wojny światowej, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okupowanym przez Niemcy i ZSRR.

Obelisk poświęcony poległym Legionistom Polskim, który został przeniesiony na Cmentarz Wojskowy z Cmentarza Głównego. Napis na nim brzmi: Poległym Legionistom Polskim 1914-1918 w 70. rocznicę odzyskania Niepodległości Polski staraniem Towarzystwa Przyjaciół Miasta i Regionu ten pamiątkowy obelisk uratowano od zniszczenia, odnowiono i postawiono w nowym miejscu.

Grób Nieznanego Żołnierza – znajdują się w nim bezimienne szczątki poległego w 1918 r. na przedpolach Przemyśla w czasie walk pod Niżankowicami. Inskrypcja na płycie grobu brzmi: Nieznanemu Żołnierzowi Rodacy 31 V MCMXXV.

Grób Władysława Bukowskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu, Radnego Rady Miejskiej w Przemyślu V, VI, VII kadencji, Dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Kwatery z prochami z mogił uczestników Powstania Listopadowego i Powstania Styczniowego.

Grobowiec Orląt Przemyskich na Cmentarzu Głównym przy ul. Słowackiego – gimnazjalnej młodzieży heroicznie broniącej swojego miasta przed ukraińskim szturmem. Pomnik upamiętniający Polaków z Kresów Wschodnich pomordowanych przez OUN-UPA – inskrypcja na pomniku brzmi: …Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże… zapomnij o mnie… W hołdzie Polakom pomordowanym w latach 1943-1945 na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, także tym, którzy opuścili rodzinne strony, uchodząc przed terrorem i zagładą z rąk OUN-UPA w 60. rocznicę tej wielkiej tragedii – Rodacy, Przemyśl, lipiec 2003 r.

Grobowiec rodziny Wnorowskich. Alicja Wnorowska „Ewa”, Irena Szajowska „Hanka” i Maria Grzegorczyk pracowały dla przemyskich Brygad Wywiadowczych. Do połowy 1946 r. przekazywały plany działań operacyjnych, wykazy i fotografie funkcjonariuszy urzędów, wykazy osób ściganych listami gończymi i poszukiwanych za działalność w konspiracji, wyciągi z protokołów przesłuchań aresztowanych, dane personalne i zadania agentury, spisy więźniów oraz dokumenty sprawozdawcze i schemat funkcjonowania WUBP. Wnorowska została skazana na karę śmierci, zamienioną ze względu na zaawansowaną ciążę na dożywocie. Grzegorczyk skazano na dożywocie. Szajowska otrzymała wyrok 15 lat więzienia.

Grób Zygmunta Majgera – członka Komitetu Założycielskiego, przew. KZ, od 7 X 1980 członka prezydium Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Regionu Południowo-Wschodniego, współorganizatora i członka Tymczasowej Komisji Regionalnej/RKW Regionu Południowo-Wschodniego, odpowiedzialnego za kontakty z tajnymi komisjami zakładowymi, kolportera i drukarza podziemnego pisma „Busola”; współorganizatora pomocy represjonowanym i ich rodzinom. Współorganizatora spotkań i prelekcji w kościołach w Przemyślu i Krasiczynie (m.in. Andrzej Stelmachowski, Władysław Siła-Nowicki, Maria Jabłońska-Deptuła); współorganizatora oraz uczestnika wieców i demonstracji z okazji 3 V i 11 XI, akcji ulotkowych, mszy za Ojczyznę, mszy 13. dnia każdego mies. i w rocznice śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Współorganizatora wyjazdu do Warszawy na grób ks. J. Popiełuszki, Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę; współpracownik Solidarności RI w regionie przemyskim. Zygmunt Majgier był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, karany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń, poddawany rewizjom; zatrzymano mu prawo jazdy (uniemożliwiając pracę zarobkową), przebijano opony w samochodzie. W 1989 członek KO woj. przemyskiego. W 1990 inicjator, członek założyciel Stowarzyszenia Miłośników Mościsk i Kresów Wschodnich w Przemyślu. Od 1995 w ROP, współzałożyciel oddziału w Przemyślu (Ogniwo Przemyśl), od 2002 przew. ROP tamże. Od 1995 uczestnik Ruchu Światło-Życie. 1998–2002 radny Miasta Przemyśla z listy Ruchu Patriotycznego Ojczyzna, 2002–2006 z listy Przemyśl Razem. Grób Leonarda Tarnawskiego – posła, adwokata, działacza społecznego, polityka, współtwórcy konstytucji marcowej. Podporucznika, weterana Powstania Styczniowego.

Grób Mariana Strońskiego – wybitnego malarza, za całokształt pracy odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Grób ks. Stanisława Krzywińskiego, duszpasterza, przyjaciela Solidarności, niezłomnie wspierającego opozycję demokratyczną.

Grób Ryszarda Siwca – absolwenta filozofii, żołnierza Armii Krajowej, który protestując przeciwko inwazji na Czechosłowację, dokonał 8 września 1968 samospalenia w czasie ogólnokrajowych dożynek na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie w obecności przywódców Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, dyplomatów i 100 tysięcy widzów.

Grób majora Władysława Koby – żołnierza wyklętego, kapitana Wojska Polskiego i Armii Krajowej, działacza WiN.Grób Stanisława Barana – polskiego działacza związkowego, posła na Sejm I kadencji.

Grób Andrzeja Tadeusza Mazurkiewicza – prawnika i polityka, posła na Sejm I kadencji, senatora IV, VI i VII kadencji.

Grób Stanisława Sudoła – żołnierza AK 1978, przedstawiciela Przemyśla w Radzie Zespołu Inicjatywy Obywatelskiej; po podziałach w ROPCiO współpracownika KSS KOR; kolportera niezależnych pism środowisk rolniczych w Przemyślu, przywożonych z Warszawy od Wiesława Kęcika; w 1978 działacza Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej; uczestnika spotkań opozycji chłopskiej w Woli Zarczyckiej; 4 VIII 1979 współzałożyciela Przemyskiego Komitetu Samoobrony Ludzi Wierzących.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Skip to content