POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Europa Karpat: polityka w służbie człowieka i przyrody

Malejące zasoby naturalne, choroby cywilizacyjne, zagrożenia epidemiologiczne i militarne sprawiają, że coraz dobitniej dostrzegamy potrzebę zjednoczenia Starego Kontynentu. W obliczu stojących przed nim wyzwań niezwykle ważna jest jedność i dialog – na poziomie rządowym, parlamentarnym, eksperckim czy połączony w konferencję jak Europa Karpat, która tym razem 19 czerwca w Regietowie, skupi polityków, ekspertów i naukowców z krajów karpackich.

Idea Europy Karpat sięga 2007 roku. Wówczas odbyło się pierwsze spotkanie parlamentarzystów państw karpackich, zainicjowane przez ówczesnego przewodniczącego sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Marka Kuchcińskiego. Projekt ten stopniowo ewoluował do ważnego forum, na którym otwarcie rozmawia się o interesach ekonomicznych, zrównoważonym rozwoju, szlakach tranzytowych, potrzebach społecznych, prawach człowieka, ochronie środowiska, problemach bezpieczeństwa i zdolności do współpracy.  Dziś jest to bardzo poważne przedsięwzięcie, które ma wpływ na stabilność regionu i jego znaczenie ekonomiczne.

– Silniejsza Europa jest nam wszystkim potrzebna. Tę siłę powinniśmy czerpać jednak ze zdrowych relacji międzypaństwowych, poszanowania dla różnic narodowościowych, odmienności kulturowych i odrębności politycznej. Nie stany, a silne państwa, narody, mogą budować konkurencyjną, bezpieczną i mądrą Unię Europejską. Siłą zjednoczonych państw nie może być słabość narodów. Wolimy brać udział w międzynarodowej dyskusji z pozycji niezależnego, pozbawionego kompleksów narodu polskiego. Dlatego mówimy w Unii otwarcie, że chcemy być traktowani z szacunkiem należnym ludziom, którzy współtworzą unijną gospodarkę. Chcemy, by szanowano naszą suwerenność, odmienność, historię i prawo do dbania o interesy narodowe, które nie są przecież sprzeczne z ideą wspólnoty narodów. Unia Europejska powinna pamiętać o chrześcijańskich korzeniach. Europa bowiem nie jest jedynie rynkiem bez duszy, a jej celem jest także ochrona obywateli przed zagrożeniami współczesnego świata – mówi Marek Kuchciński, przewodniczący komisji spraw zagranicznych. – W ramach Europy Karpat rozwijana jest współpraca regionalna, umacniajmy i wspierajmy się wzajemnie, a jako partnerzy najsilniejszych mamy szansę na szybsze zbudowanie stabilizacji. Szczególnie dziś, w obliczu rosyjskiej agresji wobec naszych sąsiadów, w obliczu łamania praw człowieka na Białorusi, musimy być jednomyślni. Głos zjednoczonej Europy musi wybrzmieć na tyle mocno, by Rosja powstrzymała swoje imperialistyczne zapędy oraz próby rozgrywania przeciwko sobie państw członkowskich – dodaje.

Poczucie bezpieczeństwa będzie budowała współpraca realizowana dzięki współuczestnictwu polskich delegacji w spotkaniach NATO, Rady Europy, OBWE, Grupy Wyszehradzkiej i Europy Karpat, ale bezpieczeństwo to nie tylko kwestia militarna czy cyberprzestrzeni. Nie będziemy bezpieczni, niszcząc przyrodę, doprowadzając do zanikania wód gruntowych, lasów, gatunków zwierząt. Coraz gorsza jakość powietrza i pożywienia doprowadzi do katastrofalnych w skutkach konsekwencji. Prelegenci Europy Karpat będą szukać odpowiedzi, jak tę destrukcję powstrzymać. Bieszczady bez plastiku? Skrócenie łańcucha dostaw żywności? Ekogospodarstwa rolne? Nie ma już czasu na zastanawianie.

Ściślejsza współpraca państw regionu z wykorzystaniem ich potencjału leży również u podstaw zainicjowanej przez Polskę Strategii Karpackiej. Dokument podpisany przez przedstawicieli Polski, Ukrainy, Węgier i Słowacji podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy ma przełożyć się na unijną strategię makroregionalną i ułatwić dostęp do znaczących środków w budżecie UE, dać impuls dla współpracy w zakresie inwestycji czy tworzyć dedykowane rozwiązania dla regionu. Warto dodać, że polska inicjatywa ma szansę stać się piątą strategią makroregionalną UE i drugą górską (po strategii alpejskiej). W Polsce strategią karpacką objęte byłyby województwa podkarpackie, małopolskie i śląskie.

Serdecznie zapraszamy!

Transmisja dostępna będzie na stronach www.sejm.gov.pl  oraz www.marekkuchcinski.pl i mediach społecznościowych Facebook: @KuchcinskiMarek Twitter: @MarekKuchcinski

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Skip to content